Цахилгааны зардлаа хэрхэн хэмнэх вэ?

Цахилгаан хэрэглэгч дундаж ерх сард 200-300 кв эрчим хүч хэрэглэж 10000-20000 орчим төгрөг төлдөг гэсэн тооцоо бий. Харин цахилгааны тарифт тоолуурыг хэрэглэн энэ зардлыг 30 хувиар бууруулах боломж-той. Учир нь энэхүү тоо-луур нь электрон бүтэц-тэй, дотроо оН сар, өдрийн хуанлитай учир танай гэр бүлийн хэрэглэж буй эрчим хүчийг цагаар ялган тоолдог давуу талтай юм. Энэ нь манай улс шиг эрчим хүчний төлбөрийг ялгавартай тарифаар тооцдог орны хэрэглэгчдийн хувьд цахилгааны зард-лаа хэмнэх нэг боломж юм.
Монгол улсын хэмжээнд эрчим хүчийг энгийн ба хенгөлөлттэй гэсэн ялгавартай тариф тогтоон, өдрийн 06-21 цаг хүртэл 1 кв-ыг 47 төг-рөгөөр, шөнийн 21-05 цагийн хооронд 1кв нь 10.4 төгрөгөер тооцдог. Иймд тарифт тоолуур хэрэглэвэл хоногийн 9 цагийн турш хэрэглэсэн цахилгааны төлбөрөө 10 төгрег 40 мөнгөөр тооцож төлөх юм.
Судалгаагаар өрхийн нийт цахилгаан хэрэглээний 30 орчим хувийг оройн 21 цагаас хойш хэрэглэдэг нь тогтоогджээ. Цахилгааны төлбөрөө хэрхэн хэмнэхийг уншигч танд жишээгээр тайлбарлая. Танай гэр бүл сард ЗООкв цахилгаан хэрэглэдэг бол сар бүр 16200 төгрөг телне. Оройн 21 цагаас хойш нийт цахилгаан хэрэглээний 30 хувийг хэрэглэдэг гэвэл та нийт 90 кв цахилгааныг 10.4 төгрөгөөр тооцох тул 9788 төгрөг хэмнэж бай-на. Өөрөөр хэлбэл цахилгааны төлбөрөө 23 хувиар хэмнэлээ гэсэн үг. Үүнээс ч илүү хөн-гөлөх боломж бий. Өрхийн цахилгаан хэрэглээний дийлэнх хэсгийг индүү, тоос сорогч, угаалгын машин, цахилгаан зуух зэрэг цахилгаан хэрэгслүүдэд зар-цуулдаг байна. Тиймээс та оройн 21 цагаас хойш дээрх цахилгаан хэрэгс-лүүдээ ашиглан цахилгааны зардлаа 50 хувь хүртэл бууруулах бо-ломжтой. Та туршаад үзээрэй.
Тарифт тоолуур нь дээрх хэмнэлтийг гаргаад зогсохгүй. Сүүлийн үед бий болсон шинэ хэрэглээ болох шөнийн цагаар хямд тариф ашиглан бай-раа цахилгаан зуухаар халаах явдал юм. Энэ нь нийтийн төвлөрсөн ха-лаалтад холбогдоогүй айл өрх болон байгууллагад ашигтай. Мен сүүлийн үед нийслэлчүүдийн бухимд-лыг төрүүлэх болсон агаарын бохирдлоос тодорхои хэмжээгээр сэргийлэх сайн талтай. Учир нь шөнийн цагаар заавал нүүрс түлэхгүйгээр хямд тарифтай цахилгаан ашиглан цахилгаан халаагуураар байр сууцаа халаах нь эрүүл мэндэд хоргүй, мэн санхүүгийн хувьд ч хэмнэлт гаргаж чадах сүүлийн үеийн соёлтой хэрэглээ болоод байна.
Магадгүй уншигч та хэмнэлт гарах нь юу л бол гэж бодож байж болох юм. Тэгвэл дараахи хялбархан тооцоог үзэхэд хангалттай. 200 ам.метр талбай бүхий байшинг нүүрсээр халаахын тулд хоёр шуудай нүүрс хэрэглэнэ. Нэг шуудай нүүрс 800 төгрөг гэж үзээд бусад зардлаа тооцож үзэхэд сард 60000 орчим төгрөг болно.
Харин тарифт тоолуур тавиулж цахилгаанаар халаавал оройн 22 цагаас еглөөний 6 цаг хүртэл шөнийн хөнгөлөлттэй тарифаар тооц-вол 20квт 10.4 төгрөг буюу сард 49900 төгрөг төлнө. Зардлаа хэмнэхээс гадна амьдралын тав тух ч сайжрах болно. Апь ч талаараа таны ахуй амьдралд хэрэгтэй энэхүү чанартай, баталгаатай тоолуурыг та худалдан авах мэн цахил-гаанаа хэрхэн хэмнэх талаар зөвлегөө авахыг хүсвэл М-Си-Эс Плазагийн 1 давхарт байрлах Эрчим технологийн төвийг зориорой.
(өдрийн сонин 2004.11.25 291)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цахилгааны зардлаа хэрхэн хэмнэх вэ?

Цахилгаан хэрэглэгч дундаж ерх сард 200-300 кв эрчим хүч хэрэглэж 10000-20000 орчим төгрөг төлдөг гэсэн тооцоо бий. Харин цахилгааны тарифт тоолуурыг хэрэглэн энэ зардлыг 30 хувиар бууруулах боломж-той. Учир нь энэхүү тоо-луур нь электрон бүтэц-тэй, дотроо оН сар, өдрийн хуанлитай учир танай гэр бүлийн хэрэглэж буй эрчим хүчийг цагаар ялган тоолдог давуу талтай юм. Энэ нь манай улс шиг эрчим хүчний төлбөрийг ялгавартай тарифаар тооцдог орны хэрэглэгчдийн хувьд цахилгааны зард-лаа хэмнэх нэг боломж юм.
Монгол улсын хэмжээнд эрчим хүчийг энгийн ба хенгөлөлттэй гэсэн ялгавартай тариф тогтоон, өдрийн 06-21 цаг хүртэл 1 кв-ыг 47 төг-рөгөөр, шөнийн 21-05 цагийн хооронд 1кв нь 10.4 төгрөгөер тооцдог. Иймд тарифт тоолуур хэрэглэвэл хоногийн 9 цагийн турш хэрэглэсэн цахилгааны төлбөрөө 10 төгрег 40 мөнгөөр тооцож төлөх юм.
Судалгаагаар өрхийн нийт цахилгаан хэрэглээний 30 орчим хувийг оройн 21 цагаас хойш хэрэглэдэг нь тогтоогджээ. Цахилгааны төлбөрөө хэрхэн хэмнэхийг уншигч танд жишээгээр тайлбарлая. Танай гэр бүл сард ЗООкв цахилгаан хэрэглэдэг бол сар бүр 16200 төгрөг телне. Оройн 21 цагаас хойш нийт цахилгаан хэрэглээний 30 хувийг хэрэглэдэг гэвэл та нийт 90 кв цахилгааныг 10.4 төгрөгөөр тооцох тул 9788 төгрөг хэмнэж бай-на. Өөрөөр хэлбэл цахилгааны төлбөрөө 23 хувиар хэмнэлээ гэсэн үг. Үүнээс ч илүү хөн-гөлөх боломж бий. Өрхийн цахилгаан хэрэглээний дийлэнх хэсгийг индүү, тоос сорогч, угаалгын машин, цахилгаан зуух зэрэг цахилгаан хэрэгслүүдэд зар-цуулдаг байна. Тиймээс та оройн 21 цагаас хойш дээрх цахилгаан хэрэгс-лүүдээ ашиглан цахилгааны зардлаа 50 хувь хүртэл бууруулах бо-ломжтой. Та туршаад үзээрэй.
Тарифт тоолуур нь дээрх хэмнэлтийг гаргаад зогсохгүй. Сүүлийн үед бий болсон шинэ хэрэглээ болох шөнийн цагаар хямд тариф ашиглан бай-раа цахилгаан зуухаар халаах явдал юм. Энэ нь нийтийн төвлөрсөн ха-лаалтад холбогдоогүй айл өрх болон байгууллагад ашигтай. Мен сүүлийн үед нийслэлчүүдийн бухимд-лыг төрүүлэх болсон агаарын бохирдлоос тодорхои хэмжээгээр сэргийлэх сайн талтай. Учир нь шөнийн цагаар заавал нүүрс түлэхгүйгээр хямд тарифтай цахилгаан ашиглан цахилгаан халаагуураар байр сууцаа халаах нь эрүүл мэндэд хоргүй, мэн санхүүгийн хувьд ч хэмнэлт гаргаж чадах сүүлийн үеийн соёлтой хэрэглээ болоод байна.
Магадгүй уншигч та хэмнэлт гарах нь юу л бол гэж бодож байж болох юм. Тэгвэл дараахи хялбархан тооцоог үзэхэд хангалттай. 200 ам.метр талбай бүхий байшинг нүүрсээр халаахын тулд хоёр шуудай нүүрс хэрэглэнэ. Нэг шуудай нүүрс 800 төгрөг гэж үзээд бусад зардлаа тооцож үзэхэд сард 60000 орчим төгрөг болно.
Харин тарифт тоолуур тавиулж цахилгаанаар халаавал оройн 22 цагаас еглөөний 6 цаг хүртэл шөнийн хөнгөлөлттэй тарифаар тооц-вол 20квт 10.4 төгрөг буюу сард 49900 төгрөг төлнө. Зардлаа хэмнэхээс гадна амьдралын тав тух ч сайжрах болно. Апь ч талаараа таны ахуй амьдралд хэрэгтэй энэхүү чанартай, баталгаатай тоолуурыг та худалдан авах мэн цахил-гаанаа хэрхэн хэмнэх талаар зөвлегөө авахыг хүсвэл М-Си-Эс Плазагийн 1 давхарт байрлах Эрчим технологийн төвийг зориорой.
(өдрийн сонин 2004.11.25 291)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button