Авилгалын гурван салбарт авч хэлэлцлээ

Боловсролын салбарт авилгал нь сургуулийн барилгын тендер, албан тушаалын томилгоо, сургуульд хүүхэд элсүүлэх, сурлагыг үнэлэх, сурах бичиг хэвлэх болон түгээх, шалгалт зэрэг олон хүрээнд илэрдэг ажээ. Ялангуяа дээд боловсролын салбарт ихээр илэрдэг ба бага, дунд боловсролын сургуулиуд нь авилгалын анхны цагаан толгойг заадаг орчин болж байна гэж М.Нарантуяа ярьсан.
Б.Машбадрах ярихдаа Эрүүл мэндийн салбарт дахь авилгал боловсролын салбарт илэрдэгтэй ижил төв-шинд явагдаж байдаг. Эмнэл-гийн цэвэрлэгч нь хүртэл Хоолны мөнгө өгчихвөл үзүү-лэх эмчийг чинь зааж өгөөд очергүй оруулаад өгье гэх болсон-ыг дурьдаж байв.
Харин байгаль орчны хүрээнд шийдвэр гаргагч улс төрийн албан тушаалтнуудын гараар авилгал үйлдэгддэг гэж Д.ГЯпбадрах хэллээ. Нө-гөөтэйгүүр гадаадын зах зээл дээр өндэр үнэд хүрдэг байгалийн баялгийг ашиглах зөвшөөрлийн тогтолцоо тэр чигээрээ авилгалд өртсөн тухай ярьж байлаа. Энэхүү уулзалтын зорилго нь сэт-гүүлчдийг дээрх салбаруудад илэрч буй тэр мэт авилгал, хээл хахуулийн мөреөр орж, илчлэн гаргаж тавихад чиглүүлж өгөх явдал ажээ.
(өдрийн сонин 2004.11.30 294)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Авилгалын гурван салбарт авч хэлэлцлээ

Боловсролын салбарт авилгал нь сургуулийн барилгын тендер, албан тушаалын томилгоо, сургуульд хүүхэд элсүүлэх, сурлагыг үнэлэх, сурах бичиг хэвлэх болон түгээх, шалгалт зэрэг олон хүрээнд илэрдэг ажээ. Ялангуяа дээд боловсролын салбарт ихээр илэрдэг ба бага, дунд боловсролын сургуулиуд нь авилгалын анхны цагаан толгойг заадаг орчин болж байна гэж М.Нарантуяа ярьсан.
Б.Машбадрах ярихдаа Эрүүл мэндийн салбарт дахь авилгал боловсролын салбарт илэрдэгтэй ижил төв-шинд явагдаж байдаг. Эмнэл-гийн цэвэрлэгч нь хүртэл Хоолны мөнгө өгчихвөл үзүү-лэх эмчийг чинь зааж өгөөд очергүй оруулаад өгье гэх болсон-ыг дурьдаж байв.
Харин байгаль орчны хүрээнд шийдвэр гаргагч улс төрийн албан тушаалтнуудын гараар авилгал үйлдэгддэг гэж Д.ГЯпбадрах хэллээ. Нө-гөөтэйгүүр гадаадын зах зээл дээр өндэр үнэд хүрдэг байгалийн баялгийг ашиглах зөвшөөрлийн тогтолцоо тэр чигээрээ авилгалд өртсөн тухай ярьж байлаа. Энэхүү уулзалтын зорилго нь сэт-гүүлчдийг дээрх салбаруудад илэрч буй тэр мэт авилгал, хээл хахуулийн мөреөр орж, илчлэн гаргаж тавихад чиглүүлж өгөх явдал ажээ.
(өдрийн сонин 2004.11.30 294)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button