Эвслийн бүлгийнхэн УИХ-ын даргад хүсэлт тавив

Эвслийн бүлгийн гишүүд төсөв хэлэлцэж буй энэ үед Ерөнхий сайдаас мэдээлэл авах шаардлагатай байгаа бөгөөд цаашид ч хуралдаандаа байнга Ерөнхий сайд, сайд нарыг оролцуулан анхааруулга өгч байхаар болсон гэнэ. Энэ удаад Итгэлийн мөнгөний хэмжээг ихэсгэх ямар боломж байгааг Ерөнхий сайдаасаа шалгаан төслийн талаар асуулт хариулт явагджээ.
Мөн хуралдаанаар Онцгой албан татварын хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Ус рашаан ашигласны төлбөрийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулиудын төсөлтэй танилцаад, дээрх асуудлуудыг УИХ-аар хэлэлцэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Мөн бүлгийн гишүүдийн дийлэнх нь 2005 оны төсвийн төслийг хуулийн хугацаанд нь хэлэлцэн батлах нь зүйтэй хэмээн узэж, нэгдсэн хуралдааныг зарлан хуралдуулах тухай хусэлтийг УИХ-ын даргад тавихаар болжээ.
(өдрийн сонин 2004.11.30 294)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Эвслийн бүлгийнхэн УИХ-ын даргад хүсэлт тавив

Эвслийн бүлгийн гишүүд төсөв хэлэлцэж буй энэ үед Ерөнхий сайдаас мэдээлэл авах шаардлагатай байгаа бөгөөд цаашид ч хуралдаандаа байнга Ерөнхий сайд, сайд нарыг оролцуулан анхааруулга өгч байхаар болсон гэнэ. Энэ удаад Итгэлийн мөнгөний хэмжээг ихэсгэх ямар боломж байгааг Ерөнхий сайдаасаа шалгаан төслийн талаар асуулт хариулт явагджээ.
Мөн хуралдаанаар Онцгой албан татварын хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Ус рашаан ашигласны төлбөрийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулиудын төсөлтэй танилцаад, дээрх асуудлуудыг УИХ-аар хэлэлцэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Мөн бүлгийн гишүүдийн дийлэнх нь 2005 оны төсвийн төслийг хуулийн хугацаанд нь хэлэлцэн батлах нь зүйтэй хэмээн узэж, нэгдсэн хуралдааныг зарлан хуралдуулах тухай хусэлтийг УИХ-ын даргад тавихаар болжээ.
(өдрийн сонин 2004.11.30 294)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button