ДОХ-той тэмцэх Дэлхийн өдөрт зориулсан Кофи Аннаны илгээлт

Эмэгтэичүүд бол ХДХВ/ДОХ-ын эерэг тэмцэлд хамгийн бүтээлч, зориггой дайтаж байгаа хүмүүс юм. Миний очиж үзсэн ихэнхи улс орон болон олон нийтийн дунд хамгийн хүчтэй сонсогддог нь эмэггэйчүүдийн дуу хеолой байдаг. Идэвхтэн болон ухуулагч эмэгтэичүүд бусдын амьдралыг дээшлүүлэхийн төлөө доромжлол, хүчирхийлэлд өртөх эрсдэлд орон, өөродийгөө үл хайхран олон нийтийн өмнө нээлттэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
Энэхүү тэмцэлд тэдний гаргаж буй эр зориг асар их бөгөөд энэ евчнеөр нас барсан эмэггэйчүүдийн тоо л үүнтэй эн тэнцэх биз ээ. Эмэгтэичүүд ядуурлын үр дагавруудтаи зохицон амьдрах гэж хичээж байна. ДОХ нь эмэпэйчүүдийг ядуурлын урхинд амархан оруулж, мэн түүнээс гарахад илүү хүнд замыг туулахад хүргэж байгаа билээ. Ажлын байрнаас эхлээд газар эзэмших, өв залгамжлах хуулийн хүрээ хүртэлх олон талбар дээр эмэгтэичүүд ялгаварлан гадуурхалд өртөж байна, ДОХ-ын аюул тэднийг улам бүр эрсдэлд оруулж байна. Сургуульд ороогүй хүүхдүүдийн ихэнх хувийг охид хэдийнээ эзлэх боллоо, Гэр бүлийнхэн нь ДОХ өвчинд нэрвэгдэхэд тэднийгээ асарч сувилах, гэр орныхоо ажилд туелуулахын тулд сургуульд явж байгаа охидуудаа гаргах нь түгээмэл болжээ. ХДХВ-ын халдвар авсан нийт хүмүүсийн тал орчим хувь нь эмэгтэичүүд байна. ХДХВ-ын халдвартай нийт эмэггэйчүүдийн дөрөвний гурав нь амьдарч буй Умард Сахар орчмын орнуудад ХДХВ-ын халдвар авсан насанд хүрэгчдиин бараг 57 хувийг эмэгтэичүүд эзэлж байгаа билээ.
Эмэгтэичүүд яагаад энэ халдварт илүү өртөмтгий байна вэ? Гэд гэр бүлээс гадуур олон хүнтэй бэлгийн харьцаанд ороод байдаггүй, мансууруугГах бодис судсаар хэрэглэх нь эрчүүдтэй харьцуулахад хамаагүй бага байдаг атлаа яагаад ийм байдалд орох болов? Yүний учир шалтгаан нийгмийн гэгш буе байдал тэднийг учир утгагүй, шударга буе эрсдэлд хөтөлдөгт оршиж байна.Yүнд хэд хэдэн хүчин зүйлс нөлөөлдег ядуурал, доромжлол, хүчирхийлэл, мэдээллийн хомедол, ахимаг насны эрчүүдийн урхидалт болон нэг дор хэд хэдэн хүнтэй бэлгийн харьцаанд орж явдаг эрчүүд залуу охид, эмэгтэйчүүдийг халдварын асар том сүлжээнд оруулж буй ээрэг орно. Гэрлэлт үргэлж найдвартай хамгаалагч болж чадахгүй байна. Энэ өвчинд хүндээр нэрвэгдсэн зарим оронд ХДХВ-ын халдвар гэр бүлтэй эмэггэйчүүдийн дунд бэлгийн идэвхтэй амьдралтай гэр бүлгүй эмэгтэйчүүдийнхээс илүү өндэр байна.
Эдгээр хүчин зүйлийг туе тусад нь шийдвэрлэх боломжгүй. Охид, эмэгтэйчүүдэд илүү их эрх мэдэл, мэн итгэл бий болгох бодитой нааштай өөрчлөлт хэрэпэй. Эмэгтэичүүд, эрэгтэйчүүдийн хоорондын нийгмийн бүх түвшний харилцаанд өөрчлөлт оруулах шаардлагатай. Охидуудад боловерол олгож, эрх зүй, нийгмийн хүрээнд өөрчлөлт, шинэчлэл хийхээс гадна эрэгтэйчүүдийн ухамсар, хариуцлагыг дээшлүүлэх замаарл бид энэ өөрчлөлтийг хийж чадна. ХДХВ/ДОХ-ын эерэг тэмцэлд өөрсдийн үүргийг бүрэн биелүүлэх бололцоог эмэгтэйчүүдэд олгох тиим л өөрчлөлт бидэнд шаардагдаж байна. Энэхүү тэмцэлд эмэггэйчүүдийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх нь бидний ирээдүйн стратеги байх ёстой. Энэ дайны жинхэнэ баатар, гавьяатнууд тэдний дундаас л тодорно, Тэдэнд итгэл, найдвар бий болгох нь бидний үүрэг юм.
(өнөөдөр 2004.12.01 278)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

ДОХ-той тэмцэх Дэлхийн өдөрт зориулсан Кофи Аннаны илгээлт

Эмэгтэичүүд бол ХДХВ/ДОХ-ын эерэг тэмцэлд хамгийн бүтээлч, зориггой дайтаж байгаа хүмүүс юм. Миний очиж үзсэн ихэнхи улс орон болон олон нийтийн дунд хамгийн хүчтэй сонсогддог нь эмэггэйчүүдийн дуу хеолой байдаг. Идэвхтэн болон ухуулагч эмэгтэичүүд бусдын амьдралыг дээшлүүлэхийн төлөө доромжлол, хүчирхийлэлд өртөх эрсдэлд орон, өөродийгөө үл хайхран олон нийтийн өмнө нээлттэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
Энэхүү тэмцэлд тэдний гаргаж буй эр зориг асар их бөгөөд энэ евчнеөр нас барсан эмэггэйчүүдийн тоо л үүнтэй эн тэнцэх биз ээ. Эмэгтэичүүд ядуурлын үр дагавруудтаи зохицон амьдрах гэж хичээж байна. ДОХ нь эмэпэйчүүдийг ядуурлын урхинд амархан оруулж, мэн түүнээс гарахад илүү хүнд замыг туулахад хүргэж байгаа билээ. Ажлын байрнаас эхлээд газар эзэмших, өв залгамжлах хуулийн хүрээ хүртэлх олон талбар дээр эмэгтэичүүд ялгаварлан гадуурхалд өртөж байна, ДОХ-ын аюул тэднийг улам бүр эрсдэлд оруулж байна. Сургуульд ороогүй хүүхдүүдийн ихэнх хувийг охид хэдийнээ эзлэх боллоо, Гэр бүлийнхэн нь ДОХ өвчинд нэрвэгдэхэд тэднийгээ асарч сувилах, гэр орныхоо ажилд туелуулахын тулд сургуульд явж байгаа охидуудаа гаргах нь түгээмэл болжээ. ХДХВ-ын халдвар авсан нийт хүмүүсийн тал орчим хувь нь эмэгтэичүүд байна. ХДХВ-ын халдвартай нийт эмэггэйчүүдийн дөрөвний гурав нь амьдарч буй Умард Сахар орчмын орнуудад ХДХВ-ын халдвар авсан насанд хүрэгчдиин бараг 57 хувийг эмэгтэичүүд эзэлж байгаа билээ.
Эмэгтэичүүд яагаад энэ халдварт илүү өртөмтгий байна вэ? Гэд гэр бүлээс гадуур олон хүнтэй бэлгийн харьцаанд ороод байдаггүй, мансууруугГах бодис судсаар хэрэглэх нь эрчүүдтэй харьцуулахад хамаагүй бага байдаг атлаа яагаад ийм байдалд орох болов? Yүний учир шалтгаан нийгмийн гэгш буе байдал тэднийг учир утгагүй, шударга буе эрсдэлд хөтөлдөгт оршиж байна.Yүнд хэд хэдэн хүчин зүйлс нөлөөлдег ядуурал, доромжлол, хүчирхийлэл, мэдээллийн хомедол, ахимаг насны эрчүүдийн урхидалт болон нэг дор хэд хэдэн хүнтэй бэлгийн харьцаанд орж явдаг эрчүүд залуу охид, эмэгтэйчүүдийг халдварын асар том сүлжээнд оруулж буй ээрэг орно. Гэрлэлт үргэлж найдвартай хамгаалагч болж чадахгүй байна. Энэ өвчинд хүндээр нэрвэгдсэн зарим оронд ХДХВ-ын халдвар гэр бүлтэй эмэггэйчүүдийн дунд бэлгийн идэвхтэй амьдралтай гэр бүлгүй эмэгтэйчүүдийнхээс илүү өндэр байна.
Эдгээр хүчин зүйлийг туе тусад нь шийдвэрлэх боломжгүй. Охид, эмэгтэйчүүдэд илүү их эрх мэдэл, мэн итгэл бий болгох бодитой нааштай өөрчлөлт хэрэпэй. Эмэгтэичүүд, эрэгтэйчүүдийн хоорондын нийгмийн бүх түвшний харилцаанд өөрчлөлт оруулах шаардлагатай. Охидуудад боловерол олгож, эрх зүй, нийгмийн хүрээнд өөрчлөлт, шинэчлэл хийхээс гадна эрэгтэйчүүдийн ухамсар, хариуцлагыг дээшлүүлэх замаарл бид энэ өөрчлөлтийг хийж чадна. ХДХВ/ДОХ-ын эерэг тэмцэлд өөрсдийн үүргийг бүрэн биелүүлэх бололцоог эмэгтэйчүүдэд олгох тиим л өөрчлөлт бидэнд шаардагдаж байна. Энэхүү тэмцэлд эмэггэйчүүдийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх нь бидний ирээдүйн стратеги байх ёстой. Энэ дайны жинхэнэ баатар, гавьяатнууд тэдний дундаас л тодорно, Тэдэнд итгэл, найдвар бий болгох нь бидний үүрэг юм.
(өнөөдөр 2004.12.01 278)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button