Далай лам Халимагт ирлээ

Москвагийн цагаар 16.00 цагг түүний онгоц газардсан байна. Энэ айлчлал нь зөвхөн шашны зорилготой бегөөд тэрээр төр, засгийн албан ёсны хү-мүүстэй уулзахгүй аж. Энэт-хэгийн Амритсарда хотоос ирсэн түүнийг Халимагийн Буддын шашинтнуудын хол-бооны ерөнхийлөгч, Буриад, Тува болон Монголын
Буддын шашны төлөөлөгчид угтан авчээ. Далай лам Элист хотын нисэх онгоцны буудал дээр сэтгүүлчидтэи уулзахдаа Халимагт ирсэн хамгийн гол зорилго маань хүний үнэт чанарыг сурталчлах явдал. Шашин шүтдэг, эс шүтдэг нь хамаагүй бүгдээрээ л хүний эрхэм чанараар дутаж байна. Ямар нэгэн шашныг шүтдэг бол чин сэтгэлээсээ биширч, сургаал нь бидний амьдралын нэгэн хэсэг болох ёстой. хэмээн онцлон тэм-дэглэжээ. Түүний хэлснээр хэдийгээр янз бурийн шашин байдаг ч гэсэн бүгд л хайр энэрэлийг дээдлэж, зовж дарлагдагсдыг хайрлах, тэвчээртэй байхыг номлодог. Тиймээс бусдын соёл ир-гэншил, ёсзаншлыгойлгосон цагт бие биеэ ойлгож, хүн-дэтгэлтэй хандахад туе дэм болох гэнэ.

(өдрийн сонин 2004.12.01 295)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Далай лам Халимагт ирлээ

Москвагийн цагаар 16.00 цагг түүний онгоц газардсан байна. Энэ айлчлал нь зөвхөн шашны зорилготой бегөөд тэрээр төр, засгийн албан ёсны хү-мүүстэй уулзахгүй аж. Энэт-хэгийн Амритсарда хотоос ирсэн түүнийг Халимагийн Буддын шашинтнуудын хол-бооны ерөнхийлөгч, Буриад, Тува болон Монголын
Буддын шашны төлөөлөгчид угтан авчээ. Далай лам Элист хотын нисэх онгоцны буудал дээр сэтгүүлчидтэи уулзахдаа Халимагт ирсэн хамгийн гол зорилго маань хүний үнэт чанарыг сурталчлах явдал. Шашин шүтдэг, эс шүтдэг нь хамаагүй бүгдээрээ л хүний эрхэм чанараар дутаж байна. Ямар нэгэн шашныг шүтдэг бол чин сэтгэлээсээ биширч, сургаал нь бидний амьдралын нэгэн хэсэг болох ёстой. хэмээн онцлон тэм-дэглэжээ. Түүний хэлснээр хэдийгээр янз бурийн шашин байдаг ч гэсэн бүгд л хайр энэрэлийг дээдлэж, зовж дарлагдагсдыг хайрлах, тэвчээртэй байхыг номлодог. Тиймээс бусдын соёл ир-гэншил, ёсзаншлыгойлгосон цагт бие биеэ ойлгож, хүн-дэтгэлтэй хандахад туе дэм болох гэнэ.

(өдрийн сонин 2004.12.01 295)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button