НYБ-ын ажилтнууд К.Аннаныг эсэргүүцэж байна

60 мян-ган ажилтныг эгнээндээ нэгггэдэг НYБ-ын Yйлдвэрчний эвлэл тус байгууллагын удирдах ажилтнуудын үйлдсэн хүнийг хүчирхийлсэн шинжтэй гэмт хэргийг нуун дарагдуулсан хэмээн К.Аннаныг буруутгажээ. Ерөнхий нарийн бичгийн дарга иим хэрэг гарсантай холбогдуулан шапгалт хийсэн боловч үнэн зөв дүгнэлт гаргаагүй нь НYБ-ын нэр төрийг хаацаилах гэсэн хэрэг аж. Хэргийн гол эзэн нь туе байгууллагын дотоод харуул хамгаалалтын албаны дарга, Сингапураас гаралтай Дилип Наир, Голландын иргэн, Дүрвэгедийн асуудал хариуцеан дэд комиссар Рууд Любберс нар юм. Дилип Наир албан тушаалаа ашигласан, нөгөөг нь хунийг хүчирхийлеэн хэрэгт холбогдсон байна. Хамтран ажиллагсдын ярьснаар бол Наир албан тушаап ахих гэсэн хумүүсээс хахууль авч байсан гэнэ. НYБ-д хариуцлагатай алба хашиж байсан хүмүүс иймэрхүү явдлын талаар Яаралтай секс буюу таагүй аргууд нэртэй номдоо бич-жээ. НYБ-ын зарим нэг ажил-тан аль нэгэн оронд ямар нэгэн төсөл хэрэгжуүлэхдээ санхүүжүүлэлтээс 15 хувийг өгөхийг шаарддаг гэнэ. Дээрх мэдээллийг үндэс болгон Наирийг шалгасан боловч ямар ч сэжигтэй зүйл илрээгүй гэнэ. Тиймээс ажилтандаа бүрэн итгэж буйгаа К.Аннан мэдэгд-сэн. Нэрээ хэлэхээс татгал-зсан хүмүүсийн ярьснаар К.Аннан хэзээ ч өөрийнхөө орлогчтой холбоотой асуудлыг хөндөхгүй гэнэ. Учир нь тэр хүн НYБ-ын удирдах ажилтнуудын хээл хахуультай холбоотой хэргийг сайн мэддэг аж. Гэтэл Yйлдвэрчний эв-лэлийн байгууллагын гишүүдэд маш сонирхолтой баримт бичиг олджээ. Энэ нь К.Аннаны Д.Наирт явуулсан бичиг байсан бөгөөд түүнд ирээдүйд аливаа үйлдлийг хийхдээ урьдчилан бодол-цохыг анхааруулсан байжээ. Тэгвэл туе байгууллагын бас нэгэн удирдах ажилтан 65 настай Рууд Любберс үүнээс эвгүй хэрэгт орооцолдсон байна. Голландын Засгийн газрын тэргуүн асан, гурвын гурван хүүхдийн эцэг тэрээр дүрвэгедийн асуудал хариуцеан агентлагийн нэгэн ажилтан бүегуйг хүчиндэхийг завд-санбайна. Энэхэрэг Любберсийн ажлын өрөөнд болсон бөгөөд хохирогч нь НYБ 20 жил ажилласан хүн гэнэ. Бүсгүй К.Аннанд гомдол гаргасан боловч Ерөнхий нарийн бичгийн дарга уг хэргийг шал-гахаас татгалзсан байна.
Гэхдээ К.Аннаныг зөвхөн дээрхи хоёр хэрэгтэй холбогдуулан буруутгасан юм биш. Yйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагын удирдлагын мэ-дэгдсэнээр Ерөнхий нарийн
бичгийн дарга халуун цэгт ажиллаж буй хүмүүсийн аюул-гүй байдлыг огтхон ч анхаар-даггүй байна. Жишээ нь Иракт ажиллаж байсан хүмүүсийг хэтэрхий хожуу татсан. Өөрөөр хэлбэл, 2003 оны наймдугаар сард 22 ажилтан амь үрэгдсэний дараа арга хэмжээ авсан байна. Түүнээс гадна Иракт хэрэгжүулж байсан Нефтийн оронд хүнс хөтөлбөртэй холбоотой хэргийг хаалттайгаар шалгаж байгаа. Yүнд доод талньнэг жилийн хугацаа шаардаг-дахаас гадна 30 сая ам. доллар зарцуулах юм. Харин НYБ-ын зарим ажилтны ярьж байгаагаар К.Аннан өөрийнхөө найз, туе төслийн удирдагч Бенон Сеааныг хамгаалах зорилгоор шалгалтыг удаашруулж байгаа гэнэ. Нью-Йорк таймс сонин дипломат болон НYБ-ын ажилтнуудын дунд санал асуулга явуулахад С.Хусейнээс хахууль авсан хумүусийг сайн мэднэ гэсэн хариу өгсөн байна.
(өдрийн сонин 2004.12.01 295)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

НYБ-ын ажилтнууд К.Аннаныг эсэргүүцэж байна

60 мян-ган ажилтныг эгнээндээ нэгггэдэг НYБ-ын Yйлдвэрчний эвлэл тус байгууллагын удирдах ажилтнуудын үйлдсэн хүнийг хүчирхийлсэн шинжтэй гэмт хэргийг нуун дарагдуулсан хэмээн К.Аннаныг буруутгажээ. Ерөнхий нарийн бичгийн дарга иим хэрэг гарсантай холбогдуулан шапгалт хийсэн боловч үнэн зөв дүгнэлт гаргаагүй нь НYБ-ын нэр төрийг хаацаилах гэсэн хэрэг аж. Хэргийн гол эзэн нь туе байгууллагын дотоод харуул хамгаалалтын албаны дарга, Сингапураас гаралтай Дилип Наир, Голландын иргэн, Дүрвэгедийн асуудал хариуцеан дэд комиссар Рууд Любберс нар юм. Дилип Наир албан тушаалаа ашигласан, нөгөөг нь хунийг хүчирхийлеэн хэрэгт холбогдсон байна. Хамтран ажиллагсдын ярьснаар бол Наир албан тушаап ахих гэсэн хумүүсээс хахууль авч байсан гэнэ. НYБ-д хариуцлагатай алба хашиж байсан хүмүүс иймэрхүү явдлын талаар Яаралтай секс буюу таагүй аргууд нэртэй номдоо бич-жээ. НYБ-ын зарим нэг ажил-тан аль нэгэн оронд ямар нэгэн төсөл хэрэгжуүлэхдээ санхүүжүүлэлтээс 15 хувийг өгөхийг шаарддаг гэнэ. Дээрх мэдээллийг үндэс болгон Наирийг шалгасан боловч ямар ч сэжигтэй зүйл илрээгүй гэнэ. Тиймээс ажилтандаа бүрэн итгэж буйгаа К.Аннан мэдэгд-сэн. Нэрээ хэлэхээс татгал-зсан хүмүүсийн ярьснаар К.Аннан хэзээ ч өөрийнхөө орлогчтой холбоотой асуудлыг хөндөхгүй гэнэ. Учир нь тэр хүн НYБ-ын удирдах ажилтнуудын хээл хахуультай холбоотой хэргийг сайн мэддэг аж. Гэтэл Yйлдвэрчний эв-лэлийн байгууллагын гишүүдэд маш сонирхолтой баримт бичиг олджээ. Энэ нь К.Аннаны Д.Наирт явуулсан бичиг байсан бөгөөд түүнд ирээдүйд аливаа үйлдлийг хийхдээ урьдчилан бодол-цохыг анхааруулсан байжээ. Тэгвэл туе байгууллагын бас нэгэн удирдах ажилтан 65 настай Рууд Любберс үүнээс эвгүй хэрэгт орооцолдсон байна. Голландын Засгийн газрын тэргуүн асан, гурвын гурван хүүхдийн эцэг тэрээр дүрвэгедийн асуудал хариуцеан агентлагийн нэгэн ажилтан бүегуйг хүчиндэхийг завд-санбайна. Энэхэрэг Любберсийн ажлын өрөөнд болсон бөгөөд хохирогч нь НYБ 20 жил ажилласан хүн гэнэ. Бүсгүй К.Аннанд гомдол гаргасан боловч Ерөнхий нарийн бичгийн дарга уг хэргийг шал-гахаас татгалзсан байна.
Гэхдээ К.Аннаныг зөвхөн дээрхи хоёр хэрэгтэй холбогдуулан буруутгасан юм биш. Yйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагын удирдлагын мэ-дэгдсэнээр Ерөнхий нарийн
бичгийн дарга халуун цэгт ажиллаж буй хүмүүсийн аюул-гүй байдлыг огтхон ч анхаар-даггүй байна. Жишээ нь Иракт ажиллаж байсан хүмүүсийг хэтэрхий хожуу татсан. Өөрөөр хэлбэл, 2003 оны наймдугаар сард 22 ажилтан амь үрэгдсэний дараа арга хэмжээ авсан байна. Түүнээс гадна Иракт хэрэгжүулж байсан Нефтийн оронд хүнс хөтөлбөртэй холбоотой хэргийг хаалттайгаар шалгаж байгаа. Yүнд доод талньнэг жилийн хугацаа шаардаг-дахаас гадна 30 сая ам. доллар зарцуулах юм. Харин НYБ-ын зарим ажилтны ярьж байгаагаар К.Аннан өөрийнхөө найз, туе төслийн удирдагч Бенон Сеааныг хамгаалах зорилгоор шалгалтыг удаашруулж байгаа гэнэ. Нью-Йорк таймс сонин дипломат болон НYБ-ын ажилтнуудын дунд санал асуулга явуулахад С.Хусейнээс хахууль авсан хумүусийг сайн мэднэ гэсэн хариу өгсөн байна.
(өдрийн сонин 2004.12.01 295)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button