Байнгын хороодын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн баталлаа

тиймээс өчигдөр үдээс хойш чуулганы нэгдсэн хуралдаан болоогүй бөгөөд өнөөдөр ч хэлэлцэх асуудал байхгүй гээд зөвхөн Засгийн газрын мэдээллийг сонсох юм байна. УИХ өчигдрийн хуралдаанаа-раа Монгол Улсын эдийн за-саг нийгмийг 2005 онд хөгжүү-лэх үндсэн чиглэл батлах тухай УИХ-ын тогтоолын төс-лийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийж баталлаа. Мэн Онцгой албан татварын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Уе, рашаан ашигласны төлбөрийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулиудын төслийг анхны хэлэлцүүлгээр нь баталлаа.
Энэ үеэр УИХ-ын гишүүн Л.Пүрэвдорж онцгой албан татварыг нэмэх нь зайлшгүй ч орон нутгийн үйлдвэрийг шахах хэрэг байна уу гэж асуухад Төсвийн байнгын хо-рооны дарга Р.Бадамдамдин архитай тэмцэнэ, ер нь архи хэрэглэдгийг нь зогеоох хэ-рэгтэй. Чанартай юм хэрэг-лэх хэрэгтэй шүү дээ гэсэн хариулт өгч байсан. Харин гишүүн Э.Бат-Yүл Татварын хуульдаа нэмэлт өөрчлөлт оруулаагүй байхдаа нэмэлт, өөрчлөлт оруулна хэмээн бодож төсөвтөө тусгана гэдэг нь дэндүү хууль зөрчсөн асуудал болж байна. Төсвөө баталчихсан хойноо ийнхүү Татварын хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж байгаа нь дээрмийн шинжтэй зүйл болж байна гэлээ. Yүнд УИХ-ын дарга Н.Энхбаяр Э.Бат-Yүл гишүүн хууль зөрчсөнийг ан-хааруулж байгаа нь зүйтэй бо-ловч үүнийг хэлж байгаа нь бас хууль зөрчсөн асуудал болж байна. Байнгын хорооноос асуудал орж ирэх үед үүнийг ярих хэрэгтэй байсан юм гэс-нээр чуулганы хуралдаанд оролцож байсан 39 гишүүний 69.2 хувийн санапаар хуулийг баталсан юм. Yүний дараа Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2005 онд баримтлах үндсэн чиглэл батлах тухай УИХ-ын тогтоолын төслийг анхны хэлэлцүүлгээр нь баталлаа. Гишүүн Д.Дэмбэрэл бан-куудын дүрмийн санг 8 сая ам.доллар болга гэж шахаад байгаа юм билээ. Ямар шийд-вэрээр ингэж байгаа юм бэ. Монгол банк дүрмийн санг нэмэх нь зүйтэй гэж үзсэн юм уу? гэхэд Эдийн засгийн байнгын хорооны дарга Ц.Дамиран манайд арилжааны 17 банк, Хадгаламж зээлийн хоршоо 500 гаруй, Банк буе санхүүгийн бай-гууллага 100 гаруй байдаг. Энэ нь манайдаа дэндүү олон байгаа юмаа. Дүрмийн санг 8 тэрбум болгож байгаа нь санхүүгийн хувьд бэхжүүлж эрсд-лээс сэргийлэхэд ач холбог-долтой. Мэн хөрөнгө хэдий чинээ их байх тусам банк дам-пуурах нь багасна. Олон улсын хувьд дүрмийн сан нь дунджаар 20 сая ам .доллар байдаг гэсэн хариулт өглөө.
Энэ өдөр Нийгмийн даат-галын үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай тогтоолын төслийг хэлэлцэн баталлаа. Эцэст нь УИХ-ын Байнгын хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн баталлаа.
(өдрийн сонин 2004.12.03 297)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Байнгын хороодын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн баталлаа

тиймээс өчигдөр үдээс хойш чуулганы нэгдсэн хуралдаан болоогүй бөгөөд өнөөдөр ч хэлэлцэх асуудал байхгүй гээд зөвхөн Засгийн газрын мэдээллийг сонсох юм байна. УИХ өчигдрийн хуралдаанаа-раа Монгол Улсын эдийн за-саг нийгмийг 2005 онд хөгжүү-лэх үндсэн чиглэл батлах тухай УИХ-ын тогтоолын төс-лийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийж баталлаа. Мэн Онцгой албан татварын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Уе, рашаан ашигласны төлбөрийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулиудын төслийг анхны хэлэлцүүлгээр нь баталлаа.
Энэ үеэр УИХ-ын гишүүн Л.Пүрэвдорж онцгой албан татварыг нэмэх нь зайлшгүй ч орон нутгийн үйлдвэрийг шахах хэрэг байна уу гэж асуухад Төсвийн байнгын хо-рооны дарга Р.Бадамдамдин архитай тэмцэнэ, ер нь архи хэрэглэдгийг нь зогеоох хэ-рэгтэй. Чанартай юм хэрэг-лэх хэрэгтэй шүү дээ гэсэн хариулт өгч байсан. Харин гишүүн Э.Бат-Yүл Татварын хуульдаа нэмэлт өөрчлөлт оруулаагүй байхдаа нэмэлт, өөрчлөлт оруулна хэмээн бодож төсөвтөө тусгана гэдэг нь дэндүү хууль зөрчсөн асуудал болж байна. Төсвөө баталчихсан хойноо ийнхүү Татварын хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж байгаа нь дээрмийн шинжтэй зүйл болж байна гэлээ. Yүнд УИХ-ын дарга Н.Энхбаяр Э.Бат-Yүл гишүүн хууль зөрчсөнийг ан-хааруулж байгаа нь зүйтэй бо-ловч үүнийг хэлж байгаа нь бас хууль зөрчсөн асуудал болж байна. Байнгын хорооноос асуудал орж ирэх үед үүнийг ярих хэрэгтэй байсан юм гэс-нээр чуулганы хуралдаанд оролцож байсан 39 гишүүний 69.2 хувийн санапаар хуулийг баталсан юм. Yүний дараа Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2005 онд баримтлах үндсэн чиглэл батлах тухай УИХ-ын тогтоолын төслийг анхны хэлэлцүүлгээр нь баталлаа. Гишүүн Д.Дэмбэрэл бан-куудын дүрмийн санг 8 сая ам.доллар болга гэж шахаад байгаа юм билээ. Ямар шийд-вэрээр ингэж байгаа юм бэ. Монгол банк дүрмийн санг нэмэх нь зүйтэй гэж үзсэн юм уу? гэхэд Эдийн засгийн байнгын хорооны дарга Ц.Дамиран манайд арилжааны 17 банк, Хадгаламж зээлийн хоршоо 500 гаруй, Банк буе санхүүгийн бай-гууллага 100 гаруй байдаг. Энэ нь манайдаа дэндүү олон байгаа юмаа. Дүрмийн санг 8 тэрбум болгож байгаа нь санхүүгийн хувьд бэхжүүлж эрсд-лээс сэргийлэхэд ач холбог-долтой. Мэн хөрөнгө хэдий чинээ их байх тусам банк дам-пуурах нь багасна. Олон улсын хувьд дүрмийн сан нь дунджаар 20 сая ам .доллар байдаг гэсэн хариулт өглөө.
Энэ өдөр Нийгмийн даат-галын үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай тогтоолын төслийг хэлэлцэн баталлаа. Эцэст нь УИХ-ын Байнгын хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн баталлаа.
(өдрийн сонин 2004.12.03 297)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button