Шар усны үер эхэллээ

Тухайлбал, Дарь-Эхийн Шинэ буудал-ын баруун талын далангийн шар усны үерт айл урсахад хүрээд байна. Манай сонин арав гаруй хоногиин өмнө шар усны үерээс сэрэмжлүүлж байсан билээ. Шар усны үер болох хугацаа өмнөх жилийнхээс бараг сараар наашилж энэ сарын дундуур болох тухай Ус, цаг уурын хүрээлэнгийнхэн ч мэдээлсэн. Харин нийслэлийн далан сувгийн дэргэд буусан айлууд болон холбогдох байгууллагынхан санаа авсангүй бололтой. Нийслэлийн Захирагчиин ажлын албаныхан ирэх сарын 1-нээс далан сувгийн цэвэрлэгээндээ гарахаар зэхэж сууна.

(өнөөдөр 2005-03-28 074)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Шар усны үер эхэллээ

Тухайлбал, Дарь-Эхийн Шинэ буудал-ын баруун талын далангийн шар усны үерт айл урсахад хүрээд байна. Манай сонин арав гаруй хоногиин өмнө шар усны үерээс сэрэмжлүүлж байсан билээ. Шар усны үер болох хугацаа өмнөх жилийнхээс бараг сараар наашилж энэ сарын дундуур болох тухай Ус, цаг уурын хүрээлэнгийнхэн ч мэдээлсэн. Харин нийслэлийн далан сувгийн дэргэд буусан айлууд болон холбогдох байгууллагынхан санаа авсангүй бололтой. Нийслэлийн Захирагчиин ажлын албаныхан ирэх сарын 1-нээс далан сувгийн цэвэрлэгээндээ гарахаар зэхэж сууна.

(өнөөдөр 2005-03-28 074)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Шар усны үер эхэллээ

Тухайлбал, Дарь-Эхийн Шинэ буудал-ын баруун талын далангийн шар усны үерт айл урсахад хүрээд байна. Манай сонин арав гаруй хоногиин өмнө шар усны үерээс сэрэмжлүүлж байсан билээ. Шар усны үер болох хугацаа өмнөх жилийнхээс бараг сараар наашилж энэ сарын дундуур болох тухай Ус, цаг уурын хүрээлэнгийнхэн ч мэдээлсэн. Харин нийслэлийн далан сувгийн дэргэд буусан айлууд болон холбогдох байгууллагынхан санаа авсангүй бололтой. Нийслэлийн Захирагчиин ажлын албаныхан ирэх сарын 1-нээс далан сувгийн цэвэрлэгээндээ гарахаар зэхэж сууна.

(өнөөдөр 2005-03-28 074)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Шар усны үер эхэллээ

Тухайлбал, Дарь-Эхийн Шинэ буудал-ын баруун талын далангийн шар усны үерт айл урсахад хүрээд байна. Манай сонин арав гаруй хоногиин өмнө шар усны үерээс сэрэмжлүүлж байсан билээ. Шар усны үер болох хугацаа өмнөх жилийнхээс бараг сараар наашилж энэ сарын дундуур болох тухай Ус, цаг уурын хүрээлэнгийнхэн ч мэдээлсэн. Харин нийслэлийн далан сувгийн дэргэд буусан айлууд болон холбогдох байгууллагынхан санаа авсангүй бололтой. Нийслэлийн Захирагчиин ажлын албаныхан ирэх сарын 1-нээс далан сувгийн цэвэрлэгээндээ гарахаар зэхэж сууна.

(өнөөдөр 2005-03-28 074)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Шар усны үер эхэллээ

Тухайлбал, Дарь-Эхийн Шинэ буудал-ын баруун талын далангийн шар усны үерт айл урсахад хүрээд байна. Манай сонин арав гаруй хоногиин өмнө шар усны үерээс сэрэмжлүүлж байсан билээ. Шар усны үер болох хугацаа өмнөх жилийнхээс бараг сараар наашилж энэ сарын дундуур болох тухай Ус, цаг уурын хүрээлэнгийнхэн ч мэдээлсэн. Харин нийслэлийн далан сувгийн дэргэд буусан айлууд болон холбогдох байгууллагынхан санаа авсангүй бололтой. Нийслэлийн Захирагчиин ажлын албаныхан ирэх сарын 1-нээс далан сувгийн цэвэрлэгээндээ гарахаар зэхэж сууна.

(өнөөдөр 2005-03-28 074)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Шар усны үер эхэллээ

Тухайлбал, Дарь-Эхийн Шинэ буудал-ын баруун талын далангийн шар усны үерт айл урсахад хүрээд байна. Манай сонин арав гаруй хоногиин өмнө шар усны үерээс сэрэмжлүүлж байсан билээ. Шар усны үер болох хугацаа өмнөх жилийнхээс бараг сараар наашилж энэ сарын дундуур болох тухай Ус, цаг уурын хүрээлэнгийнхэн ч мэдээлсэн. Харин нийслэлийн далан сувгийн дэргэд буусан айлууд болон холбогдох байгууллагынхан санаа авсангүй бололтой. Нийслэлийн Захирагчиин ажлын албаныхан ирэх сарын 1-нээс далан сувгийн цэвэрлэгээндээ гарахаар зэхэж сууна.

(өнөөдөр 2005-03-28 074)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Шар усны үер эхэллээ

Тухайлбал, Дарь-Эхийн Шинэ буудал-ын баруун талын далангийн шар усны үерт айл урсахад хүрээд байна. Манай сонин арав гаруй хоногиин өмнө шар усны үерээс сэрэмжлүүлж байсан билээ. Шар усны үер болох хугацаа өмнөх жилийнхээс бараг сараар наашилж энэ сарын дундуур болох тухай Ус, цаг уурын хүрээлэнгийнхэн ч мэдээлсэн. Харин нийслэлийн далан сувгийн дэргэд буусан айлууд болон холбогдох байгууллагынхан санаа авсангүй бололтой. Нийслэлийн Захирагчиин ажлын албаныхан ирэх сарын 1-нээс далан сувгийн цэвэрлэгээндээ гарахаар зэхэж сууна.

(өнөөдөр 2005-03-28 074)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Шар усны үер эхэллээ

Тухайлбал, Дарь-Эхийн Шинэ буудал-ын баруун талын далангийн шар усны үерт айл урсахад хүрээд байна. Манай сонин арав гаруй хоногиин өмнө шар усны үерээс сэрэмжлүүлж байсан билээ. Шар усны үер болох хугацаа өмнөх жилийнхээс бараг сараар наашилж энэ сарын дундуур болох тухай Ус, цаг уурын хүрээлэнгийнхэн ч мэдээлсэн. Харин нийслэлийн далан сувгийн дэргэд буусан айлууд болон холбогдох байгууллагынхан санаа авсангүй бололтой. Нийслэлийн Захирагчиин ажлын албаныхан ирэх сарын 1-нээс далан сувгийн цэвэрлэгээндээ гарахаар зэхэж сууна.

(өнөөдөр 2005-03-28 074)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Шар усны үер эхэллээ

Тухайлбал, Дарь-Эхийн Шинэ буудал-ын баруун талын далангийн шар усны үерт айл урсахад хүрээд байна. Манай сонин арав гаруй хоногиин өмнө шар усны үерээс сэрэмжлүүлж байсан билээ. Шар усны үер болох хугацаа өмнөх жилийнхээс бараг сараар наашилж энэ сарын дундуур болох тухай Ус, цаг уурын хүрээлэнгийнхэн ч мэдээлсэн. Харин нийслэлийн далан сувгийн дэргэд буусан айлууд болон холбогдох байгууллагынхан санаа авсангүй бололтой. Нийслэлийн Захирагчиин ажлын албаныхан ирэх сарын 1-нээс далан сувгийн цэвэрлэгээндээ гарахаар зэхэж сууна.

(өнөөдөр 2005-03-28 074)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button