ИЗ-БНН Ерөнхийлөгчийн сонгуульд оролцохоор боллоо

Чингэхдээ бүх хувилбараар, тал бүрээс нь ярьж байж санал хураалгасан байна. Энэ тухай хэлэлцэхийн өмнө хуралдааныг хааж, сэтгүүлчдийг танхимаас гарахыг хүссэн юм.
Эхлээд ИЗ-БНН энэ удаагийн Ерөнхийлөгчийн сонгуульд оролцох уу, эсвэл өнжих үү гэдэг асуудлыг хэлэлцэн санал хураалгажээ. Үндэсний хорооны гишүүдийн 100 хувийн саналаар ИЗБНН ямар ч байсан энэ удаагийн сонгуульд оролцох нь зүйтэй гэж үзсэн байна. Удаад нь сонгуульд оролцохдоо дангаараа нэр дэвшүүлэх үү, эсвэл Ардчилсан намаас нэр дэвшигчийг дэмжиж оролцох уу гэдгийг ярилцжээ.
Парламентад хоёр суудалтай энэ намын тухайд Үндэсний хорооны гишүүд нь сонгуульд Ардчилсан намтай хамтарч оролцох талд нэлээд нааштай хандаж байжээ. Гэвч Ардчилсан намаас М.Энхсайхан болон түүний талын хүний нэрийг дэвшүүлбэл ИЗ-БНН дэмжих ямар ч боломжгүй гэсэн болзлыг давхар тавиад байна. Хэрэв тэдний шаардлагыг хангасан хүнийг Ардчилсан намаас гаргаж ирвэл ИЗ-БНН тэрхүү нэр дэвшигчийг дэмжиж, өөрийн намаас тусгайлан хүний нэр санал болгохгүй байхаар ярьсан аж. нөгөө талд нь хэрэв М.Энхсайхан болон түүний талын хүн нэр дэвшвэл ИЗ-БНН тусдаа нэр дэвшигч гаргаж ирэх талаар ч нухацтай хэлэлцжээ.
Гэсэн ч Ардчилсан нам чухам хэнийг Ерөнхийлөгчид нэр дэвшүүлэх нь одоогоор бүрхэг байгаа тул байдлыг харзнах үүднээс энэ сарын Үндэсний хорооны хурлаас энэ талаар ямар нэг шийдвэр гаргахаас татгалзъя гэсэн санал гарч дэмжлэг авчээ. Ардчилсан нам энэ сарын 31-нд Үндэсний чуулганаа хийж нэр дэвшигчээ тодруулна. Түүний дараа тус намын нэр дэвшигч хэн байхаас шалтгаалан ИЗБНН ерөнхийлөгчийн сонгуульд хэрхэн оролцохоо шийдье гэсэн уг саналыг Үндэсний хорооны гишүүд хамгийн оновчтой хувилбар гэж үзсэн байна.
Мөн сонгуульд хэрхэн оролцох, бусад намтай хамтрах эсэх, үгүй бол тусдаа нэр дэвшүүлэх асуудлыг шийдэх эрхийг намын Улс төрийн зөвлөлд шилжүүлэх талаар санал гарч байсан ч санал хураалгаагүй аж. ИЗ -БНН асуудлыг одоохондоо нээлттэй үлдээж, гуравдугаар сарын 31-нд Үндэсний хорооны хурлыг дахин хуралдуулж нэг мөр болгон шийдэх болжээ.
Үүний дараа хуралдааныг нээлттэй үргэлжлүүлж, намын Улс төрийн зөвлөлийн гишүүдийг шинэчлэн томилох тухай асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэсэн юм.

/Ардын эрх 2005*-03-28/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

ИЗ-БНН Ерөнхийлөгчийн сонгуульд оролцохоор боллоо

Чингэхдээ бүх хувилбараар, тал бүрээс нь ярьж байж санал хураалгасан байна. Энэ тухай хэлэлцэхийн өмнө хуралдааныг хааж, сэтгүүлчдийг танхимаас гарахыг хүссэн юм.
Эхлээд ИЗ-БНН энэ удаагийн Ерөнхийлөгчийн сонгуульд оролцох уу, эсвэл өнжих үү гэдэг асуудлыг хэлэлцэн санал хураалгажээ. Үндэсний хорооны гишүүдийн 100 хувийн саналаар ИЗБНН ямар ч байсан энэ удаагийн сонгуульд оролцох нь зүйтэй гэж үзсэн байна. Удаад нь сонгуульд оролцохдоо дангаараа нэр дэвшүүлэх үү, эсвэл Ардчилсан намаас нэр дэвшигчийг дэмжиж оролцох уу гэдгийг ярилцжээ.
Парламентад хоёр суудалтай энэ намын тухайд Үндэсний хорооны гишүүд нь сонгуульд Ардчилсан намтай хамтарч оролцох талд нэлээд нааштай хандаж байжээ. Гэвч Ардчилсан намаас М.Энхсайхан болон түүний талын хүний нэрийг дэвшүүлбэл ИЗ-БНН дэмжих ямар ч боломжгүй гэсэн болзлыг давхар тавиад байна. Хэрэв тэдний шаардлагыг хангасан хүнийг Ардчилсан намаас гаргаж ирвэл ИЗ-БНН тэрхүү нэр дэвшигчийг дэмжиж, өөрийн намаас тусгайлан хүний нэр санал болгохгүй байхаар ярьсан аж. нөгөө талд нь хэрэв М.Энхсайхан болон түүний талын хүн нэр дэвшвэл ИЗ-БНН тусдаа нэр дэвшигч гаргаж ирэх талаар ч нухацтай хэлэлцжээ.
Гэсэн ч Ардчилсан нам чухам хэнийг Ерөнхийлөгчид нэр дэвшүүлэх нь одоогоор бүрхэг байгаа тул байдлыг харзнах үүднээс энэ сарын Үндэсний хорооны хурлаас энэ талаар ямар нэг шийдвэр гаргахаас татгалзъя гэсэн санал гарч дэмжлэг авчээ. Ардчилсан нам энэ сарын 31-нд Үндэсний чуулганаа хийж нэр дэвшигчээ тодруулна. Түүний дараа тус намын нэр дэвшигч хэн байхаас шалтгаалан ИЗБНН ерөнхийлөгчийн сонгуульд хэрхэн оролцохоо шийдье гэсэн уг саналыг Үндэсний хорооны гишүүд хамгийн оновчтой хувилбар гэж үзсэн байна.
Мөн сонгуульд хэрхэн оролцох, бусад намтай хамтрах эсэх, үгүй бол тусдаа нэр дэвшүүлэх асуудлыг шийдэх эрхийг намын Улс төрийн зөвлөлд шилжүүлэх талаар санал гарч байсан ч санал хураалгаагүй аж. ИЗ -БНН асуудлыг одоохондоо нээлттэй үлдээж, гуравдугаар сарын 31-нд Үндэсний хорооны хурлыг дахин хуралдуулж нэг мөр болгон шийдэх болжээ.
Үүний дараа хуралдааныг нээлттэй үргэлжлүүлж, намын Улс төрийн зөвлөлийн гишүүдийг шинэчлэн томилох тухай асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэсэн юм.

/Ардын эрх 2005*-03-28/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

ИЗ-БНН Ерөнхийлөгчийн сонгуульд оролцохоор боллоо

Чингэхдээ бүх хувилбараар, тал бүрээс нь ярьж байж санал хураалгасан байна. Энэ тухай хэлэлцэхийн өмнө хуралдааныг хааж, сэтгүүлчдийг танхимаас гарахыг хүссэн юм.
Эхлээд ИЗ-БНН энэ удаагийн Ерөнхийлөгчийн сонгуульд оролцох уу, эсвэл өнжих үү гэдэг асуудлыг хэлэлцэн санал хураалгажээ. Үндэсний хорооны гишүүдийн 100 хувийн саналаар ИЗБНН ямар ч байсан энэ удаагийн сонгуульд оролцох нь зүйтэй гэж үзсэн байна. Удаад нь сонгуульд оролцохдоо дангаараа нэр дэвшүүлэх үү, эсвэл Ардчилсан намаас нэр дэвшигчийг дэмжиж оролцох уу гэдгийг ярилцжээ.
Парламентад хоёр суудалтай энэ намын тухайд Үндэсний хорооны гишүүд нь сонгуульд Ардчилсан намтай хамтарч оролцох талд нэлээд нааштай хандаж байжээ. Гэвч Ардчилсан намаас М.Энхсайхан болон түүний талын хүний нэрийг дэвшүүлбэл ИЗ-БНН дэмжих ямар ч боломжгүй гэсэн болзлыг давхар тавиад байна. Хэрэв тэдний шаардлагыг хангасан хүнийг Ардчилсан намаас гаргаж ирвэл ИЗ-БНН тэрхүү нэр дэвшигчийг дэмжиж, өөрийн намаас тусгайлан хүний нэр санал болгохгүй байхаар ярьсан аж. нөгөө талд нь хэрэв М.Энхсайхан болон түүний талын хүн нэр дэвшвэл ИЗ-БНН тусдаа нэр дэвшигч гаргаж ирэх талаар ч нухацтай хэлэлцжээ.
Гэсэн ч Ардчилсан нам чухам хэнийг Ерөнхийлөгчид нэр дэвшүүлэх нь одоогоор бүрхэг байгаа тул байдлыг харзнах үүднээс энэ сарын Үндэсний хорооны хурлаас энэ талаар ямар нэг шийдвэр гаргахаас татгалзъя гэсэн санал гарч дэмжлэг авчээ. Ардчилсан нам энэ сарын 31-нд Үндэсний чуулганаа хийж нэр дэвшигчээ тодруулна. Түүний дараа тус намын нэр дэвшигч хэн байхаас шалтгаалан ИЗБНН ерөнхийлөгчийн сонгуульд хэрхэн оролцохоо шийдье гэсэн уг саналыг Үндэсний хорооны гишүүд хамгийн оновчтой хувилбар гэж үзсэн байна.
Мөн сонгуульд хэрхэн оролцох, бусад намтай хамтрах эсэх, үгүй бол тусдаа нэр дэвшүүлэх асуудлыг шийдэх эрхийг намын Улс төрийн зөвлөлд шилжүүлэх талаар санал гарч байсан ч санал хураалгаагүй аж. ИЗ -БНН асуудлыг одоохондоо нээлттэй үлдээж, гуравдугаар сарын 31-нд Үндэсний хорооны хурлыг дахин хуралдуулж нэг мөр болгон шийдэх болжээ.
Үүний дараа хуралдааныг нээлттэй үргэлжлүүлж, намын Улс төрийн зөвлөлийн гишүүдийг шинэчлэн томилох тухай асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэсэн юм.

/Ардын эрх 2005*-03-28/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

ИЗ-БНН Ерөнхийлөгчийн сонгуульд оролцохоор боллоо

Чингэхдээ бүх хувилбараар, тал бүрээс нь ярьж байж санал хураалгасан байна. Энэ тухай хэлэлцэхийн өмнө хуралдааныг хааж, сэтгүүлчдийг танхимаас гарахыг хүссэн юм.
Эхлээд ИЗ-БНН энэ удаагийн Ерөнхийлөгчийн сонгуульд оролцох уу, эсвэл өнжих үү гэдэг асуудлыг хэлэлцэн санал хураалгажээ. Үндэсний хорооны гишүүдийн 100 хувийн саналаар ИЗБНН ямар ч байсан энэ удаагийн сонгуульд оролцох нь зүйтэй гэж үзсэн байна. Удаад нь сонгуульд оролцохдоо дангаараа нэр дэвшүүлэх үү, эсвэл Ардчилсан намаас нэр дэвшигчийг дэмжиж оролцох уу гэдгийг ярилцжээ.
Парламентад хоёр суудалтай энэ намын тухайд Үндэсний хорооны гишүүд нь сонгуульд Ардчилсан намтай хамтарч оролцох талд нэлээд нааштай хандаж байжээ. Гэвч Ардчилсан намаас М.Энхсайхан болон түүний талын хүний нэрийг дэвшүүлбэл ИЗ-БНН дэмжих ямар ч боломжгүй гэсэн болзлыг давхар тавиад байна. Хэрэв тэдний шаардлагыг хангасан хүнийг Ардчилсан намаас гаргаж ирвэл ИЗ-БНН тэрхүү нэр дэвшигчийг дэмжиж, өөрийн намаас тусгайлан хүний нэр санал болгохгүй байхаар ярьсан аж. нөгөө талд нь хэрэв М.Энхсайхан болон түүний талын хүн нэр дэвшвэл ИЗ-БНН тусдаа нэр дэвшигч гаргаж ирэх талаар ч нухацтай хэлэлцжээ.
Гэсэн ч Ардчилсан нам чухам хэнийг Ерөнхийлөгчид нэр дэвшүүлэх нь одоогоор бүрхэг байгаа тул байдлыг харзнах үүднээс энэ сарын Үндэсний хорооны хурлаас энэ талаар ямар нэг шийдвэр гаргахаас татгалзъя гэсэн санал гарч дэмжлэг авчээ. Ардчилсан нам энэ сарын 31-нд Үндэсний чуулганаа хийж нэр дэвшигчээ тодруулна. Түүний дараа тус намын нэр дэвшигч хэн байхаас шалтгаалан ИЗБНН ерөнхийлөгчийн сонгуульд хэрхэн оролцохоо шийдье гэсэн уг саналыг Үндэсний хорооны гишүүд хамгийн оновчтой хувилбар гэж үзсэн байна.
Мөн сонгуульд хэрхэн оролцох, бусад намтай хамтрах эсэх, үгүй бол тусдаа нэр дэвшүүлэх асуудлыг шийдэх эрхийг намын Улс төрийн зөвлөлд шилжүүлэх талаар санал гарч байсан ч санал хураалгаагүй аж. ИЗ -БНН асуудлыг одоохондоо нээлттэй үлдээж, гуравдугаар сарын 31-нд Үндэсний хорооны хурлыг дахин хуралдуулж нэг мөр болгон шийдэх болжээ.
Үүний дараа хуралдааныг нээлттэй үргэлжлүүлж, намын Улс төрийн зөвлөлийн гишүүдийг шинэчлэн томилох тухай асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэсэн юм.

/Ардын эрх 2005*-03-28/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

ИЗ-БНН Ерөнхийлөгчийн сонгуульд оролцохоор боллоо

Чингэхдээ бүх хувилбараар, тал бүрээс нь ярьж байж санал хураалгасан байна. Энэ тухай хэлэлцэхийн өмнө хуралдааныг хааж, сэтгүүлчдийг танхимаас гарахыг хүссэн юм.
Эхлээд ИЗ-БНН энэ удаагийн Ерөнхийлөгчийн сонгуульд оролцох уу, эсвэл өнжих үү гэдэг асуудлыг хэлэлцэн санал хураалгажээ. Үндэсний хорооны гишүүдийн 100 хувийн саналаар ИЗБНН ямар ч байсан энэ удаагийн сонгуульд оролцох нь зүйтэй гэж үзсэн байна. Удаад нь сонгуульд оролцохдоо дангаараа нэр дэвшүүлэх үү, эсвэл Ардчилсан намаас нэр дэвшигчийг дэмжиж оролцох уу гэдгийг ярилцжээ.
Парламентад хоёр суудалтай энэ намын тухайд Үндэсний хорооны гишүүд нь сонгуульд Ардчилсан намтай хамтарч оролцох талд нэлээд нааштай хандаж байжээ. Гэвч Ардчилсан намаас М.Энхсайхан болон түүний талын хүний нэрийг дэвшүүлбэл ИЗ-БНН дэмжих ямар ч боломжгүй гэсэн болзлыг давхар тавиад байна. Хэрэв тэдний шаардлагыг хангасан хүнийг Ардчилсан намаас гаргаж ирвэл ИЗ-БНН тэрхүү нэр дэвшигчийг дэмжиж, өөрийн намаас тусгайлан хүний нэр санал болгохгүй байхаар ярьсан аж. нөгөө талд нь хэрэв М.Энхсайхан болон түүний талын хүн нэр дэвшвэл ИЗ-БНН тусдаа нэр дэвшигч гаргаж ирэх талаар ч нухацтай хэлэлцжээ.
Гэсэн ч Ардчилсан нам чухам хэнийг Ерөнхийлөгчид нэр дэвшүүлэх нь одоогоор бүрхэг байгаа тул байдлыг харзнах үүднээс энэ сарын Үндэсний хорооны хурлаас энэ талаар ямар нэг шийдвэр гаргахаас татгалзъя гэсэн санал гарч дэмжлэг авчээ. Ардчилсан нам энэ сарын 31-нд Үндэсний чуулганаа хийж нэр дэвшигчээ тодруулна. Түүний дараа тус намын нэр дэвшигч хэн байхаас шалтгаалан ИЗБНН ерөнхийлөгчийн сонгуульд хэрхэн оролцохоо шийдье гэсэн уг саналыг Үндэсний хорооны гишүүд хамгийн оновчтой хувилбар гэж үзсэн байна.
Мөн сонгуульд хэрхэн оролцох, бусад намтай хамтрах эсэх, үгүй бол тусдаа нэр дэвшүүлэх асуудлыг шийдэх эрхийг намын Улс төрийн зөвлөлд шилжүүлэх талаар санал гарч байсан ч санал хураалгаагүй аж. ИЗ -БНН асуудлыг одоохондоо нээлттэй үлдээж, гуравдугаар сарын 31-нд Үндэсний хорооны хурлыг дахин хуралдуулж нэг мөр болгон шийдэх болжээ.
Үүний дараа хуралдааныг нээлттэй үргэлжлүүлж, намын Улс төрийн зөвлөлийн гишүүдийг шинэчлэн томилох тухай асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэсэн юм.

/Ардын эрх 2005*-03-28/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

ИЗ-БНН Ерөнхийлөгчийн сонгуульд оролцохоор боллоо

Чингэхдээ бүх хувилбараар, тал бүрээс нь ярьж байж санал хураалгасан байна. Энэ тухай хэлэлцэхийн өмнө хуралдааныг хааж, сэтгүүлчдийг танхимаас гарахыг хүссэн юм.
Эхлээд ИЗ-БНН энэ удаагийн Ерөнхийлөгчийн сонгуульд оролцох уу, эсвэл өнжих үү гэдэг асуудлыг хэлэлцэн санал хураалгажээ. Үндэсний хорооны гишүүдийн 100 хувийн саналаар ИЗБНН ямар ч байсан энэ удаагийн сонгуульд оролцох нь зүйтэй гэж үзсэн байна. Удаад нь сонгуульд оролцохдоо дангаараа нэр дэвшүүлэх үү, эсвэл Ардчилсан намаас нэр дэвшигчийг дэмжиж оролцох уу гэдгийг ярилцжээ.
Парламентад хоёр суудалтай энэ намын тухайд Үндэсний хорооны гишүүд нь сонгуульд Ардчилсан намтай хамтарч оролцох талд нэлээд нааштай хандаж байжээ. Гэвч Ардчилсан намаас М.Энхсайхан болон түүний талын хүний нэрийг дэвшүүлбэл ИЗ-БНН дэмжих ямар ч боломжгүй гэсэн болзлыг давхар тавиад байна. Хэрэв тэдний шаардлагыг хангасан хүнийг Ардчилсан намаас гаргаж ирвэл ИЗ-БНН тэрхүү нэр дэвшигчийг дэмжиж, өөрийн намаас тусгайлан хүний нэр санал болгохгүй байхаар ярьсан аж. нөгөө талд нь хэрэв М.Энхсайхан болон түүний талын хүн нэр дэвшвэл ИЗ-БНН тусдаа нэр дэвшигч гаргаж ирэх талаар ч нухацтай хэлэлцжээ.
Гэсэн ч Ардчилсан нам чухам хэнийг Ерөнхийлөгчид нэр дэвшүүлэх нь одоогоор бүрхэг байгаа тул байдлыг харзнах үүднээс энэ сарын Үндэсний хорооны хурлаас энэ талаар ямар нэг шийдвэр гаргахаас татгалзъя гэсэн санал гарч дэмжлэг авчээ. Ардчилсан нам энэ сарын 31-нд Үндэсний чуулганаа хийж нэр дэвшигчээ тодруулна. Түүний дараа тус намын нэр дэвшигч хэн байхаас шалтгаалан ИЗБНН ерөнхийлөгчийн сонгуульд хэрхэн оролцохоо шийдье гэсэн уг саналыг Үндэсний хорооны гишүүд хамгийн оновчтой хувилбар гэж үзсэн байна.
Мөн сонгуульд хэрхэн оролцох, бусад намтай хамтрах эсэх, үгүй бол тусдаа нэр дэвшүүлэх асуудлыг шийдэх эрхийг намын Улс төрийн зөвлөлд шилжүүлэх талаар санал гарч байсан ч санал хураалгаагүй аж. ИЗ -БНН асуудлыг одоохондоо нээлттэй үлдээж, гуравдугаар сарын 31-нд Үндэсний хорооны хурлыг дахин хуралдуулж нэг мөр болгон шийдэх болжээ.
Үүний дараа хуралдааныг нээлттэй үргэлжлүүлж, намын Улс төрийн зөвлөлийн гишүүдийг шинэчлэн томилох тухай асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэсэн юм.

/Ардын эрх 2005*-03-28/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

ИЗ-БНН Ерөнхийлөгчийн сонгуульд оролцохоор боллоо

Чингэхдээ бүх хувилбараар, тал бүрээс нь ярьж байж санал хураалгасан байна. Энэ тухай хэлэлцэхийн өмнө хуралдааныг хааж, сэтгүүлчдийг танхимаас гарахыг хүссэн юм.
Эхлээд ИЗ-БНН энэ удаагийн Ерөнхийлөгчийн сонгуульд оролцох уу, эсвэл өнжих үү гэдэг асуудлыг хэлэлцэн санал хураалгажээ. Үндэсний хорооны гишүүдийн 100 хувийн саналаар ИЗБНН ямар ч байсан энэ удаагийн сонгуульд оролцох нь зүйтэй гэж үзсэн байна. Удаад нь сонгуульд оролцохдоо дангаараа нэр дэвшүүлэх үү, эсвэл Ардчилсан намаас нэр дэвшигчийг дэмжиж оролцох уу гэдгийг ярилцжээ.
Парламентад хоёр суудалтай энэ намын тухайд Үндэсний хорооны гишүүд нь сонгуульд Ардчилсан намтай хамтарч оролцох талд нэлээд нааштай хандаж байжээ. Гэвч Ардчилсан намаас М.Энхсайхан болон түүний талын хүний нэрийг дэвшүүлбэл ИЗ-БНН дэмжих ямар ч боломжгүй гэсэн болзлыг давхар тавиад байна. Хэрэв тэдний шаардлагыг хангасан хүнийг Ардчилсан намаас гаргаж ирвэл ИЗ-БНН тэрхүү нэр дэвшигчийг дэмжиж, өөрийн намаас тусгайлан хүний нэр санал болгохгүй байхаар ярьсан аж. нөгөө талд нь хэрэв М.Энхсайхан болон түүний талын хүн нэр дэвшвэл ИЗ-БНН тусдаа нэр дэвшигч гаргаж ирэх талаар ч нухацтай хэлэлцжээ.
Гэсэн ч Ардчилсан нам чухам хэнийг Ерөнхийлөгчид нэр дэвшүүлэх нь одоогоор бүрхэг байгаа тул байдлыг харзнах үүднээс энэ сарын Үндэсний хорооны хурлаас энэ талаар ямар нэг шийдвэр гаргахаас татгалзъя гэсэн санал гарч дэмжлэг авчээ. Ардчилсан нам энэ сарын 31-нд Үндэсний чуулганаа хийж нэр дэвшигчээ тодруулна. Түүний дараа тус намын нэр дэвшигч хэн байхаас шалтгаалан ИЗБНН ерөнхийлөгчийн сонгуульд хэрхэн оролцохоо шийдье гэсэн уг саналыг Үндэсний хорооны гишүүд хамгийн оновчтой хувилбар гэж үзсэн байна.
Мөн сонгуульд хэрхэн оролцох, бусад намтай хамтрах эсэх, үгүй бол тусдаа нэр дэвшүүлэх асуудлыг шийдэх эрхийг намын Улс төрийн зөвлөлд шилжүүлэх талаар санал гарч байсан ч санал хураалгаагүй аж. ИЗ -БНН асуудлыг одоохондоо нээлттэй үлдээж, гуравдугаар сарын 31-нд Үндэсний хорооны хурлыг дахин хуралдуулж нэг мөр болгон шийдэх болжээ.
Үүний дараа хуралдааныг нээлттэй үргэлжлүүлж, намын Улс төрийн зөвлөлийн гишүүдийг шинэчлэн томилох тухай асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэсэн юм.

/Ардын эрх 2005*-03-28/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

ИЗ-БНН Ерөнхийлөгчийн сонгуульд оролцохоор боллоо

Чингэхдээ бүх хувилбараар, тал бүрээс нь ярьж байж санал хураалгасан байна. Энэ тухай хэлэлцэхийн өмнө хуралдааныг хааж, сэтгүүлчдийг танхимаас гарахыг хүссэн юм.
Эхлээд ИЗ-БНН энэ удаагийн Ерөнхийлөгчийн сонгуульд оролцох уу, эсвэл өнжих үү гэдэг асуудлыг хэлэлцэн санал хураалгажээ. Үндэсний хорооны гишүүдийн 100 хувийн саналаар ИЗБНН ямар ч байсан энэ удаагийн сонгуульд оролцох нь зүйтэй гэж үзсэн байна. Удаад нь сонгуульд оролцохдоо дангаараа нэр дэвшүүлэх үү, эсвэл Ардчилсан намаас нэр дэвшигчийг дэмжиж оролцох уу гэдгийг ярилцжээ.
Парламентад хоёр суудалтай энэ намын тухайд Үндэсний хорооны гишүүд нь сонгуульд Ардчилсан намтай хамтарч оролцох талд нэлээд нааштай хандаж байжээ. Гэвч Ардчилсан намаас М.Энхсайхан болон түүний талын хүний нэрийг дэвшүүлбэл ИЗ-БНН дэмжих ямар ч боломжгүй гэсэн болзлыг давхар тавиад байна. Хэрэв тэдний шаардлагыг хангасан хүнийг Ардчилсан намаас гаргаж ирвэл ИЗ-БНН тэрхүү нэр дэвшигчийг дэмжиж, өөрийн намаас тусгайлан хүний нэр санал болгохгүй байхаар ярьсан аж. нөгөө талд нь хэрэв М.Энхсайхан болон түүний талын хүн нэр дэвшвэл ИЗ-БНН тусдаа нэр дэвшигч гаргаж ирэх талаар ч нухацтай хэлэлцжээ.
Гэсэн ч Ардчилсан нам чухам хэнийг Ерөнхийлөгчид нэр дэвшүүлэх нь одоогоор бүрхэг байгаа тул байдлыг харзнах үүднээс энэ сарын Үндэсний хорооны хурлаас энэ талаар ямар нэг шийдвэр гаргахаас татгалзъя гэсэн санал гарч дэмжлэг авчээ. Ардчилсан нам энэ сарын 31-нд Үндэсний чуулганаа хийж нэр дэвшигчээ тодруулна. Түүний дараа тус намын нэр дэвшигч хэн байхаас шалтгаалан ИЗБНН ерөнхийлөгчийн сонгуульд хэрхэн оролцохоо шийдье гэсэн уг саналыг Үндэсний хорооны гишүүд хамгийн оновчтой хувилбар гэж үзсэн байна.
Мөн сонгуульд хэрхэн оролцох, бусад намтай хамтрах эсэх, үгүй бол тусдаа нэр дэвшүүлэх асуудлыг шийдэх эрхийг намын Улс төрийн зөвлөлд шилжүүлэх талаар санал гарч байсан ч санал хураалгаагүй аж. ИЗ -БНН асуудлыг одоохондоо нээлттэй үлдээж, гуравдугаар сарын 31-нд Үндэсний хорооны хурлыг дахин хуралдуулж нэг мөр болгон шийдэх болжээ.
Үүний дараа хуралдааныг нээлттэй үргэлжлүүлж, намын Улс төрийн зөвлөлийн гишүүдийг шинэчлэн томилох тухай асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэсэн юм.

/Ардын эрх 2005*-03-28/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

ИЗ-БНН Ерөнхийлөгчийн сонгуульд оролцохоор боллоо

Чингэхдээ бүх хувилбараар, тал бүрээс нь ярьж байж санал хураалгасан байна. Энэ тухай хэлэлцэхийн өмнө хуралдааныг хааж, сэтгүүлчдийг танхимаас гарахыг хүссэн юм.
Эхлээд ИЗ-БНН энэ удаагийн Ерөнхийлөгчийн сонгуульд оролцох уу, эсвэл өнжих үү гэдэг асуудлыг хэлэлцэн санал хураалгажээ. Үндэсний хорооны гишүүдийн 100 хувийн саналаар ИЗБНН ямар ч байсан энэ удаагийн сонгуульд оролцох нь зүйтэй гэж үзсэн байна. Удаад нь сонгуульд оролцохдоо дангаараа нэр дэвшүүлэх үү, эсвэл Ардчилсан намаас нэр дэвшигчийг дэмжиж оролцох уу гэдгийг ярилцжээ.
Парламентад хоёр суудалтай энэ намын тухайд Үндэсний хорооны гишүүд нь сонгуульд Ардчилсан намтай хамтарч оролцох талд нэлээд нааштай хандаж байжээ. Гэвч Ардчилсан намаас М.Энхсайхан болон түүний талын хүний нэрийг дэвшүүлбэл ИЗ-БНН дэмжих ямар ч боломжгүй гэсэн болзлыг давхар тавиад байна. Хэрэв тэдний шаардлагыг хангасан хүнийг Ардчилсан намаас гаргаж ирвэл ИЗ-БНН тэрхүү нэр дэвшигчийг дэмжиж, өөрийн намаас тусгайлан хүний нэр санал болгохгүй байхаар ярьсан аж. нөгөө талд нь хэрэв М.Энхсайхан болон түүний талын хүн нэр дэвшвэл ИЗ-БНН тусдаа нэр дэвшигч гаргаж ирэх талаар ч нухацтай хэлэлцжээ.
Гэсэн ч Ардчилсан нам чухам хэнийг Ерөнхийлөгчид нэр дэвшүүлэх нь одоогоор бүрхэг байгаа тул байдлыг харзнах үүднээс энэ сарын Үндэсний хорооны хурлаас энэ талаар ямар нэг шийдвэр гаргахаас татгалзъя гэсэн санал гарч дэмжлэг авчээ. Ардчилсан нам энэ сарын 31-нд Үндэсний чуулганаа хийж нэр дэвшигчээ тодруулна. Түүний дараа тус намын нэр дэвшигч хэн байхаас шалтгаалан ИЗБНН ерөнхийлөгчийн сонгуульд хэрхэн оролцохоо шийдье гэсэн уг саналыг Үндэсний хорооны гишүүд хамгийн оновчтой хувилбар гэж үзсэн байна.
Мөн сонгуульд хэрхэн оролцох, бусад намтай хамтрах эсэх, үгүй бол тусдаа нэр дэвшүүлэх асуудлыг шийдэх эрхийг намын Улс төрийн зөвлөлд шилжүүлэх талаар санал гарч байсан ч санал хураалгаагүй аж. ИЗ -БНН асуудлыг одоохондоо нээлттэй үлдээж, гуравдугаар сарын 31-нд Үндэсний хорооны хурлыг дахин хуралдуулж нэг мөр болгон шийдэх болжээ.
Үүний дараа хуралдааныг нээлттэй үргэлжлүүлж, намын Улс төрийн зөвлөлийн гишүүдийг шинэчлэн томилох тухай асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэсэн юм.

/Ардын эрх 2005*-03-28/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button