Монгол Улсын Их Хурлын даргын захирамж

1. Мянганы хөгжлийн зорилтыг дэмжин сайшаах тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл
2. Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2008 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл батлах тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл

3. Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төсөл
4. Ипотекийн зүйлийг шүүхийн бус журмаар худалдан борлуулах журмын тухай хуулийн төсөл
5. Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн төсөл
6. Монгол Улсын 2004 оны төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл
7. Монгол Улсын 2006 оны төсвийн хүрээний мэдэгдлийг зөвшөөрөх тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл
8. Төрөөс усны талаар баримтлах бодлого батлах тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл
9. Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуулийн төсөл
10. Засгийн газрын тусгай сангуудыг бүрдүүлэх, төлөвлөх, зарцуулах тухай хуулийн төсөл
11. Мэдээллийн аюулгүй байдлын тухай хуулийн төсөл
12. Монгол Улсын Их хурлын болон аймаг, нийслэл, сум, дуүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн хуулиудыг шинэчилсэн найруулгын төсөл
13. Авлигын эсрэг хуулийн төсөл

Бусад
2. Хаврын ээлжит чуулганаар хэлэлцэхээр шийдвэрлэсэн Засгийн газраас санаачлах хуулиудын төслийг даруй өргэн мэдүүлэхийг Засгийн газар / Ц.Элбэгдорж/-т даалгасугай.
3. УИХ-д өргөн мэдүүлсэн хуулиудын төслийг 2005 оны хаврын ээлжит чуулганаар хэлэлцэх бэлтгэл хангахыг Байнгын хороодын дарга нар болон Тамгын газар /Н.Лувсанжав/-т тус тус даалгасугай.

(өнөөдөр 2005-03-29 075)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Монгол Улсын Их Хурлын даргын захирамж

1. Мянганы хөгжлийн зорилтыг дэмжин сайшаах тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл
2. Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2008 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл батлах тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл

3. Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төсөл
4. Ипотекийн зүйлийг шүүхийн бус журмаар худалдан борлуулах журмын тухай хуулийн төсөл
5. Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн төсөл
6. Монгол Улсын 2004 оны төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл
7. Монгол Улсын 2006 оны төсвийн хүрээний мэдэгдлийг зөвшөөрөх тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл
8. Төрөөс усны талаар баримтлах бодлого батлах тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл
9. Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуулийн төсөл
10. Засгийн газрын тусгай сангуудыг бүрдүүлэх, төлөвлөх, зарцуулах тухай хуулийн төсөл
11. Мэдээллийн аюулгүй байдлын тухай хуулийн төсөл
12. Монгол Улсын Их хурлын болон аймаг, нийслэл, сум, дуүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн хуулиудыг шинэчилсэн найруулгын төсөл
13. Авлигын эсрэг хуулийн төсөл

Бусад
2. Хаврын ээлжит чуулганаар хэлэлцэхээр шийдвэрлэсэн Засгийн газраас санаачлах хуулиудын төслийг даруй өргэн мэдүүлэхийг Засгийн газар / Ц.Элбэгдорж/-т даалгасугай.
3. УИХ-д өргөн мэдүүлсэн хуулиудын төслийг 2005 оны хаврын ээлжит чуулганаар хэлэлцэх бэлтгэл хангахыг Байнгын хороодын дарга нар болон Тамгын газар /Н.Лувсанжав/-т тус тус даалгасугай.

(өнөөдөр 2005-03-29 075)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Монгол Улсын Их Хурлын даргын захирамж

1. Мянганы хөгжлийн зорилтыг дэмжин сайшаах тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл
2. Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2008 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл батлах тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл

3. Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төсөл
4. Ипотекийн зүйлийг шүүхийн бус журмаар худалдан борлуулах журмын тухай хуулийн төсөл
5. Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн төсөл
6. Монгол Улсын 2004 оны төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл
7. Монгол Улсын 2006 оны төсвийн хүрээний мэдэгдлийг зөвшөөрөх тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл
8. Төрөөс усны талаар баримтлах бодлого батлах тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл
9. Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуулийн төсөл
10. Засгийн газрын тусгай сангуудыг бүрдүүлэх, төлөвлөх, зарцуулах тухай хуулийн төсөл
11. Мэдээллийн аюулгүй байдлын тухай хуулийн төсөл
12. Монгол Улсын Их хурлын болон аймаг, нийслэл, сум, дуүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн хуулиудыг шинэчилсэн найруулгын төсөл
13. Авлигын эсрэг хуулийн төсөл

Бусад
2. Хаврын ээлжит чуулганаар хэлэлцэхээр шийдвэрлэсэн Засгийн газраас санаачлах хуулиудын төслийг даруй өргэн мэдүүлэхийг Засгийн газар / Ц.Элбэгдорж/-т даалгасугай.
3. УИХ-д өргөн мэдүүлсэн хуулиудын төслийг 2005 оны хаврын ээлжит чуулганаар хэлэлцэх бэлтгэл хангахыг Байнгын хороодын дарга нар болон Тамгын газар /Н.Лувсанжав/-т тус тус даалгасугай.

(өнөөдөр 2005-03-29 075)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Монгол Улсын Их Хурлын даргын захирамж

1. Мянганы хөгжлийн зорилтыг дэмжин сайшаах тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл
2. Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2008 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл батлах тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл

3. Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төсөл
4. Ипотекийн зүйлийг шүүхийн бус журмаар худалдан борлуулах журмын тухай хуулийн төсөл
5. Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн төсөл
6. Монгол Улсын 2004 оны төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл
7. Монгол Улсын 2006 оны төсвийн хүрээний мэдэгдлийг зөвшөөрөх тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл
8. Төрөөс усны талаар баримтлах бодлого батлах тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл
9. Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуулийн төсөл
10. Засгийн газрын тусгай сангуудыг бүрдүүлэх, төлөвлөх, зарцуулах тухай хуулийн төсөл
11. Мэдээллийн аюулгүй байдлын тухай хуулийн төсөл
12. Монгол Улсын Их хурлын болон аймаг, нийслэл, сум, дуүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн хуулиудыг шинэчилсэн найруулгын төсөл
13. Авлигын эсрэг хуулийн төсөл

Бусад
2. Хаврын ээлжит чуулганаар хэлэлцэхээр шийдвэрлэсэн Засгийн газраас санаачлах хуулиудын төслийг даруй өргэн мэдүүлэхийг Засгийн газар / Ц.Элбэгдорж/-т даалгасугай.
3. УИХ-д өргөн мэдүүлсэн хуулиудын төслийг 2005 оны хаврын ээлжит чуулганаар хэлэлцэх бэлтгэл хангахыг Байнгын хороодын дарга нар болон Тамгын газар /Н.Лувсанжав/-т тус тус даалгасугай.

(өнөөдөр 2005-03-29 075)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Монгол Улсын Их Хурлын даргын захирамж

1. Мянганы хөгжлийн зорилтыг дэмжин сайшаах тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл
2. Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2008 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл батлах тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл

3. Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төсөл
4. Ипотекийн зүйлийг шүүхийн бус журмаар худалдан борлуулах журмын тухай хуулийн төсөл
5. Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн төсөл
6. Монгол Улсын 2004 оны төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл
7. Монгол Улсын 2006 оны төсвийн хүрээний мэдэгдлийг зөвшөөрөх тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл
8. Төрөөс усны талаар баримтлах бодлого батлах тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл
9. Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуулийн төсөл
10. Засгийн газрын тусгай сангуудыг бүрдүүлэх, төлөвлөх, зарцуулах тухай хуулийн төсөл
11. Мэдээллийн аюулгүй байдлын тухай хуулийн төсөл
12. Монгол Улсын Их хурлын болон аймаг, нийслэл, сум, дуүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн хуулиудыг шинэчилсэн найруулгын төсөл
13. Авлигын эсрэг хуулийн төсөл

Бусад
2. Хаврын ээлжит чуулганаар хэлэлцэхээр шийдвэрлэсэн Засгийн газраас санаачлах хуулиудын төслийг даруй өргэн мэдүүлэхийг Засгийн газар / Ц.Элбэгдорж/-т даалгасугай.
3. УИХ-д өргөн мэдүүлсэн хуулиудын төслийг 2005 оны хаврын ээлжит чуулганаар хэлэлцэх бэлтгэл хангахыг Байнгын хороодын дарга нар болон Тамгын газар /Н.Лувсанжав/-т тус тус даалгасугай.

(өнөөдөр 2005-03-29 075)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Монгол Улсын Их Хурлын даргын захирамж

1. Мянганы хөгжлийн зорилтыг дэмжин сайшаах тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл
2. Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2008 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл батлах тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл

3. Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төсөл
4. Ипотекийн зүйлийг шүүхийн бус журмаар худалдан борлуулах журмын тухай хуулийн төсөл
5. Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн төсөл
6. Монгол Улсын 2004 оны төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл
7. Монгол Улсын 2006 оны төсвийн хүрээний мэдэгдлийг зөвшөөрөх тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл
8. Төрөөс усны талаар баримтлах бодлого батлах тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл
9. Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуулийн төсөл
10. Засгийн газрын тусгай сангуудыг бүрдүүлэх, төлөвлөх, зарцуулах тухай хуулийн төсөл
11. Мэдээллийн аюулгүй байдлын тухай хуулийн төсөл
12. Монгол Улсын Их хурлын болон аймаг, нийслэл, сум, дуүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн хуулиудыг шинэчилсэн найруулгын төсөл
13. Авлигын эсрэг хуулийн төсөл

Бусад
2. Хаврын ээлжит чуулганаар хэлэлцэхээр шийдвэрлэсэн Засгийн газраас санаачлах хуулиудын төслийг даруй өргэн мэдүүлэхийг Засгийн газар / Ц.Элбэгдорж/-т даалгасугай.
3. УИХ-д өргөн мэдүүлсэн хуулиудын төслийг 2005 оны хаврын ээлжит чуулганаар хэлэлцэх бэлтгэл хангахыг Байнгын хороодын дарга нар болон Тамгын газар /Н.Лувсанжав/-т тус тус даалгасугай.

(өнөөдөр 2005-03-29 075)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Монгол Улсын Их Хурлын даргын захирамж

1. Мянганы хөгжлийн зорилтыг дэмжин сайшаах тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл
2. Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2008 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл батлах тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл

3. Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төсөл
4. Ипотекийн зүйлийг шүүхийн бус журмаар худалдан борлуулах журмын тухай хуулийн төсөл
5. Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн төсөл
6. Монгол Улсын 2004 оны төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл
7. Монгол Улсын 2006 оны төсвийн хүрээний мэдэгдлийг зөвшөөрөх тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл
8. Төрөөс усны талаар баримтлах бодлого батлах тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл
9. Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуулийн төсөл
10. Засгийн газрын тусгай сангуудыг бүрдүүлэх, төлөвлөх, зарцуулах тухай хуулийн төсөл
11. Мэдээллийн аюулгүй байдлын тухай хуулийн төсөл
12. Монгол Улсын Их хурлын болон аймаг, нийслэл, сум, дуүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн хуулиудыг шинэчилсэн найруулгын төсөл
13. Авлигын эсрэг хуулийн төсөл

Бусад
2. Хаврын ээлжит чуулганаар хэлэлцэхээр шийдвэрлэсэн Засгийн газраас санаачлах хуулиудын төслийг даруй өргэн мэдүүлэхийг Засгийн газар / Ц.Элбэгдорж/-т даалгасугай.
3. УИХ-д өргөн мэдүүлсэн хуулиудын төслийг 2005 оны хаврын ээлжит чуулганаар хэлэлцэх бэлтгэл хангахыг Байнгын хороодын дарга нар болон Тамгын газар /Н.Лувсанжав/-т тус тус даалгасугай.

(өнөөдөр 2005-03-29 075)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Монгол Улсын Их Хурлын даргын захирамж

1. Мянганы хөгжлийн зорилтыг дэмжин сайшаах тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл
2. Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2008 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл батлах тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл

3. Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төсөл
4. Ипотекийн зүйлийг шүүхийн бус журмаар худалдан борлуулах журмын тухай хуулийн төсөл
5. Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн төсөл
6. Монгол Улсын 2004 оны төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл
7. Монгол Улсын 2006 оны төсвийн хүрээний мэдэгдлийг зөвшөөрөх тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл
8. Төрөөс усны талаар баримтлах бодлого батлах тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл
9. Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуулийн төсөл
10. Засгийн газрын тусгай сангуудыг бүрдүүлэх, төлөвлөх, зарцуулах тухай хуулийн төсөл
11. Мэдээллийн аюулгүй байдлын тухай хуулийн төсөл
12. Монгол Улсын Их хурлын болон аймаг, нийслэл, сум, дуүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн хуулиудыг шинэчилсэн найруулгын төсөл
13. Авлигын эсрэг хуулийн төсөл

Бусад
2. Хаврын ээлжит чуулганаар хэлэлцэхээр шийдвэрлэсэн Засгийн газраас санаачлах хуулиудын төслийг даруй өргэн мэдүүлэхийг Засгийн газар / Ц.Элбэгдорж/-т даалгасугай.
3. УИХ-д өргөн мэдүүлсэн хуулиудын төслийг 2005 оны хаврын ээлжит чуулганаар хэлэлцэх бэлтгэл хангахыг Байнгын хороодын дарга нар болон Тамгын газар /Н.Лувсанжав/-т тус тус даалгасугай.

(өнөөдөр 2005-03-29 075)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Монгол Улсын Их Хурлын даргын захирамж

1. Мянганы хөгжлийн зорилтыг дэмжин сайшаах тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл
2. Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2008 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл батлах тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл

3. Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төсөл
4. Ипотекийн зүйлийг шүүхийн бус журмаар худалдан борлуулах журмын тухай хуулийн төсөл
5. Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн төсөл
6. Монгол Улсын 2004 оны төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл
7. Монгол Улсын 2006 оны төсвийн хүрээний мэдэгдлийг зөвшөөрөх тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл
8. Төрөөс усны талаар баримтлах бодлого батлах тухай УИХ-ын тогтоолын төсөл
9. Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуулийн төсөл
10. Засгийн газрын тусгай сангуудыг бүрдүүлэх, төлөвлөх, зарцуулах тухай хуулийн төсөл
11. Мэдээллийн аюулгүй байдлын тухай хуулийн төсөл
12. Монгол Улсын Их хурлын болон аймаг, нийслэл, сум, дуүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн хуулиудыг шинэчилсэн найруулгын төсөл
13. Авлигын эсрэг хуулийн төсөл

Бусад
2. Хаврын ээлжит чуулганаар хэлэлцэхээр шийдвэрлэсэн Засгийн газраас санаачлах хуулиудын төслийг даруй өргэн мэдүүлэхийг Засгийн газар / Ц.Элбэгдорж/-т даалгасугай.
3. УИХ-д өргөн мэдүүлсэн хуулиудын төслийг 2005 оны хаврын ээлжит чуулганаар хэлэлцэх бэлтгэл хангахыг Байнгын хороодын дарга нар болон Тамгын газар /Н.Лувсанжав/-т тус тус даалгасугай.

(өнөөдөр 2005-03-29 075)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button