Баянбүрдээс 100 айл хүртэлх зам буцаад хоёр урсгалтай боллоо

100 айлын уулзвараас 32-ын тойрог хүртэл замын урсгал ертөнцийн зүгээр урдаасаа хойшоо нэг чиг хэвээрээ үлдэх буюу,32-ын тойрог, Дэнжийн 1000, Баянбүрдийн тойргоос Урлан бүтээх төв, Монгол гуравдугаар сургуулийн урдуур явсан зам 100 айлын уулзвар хүртэл сөрөг хөдөлгөөнд орж байна. Тэгэхээр Сансараас гуравдугаар хороолол руу шууд чигээрээ, мөн хорооололоос дэнжийн 1000-руу эргэж явж болох юм байна. Харин нэг чиглэлийн байсан энэхүү замыг олон нийт талархаж, удахгүй нээгдэх хөндлөн огтлолыг хүлээж байсан нь тодорхой бус боллоо.

Д.Лхагважав
(өдрийн сонин 2005-10-31 261)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Баянбүрдээс 100 айл хүртэлх зам буцаад хоёр урсгалтай боллоо

100 айлын уулзвараас 32-ын тойрог хүртэл замын урсгал ертөнцийн зүгээр урдаасаа хойшоо нэг чиг хэвээрээ үлдэх буюу,32-ын тойрог, Дэнжийн 1000, Баянбүрдийн тойргоос Урлан бүтээх төв, Монгол гуравдугаар сургуулийн урдуур явсан зам 100 айлын уулзвар хүртэл сөрөг хөдөлгөөнд орж байна. Тэгэхээр Сансараас гуравдугаар хороолол руу шууд чигээрээ, мөн хорооололоос дэнжийн 1000-руу эргэж явж болох юм байна. Харин нэг чиглэлийн байсан энэхүү замыг олон нийт талархаж, удахгүй нээгдэх хөндлөн огтлолыг хүлээж байсан нь тодорхой бус боллоо.

Д.Лхагважав
(өдрийн сонин 2005-10-31 261)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Баянбүрдээс 100 айл хүртэлх зам буцаад хоёр урсгалтай боллоо

100 айлын уулзвараас 32-ын тойрог хүртэл замын урсгал ертөнцийн зүгээр урдаасаа хойшоо нэг чиг хэвээрээ үлдэх буюу,32-ын тойрог, Дэнжийн 1000, Баянбүрдийн тойргоос Урлан бүтээх төв, Монгол гуравдугаар сургуулийн урдуур явсан зам 100 айлын уулзвар хүртэл сөрөг хөдөлгөөнд орж байна. Тэгэхээр Сансараас гуравдугаар хороолол руу шууд чигээрээ, мөн хорооололоос дэнжийн 1000-руу эргэж явж болох юм байна. Харин нэг чиглэлийн байсан энэхүү замыг олон нийт талархаж, удахгүй нээгдэх хөндлөн огтлолыг хүлээж байсан нь тодорхой бус боллоо.

Д.Лхагважав
(өдрийн сонин 2005-10-31 261)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Баянбүрдээс 100 айл хүртэлх зам буцаад хоёр урсгалтай боллоо

100 айлын уулзвараас 32-ын тойрог хүртэл замын урсгал ертөнцийн зүгээр урдаасаа хойшоо нэг чиг хэвээрээ үлдэх буюу,32-ын тойрог, Дэнжийн 1000, Баянбүрдийн тойргоос Урлан бүтээх төв, Монгол гуравдугаар сургуулийн урдуур явсан зам 100 айлын уулзвар хүртэл сөрөг хөдөлгөөнд орж байна. Тэгэхээр Сансараас гуравдугаар хороолол руу шууд чигээрээ, мөн хорооололоос дэнжийн 1000-руу эргэж явж болох юм байна. Харин нэг чиглэлийн байсан энэхүү замыг олон нийт талархаж, удахгүй нээгдэх хөндлөн огтлолыг хүлээж байсан нь тодорхой бус боллоо.

Д.Лхагважав
(өдрийн сонин 2005-10-31 261)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button