Шинэ хэвлэлийн биржтэй боллоо.

Нийслэлдээ ганц байдаг хэвлэлийн бирж нь арван гурван жилийн нүүр үзэж байгаа бөгөөд одоо ч гэсэн үйл ажиллагаагаа явуулсаар байгаа юм. Тэгвэл өнөөдөр үүд хаалгаа нээсэн Алтаргана бирж Сүхбаатар дүүргийн Шүүхийн урд талд байрладаг бөгөөд нийт 37 кабинтай бөгөөд нэг кабин нь хэд хэдэн хэвлэлийн газар хүрэлцээтэй юм байна. Өнөөдрийн байдлаар 50 гаруй сонин сэтгүүлчидтэй хамтарч ажиллах гэрээ байгуулаад эдгээр байгууллага нь байрандаа ороод байгаа юм байна. Нэг кабин нь кв/м-ээсээ шалтгаалаад 40-75 мянган төгрөгний төлбөртэй юм байна. Дундаж жишиг үнэ нь 50 мянган төгрөг юм байна. Энэ бирж нь зөвхөн сонин сэтгүүлд хамраах бус нийт борлуулагч нарт нэвтрэх үнэмлэх олгох ба сар бүр үүнийгээ шинэчлэн сольж байх юм байна. Yүнээс гадна 24 цагийн турш үйл ажиллагаагаа явуулах бөгөөд эрүүл мэндийн шаардлага хангасан дохиолол хамгааллын системтэй зэрэг олон давуу талуудтай юм байна.

Т.Оргил /olloo mn/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Шинэ хэвлэлийн биржтэй боллоо.

Нийслэлдээ ганц байдаг хэвлэлийн бирж нь арван гурван жилийн нүүр үзэж байгаа бөгөөд одоо ч гэсэн үйл ажиллагаагаа явуулсаар байгаа юм. Тэгвэл өнөөдөр үүд хаалгаа нээсэн Алтаргана бирж Сүхбаатар дүүргийн Шүүхийн урд талд байрладаг бөгөөд нийт 37 кабинтай бөгөөд нэг кабин нь хэд хэдэн хэвлэлийн газар хүрэлцээтэй юм байна. Өнөөдрийн байдлаар 50 гаруй сонин сэтгүүлчидтэй хамтарч ажиллах гэрээ байгуулаад эдгээр байгууллага нь байрандаа ороод байгаа юм байна. Нэг кабин нь кв/м-ээсээ шалтгаалаад 40-75 мянган төгрөгний төлбөртэй юм байна. Дундаж жишиг үнэ нь 50 мянган төгрөг юм байна. Энэ бирж нь зөвхөн сонин сэтгүүлд хамраах бус нийт борлуулагч нарт нэвтрэх үнэмлэх олгох ба сар бүр үүнийгээ шинэчлэн сольж байх юм байна. Yүнээс гадна 24 цагийн турш үйл ажиллагаагаа явуулах бөгөөд эрүүл мэндийн шаардлага хангасан дохиолол хамгааллын системтэй зэрэг олон давуу талуудтай юм байна.

Т.Оргил /olloo mn/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Шинэ хэвлэлийн биржтэй боллоо.

Нийслэлдээ ганц байдаг хэвлэлийн бирж нь арван гурван жилийн нүүр үзэж байгаа бөгөөд одоо ч гэсэн үйл ажиллагаагаа явуулсаар байгаа юм. Тэгвэл өнөөдөр үүд хаалгаа нээсэн Алтаргана бирж Сүхбаатар дүүргийн Шүүхийн урд талд байрладаг бөгөөд нийт 37 кабинтай бөгөөд нэг кабин нь хэд хэдэн хэвлэлийн газар хүрэлцээтэй юм байна. Өнөөдрийн байдлаар 50 гаруй сонин сэтгүүлчидтэй хамтарч ажиллах гэрээ байгуулаад эдгээр байгууллага нь байрандаа ороод байгаа юм байна. Нэг кабин нь кв/м-ээсээ шалтгаалаад 40-75 мянган төгрөгний төлбөртэй юм байна. Дундаж жишиг үнэ нь 50 мянган төгрөг юм байна. Энэ бирж нь зөвхөн сонин сэтгүүлд хамраах бус нийт борлуулагч нарт нэвтрэх үнэмлэх олгох ба сар бүр үүнийгээ шинэчлэн сольж байх юм байна. Yүнээс гадна 24 цагийн турш үйл ажиллагаагаа явуулах бөгөөд эрүүл мэндийн шаардлага хангасан дохиолол хамгааллын системтэй зэрэг олон давуу талуудтай юм байна.

Т.Оргил /olloo mn/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Шинэ хэвлэлийн биржтэй боллоо.

Нийслэлдээ ганц байдаг хэвлэлийн бирж нь арван гурван жилийн нүүр үзэж байгаа бөгөөд одоо ч гэсэн үйл ажиллагаагаа явуулсаар байгаа юм. Тэгвэл өнөөдөр үүд хаалгаа нээсэн Алтаргана бирж Сүхбаатар дүүргийн Шүүхийн урд талд байрладаг бөгөөд нийт 37 кабинтай бөгөөд нэг кабин нь хэд хэдэн хэвлэлийн газар хүрэлцээтэй юм байна. Өнөөдрийн байдлаар 50 гаруй сонин сэтгүүлчидтэй хамтарч ажиллах гэрээ байгуулаад эдгээр байгууллага нь байрандаа ороод байгаа юм байна. Нэг кабин нь кв/м-ээсээ шалтгаалаад 40-75 мянган төгрөгний төлбөртэй юм байна. Дундаж жишиг үнэ нь 50 мянган төгрөг юм байна. Энэ бирж нь зөвхөн сонин сэтгүүлд хамраах бус нийт борлуулагч нарт нэвтрэх үнэмлэх олгох ба сар бүр үүнийгээ шинэчлэн сольж байх юм байна. Yүнээс гадна 24 цагийн турш үйл ажиллагаагаа явуулах бөгөөд эрүүл мэндийн шаардлага хангасан дохиолол хамгааллын системтэй зэрэг олон давуу талуудтай юм байна.

Т.Оргил /olloo mn/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button