Америкаас зүрх эмчлэх багаж хэрэгсэл ирүүллээ

Аҗиллах хугацаандаа төрөлхийн зүрхний гажигтай нэг сараас 12 настай 10 хүүхдэд мэс засал хийсэн нь амжилттай болсон байна.
АНУ-ын зүрхний мэс заслын эмч нарын бэлэглэсэн 50 мянган ам.долларын үнэтэй зүрхний эмчилгээ оношлогооны багажийг тус эмнэлэгт өнөөдөр ирнэ.
Клиникийн нэгдсэн III эмнэлгийнхэн АНУ-ын зүрхний мэс заслын багийн-хантай гэрээ хийжээ. Гэрээний дагуу жил бүр манай улсад ирж ажиллаж бай-хаар тохиролцеон байна.

Д.ЦЭНГҮҮН
(өнөөдрийн монгол 2005-10-31 126)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Америкаас зүрх эмчлэх багаж хэрэгсэл ирүүллээ

Аҗиллах хугацаандаа төрөлхийн зүрхний гажигтай нэг сараас 12 настай 10 хүүхдэд мэс засал хийсэн нь амжилттай болсон байна.
АНУ-ын зүрхний мэс заслын эмч нарын бэлэглэсэн 50 мянган ам.долларын үнэтэй зүрхний эмчилгээ оношлогооны багажийг тус эмнэлэгт өнөөдөр ирнэ.
Клиникийн нэгдсэн III эмнэлгийнхэн АНУ-ын зүрхний мэс заслын багийн-хантай гэрээ хийжээ. Гэрээний дагуу жил бүр манай улсад ирж ажиллаж бай-хаар тохиролцеон байна.

Д.ЦЭНГҮҮН
(өнөөдрийн монгол 2005-10-31 126)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Америкаас зүрх эмчлэх багаж хэрэгсэл ирүүллээ

Аҗиллах хугацаандаа төрөлхийн зүрхний гажигтай нэг сараас 12 настай 10 хүүхдэд мэс засал хийсэн нь амжилттай болсон байна.
АНУ-ын зүрхний мэс заслын эмч нарын бэлэглэсэн 50 мянган ам.долларын үнэтэй зүрхний эмчилгээ оношлогооны багажийг тус эмнэлэгт өнөөдөр ирнэ.
Клиникийн нэгдсэн III эмнэлгийнхэн АНУ-ын зүрхний мэс заслын багийн-хантай гэрээ хийжээ. Гэрээний дагуу жил бүр манай улсад ирж ажиллаж бай-хаар тохиролцеон байна.

Д.ЦЭНГҮҮН
(өнөөдрийн монгол 2005-10-31 126)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Америкаас зүрх эмчлэх багаж хэрэгсэл ирүүллээ

Аҗиллах хугацаандаа төрөлхийн зүрхний гажигтай нэг сараас 12 настай 10 хүүхдэд мэс засал хийсэн нь амжилттай болсон байна.
АНУ-ын зүрхний мэс заслын эмч нарын бэлэглэсэн 50 мянган ам.долларын үнэтэй зүрхний эмчилгээ оношлогооны багажийг тус эмнэлэгт өнөөдөр ирнэ.
Клиникийн нэгдсэн III эмнэлгийнхэн АНУ-ын зүрхний мэс заслын багийн-хантай гэрээ хийжээ. Гэрээний дагуу жил бүр манай улсад ирж ажиллаж бай-хаар тохиролцеон байна.

Д.ЦЭНГҮҮН
(өнөөдрийн монгол 2005-10-31 126)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button