Лу.Болд суудалдаа үлдэх эсэх нь тодорхойгүй байна

Өчигдөр Лу.Болдыг албан тушаалд нь хэвээр үлдээх эсэх талаархи асуудлыг Үйлдвэр худалдааны яаманд хэлцэхээр товложээ. Энэ өдөр ажлын цагтай зэрэгцэн Үйлдвэр худалдааны яамны мэргэжилтнүүдийн десант АМГТХЭГ буужээ.
Тэд Лу.Болдын бичиг баримтуудыг нэг бүрчлэн шалгаж дуусгаад явжээ. Үдээс хойш сайдын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх байсан ч тодорхой шалтгаанаар хойшилсон байна.

Ц.УРГАМАЛ
(өнөөдрийн монгол 2005-11-01 127)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Лу.Болд суудалдаа үлдэх эсэх нь тодорхойгүй байна

Өчигдөр Лу.Болдыг албан тушаалд нь хэвээр үлдээх эсэх талаархи асуудлыг Үйлдвэр худалдааны яаманд хэлцэхээр товложээ. Энэ өдөр ажлын цагтай зэрэгцэн Үйлдвэр худалдааны яамны мэргэжилтнүүдийн десант АМГТХЭГ буужээ.
Тэд Лу.Болдын бичиг баримтуудыг нэг бүрчлэн шалгаж дуусгаад явжээ. Үдээс хойш сайдын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх байсан ч тодорхой шалтгаанаар хойшилсон байна.

Ц.УРГАМАЛ
(өнөөдрийн монгол 2005-11-01 127)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Лу.Болд суудалдаа үлдэх эсэх нь тодорхойгүй байна

Өчигдөр Лу.Болдыг албан тушаалд нь хэвээр үлдээх эсэх талаархи асуудлыг Үйлдвэр худалдааны яаманд хэлцэхээр товложээ. Энэ өдөр ажлын цагтай зэрэгцэн Үйлдвэр худалдааны яамны мэргэжилтнүүдийн десант АМГТХЭГ буужээ.
Тэд Лу.Болдын бичиг баримтуудыг нэг бүрчлэн шалгаж дуусгаад явжээ. Үдээс хойш сайдын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх байсан ч тодорхой шалтгаанаар хойшилсон байна.

Ц.УРГАМАЛ
(өнөөдрийн монгол 2005-11-01 127)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Лу.Болд суудалдаа үлдэх эсэх нь тодорхойгүй байна

Өчигдөр Лу.Болдыг албан тушаалд нь хэвээр үлдээх эсэх талаархи асуудлыг Үйлдвэр худалдааны яаманд хэлцэхээр товложээ. Энэ өдөр ажлын цагтай зэрэгцэн Үйлдвэр худалдааны яамны мэргэжилтнүүдийн десант АМГТХЭГ буужээ.
Тэд Лу.Болдын бичиг баримтуудыг нэг бүрчлэн шалгаж дуусгаад явжээ. Үдээс хойш сайдын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх байсан ч тодорхой шалтгаанаар хойшилсон байна.

Ц.УРГАМАЛ
(өнөөдрийн монгол 2005-11-01 127)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button