25 сая ам.долларыг хувийн хэвшилд зарцуулна

Энэ зээлийн хөрөнгийг жижиг, дунд үилдвэрлэгчдийг дэмжихэд зориулах гэнэ. Ажлын байр шинээр бий болгох, шинэ технологи оруулж ирэх хувийн хэвшлийг онцлон дэмжих юм байна. Өмнөх жилүүдэд гадаадын зээл тусламжийг нийгмийн салбарт голчлон зарцуулдаг байсныг өөрчлөх бололтой.

Д.ДОРЖ
(өнөөдрийн монгол 2005-11-01 127)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

25 сая ам.долларыг хувийн хэвшилд зарцуулна

Энэ зээлийн хөрөнгийг жижиг, дунд үилдвэрлэгчдийг дэмжихэд зориулах гэнэ. Ажлын байр шинээр бий болгох, шинэ технологи оруулж ирэх хувийн хэвшлийг онцлон дэмжих юм байна. Өмнөх жилүүдэд гадаадын зээл тусламжийг нийгмийн салбарт голчлон зарцуулдаг байсныг өөрчлөх бололтой.

Д.ДОРЖ
(өнөөдрийн монгол 2005-11-01 127)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

25 сая ам.долларыг хувийн хэвшилд зарцуулна

Энэ зээлийн хөрөнгийг жижиг, дунд үилдвэрлэгчдийг дэмжихэд зориулах гэнэ. Ажлын байр шинээр бий болгох, шинэ технологи оруулж ирэх хувийн хэвшлийг онцлон дэмжих юм байна. Өмнөх жилүүдэд гадаадын зээл тусламжийг нийгмийн салбарт голчлон зарцуулдаг байсныг өөрчлөх бололтой.

Д.ДОРЖ
(өнөөдрийн монгол 2005-11-01 127)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

25 сая ам.долларыг хувийн хэвшилд зарцуулна

Энэ зээлийн хөрөнгийг жижиг, дунд үилдвэрлэгчдийг дэмжихэд зориулах гэнэ. Ажлын байр шинээр бий болгох, шинэ технологи оруулж ирэх хувийн хэвшлийг онцлон дэмжих юм байна. Өмнөх жилүүдэд гадаадын зээл тусламжийг нийгмийн салбарт голчлон зарцуулдаг байсныг өөрчлөх бололтой.

Д.ДОРЖ
(өнөөдрийн монгол 2005-11-01 127)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button