Нүцгэн унтах нь эрүүл мэндэд тустай

Мөн мэдрэлийг зохицуулах гадаад орчинтой зохицуулах болон дархлаажуулалтын чадварыг сайжруулан ,алжаалыг тайлж , бие махбодийг тайвшруулдаг. Чармай нүцгэнээр унтах нь хүнийг уужуу тайван байлгах төдийгүй мөн эмэгтэйчүүдийн нуруу өвдөх ,сарын тэмдэг алдагдах зэрэг үргэлж тохиолдох өвчин эмгэгийг намдаадаг. Мөн чармай нүцгэнээр унтах нь сандарч бачимдсаны улмаас үүдэх өвчнийг эмчлэхэд сайн .
Ялангуяа мэдрэлийн системийн гажуудлыг арилгаж , бүх биеийн дотоод эрхтэн болон биеийн цусны эргэлтийг сайжруулах үүрэгтэй.Yргэлж гоо сайхан бие бялдартай явахыг хүсдэг эмэгтэйчүүд ингэж унтах нь илүү их ашигтай.
Хувийн соёл сонин

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Нүцгэн унтах нь эрүүл мэндэд тустай

Мөн мэдрэлийг зохицуулах гадаад орчинтой зохицуулах болон дархлаажуулалтын чадварыг сайжруулан ,алжаалыг тайлж , бие махбодийг тайвшруулдаг. Чармай нүцгэнээр унтах нь хүнийг уужуу тайван байлгах төдийгүй мөн эмэгтэйчүүдийн нуруу өвдөх ,сарын тэмдэг алдагдах зэрэг үргэлж тохиолдох өвчин эмгэгийг намдаадаг. Мөн чармай нүцгэнээр унтах нь сандарч бачимдсаны улмаас үүдэх өвчнийг эмчлэхэд сайн .
Ялангуяа мэдрэлийн системийн гажуудлыг арилгаж , бүх биеийн дотоод эрхтэн болон биеийн цусны эргэлтийг сайжруулах үүрэгтэй.Yргэлж гоо сайхан бие бялдартай явахыг хүсдэг эмэгтэйчүүд ингэж унтах нь илүү их ашигтай.
Хувийн соёл сонин

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Нүцгэн унтах нь эрүүл мэндэд тустай

Мөн мэдрэлийг зохицуулах гадаад орчинтой зохицуулах болон дархлаажуулалтын чадварыг сайжруулан ,алжаалыг тайлж , бие махбодийг тайвшруулдаг. Чармай нүцгэнээр унтах нь хүнийг уужуу тайван байлгах төдийгүй мөн эмэгтэйчүүдийн нуруу өвдөх ,сарын тэмдэг алдагдах зэрэг үргэлж тохиолдох өвчин эмгэгийг намдаадаг. Мөн чармай нүцгэнээр унтах нь сандарч бачимдсаны улмаас үүдэх өвчнийг эмчлэхэд сайн .
Ялангуяа мэдрэлийн системийн гажуудлыг арилгаж , бүх биеийн дотоод эрхтэн болон биеийн цусны эргэлтийг сайжруулах үүрэгтэй.Yргэлж гоо сайхан бие бялдартай явахыг хүсдэг эмэгтэйчүүд ингэж унтах нь илүү их ашигтай.
Хувийн соёл сонин

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Нүцгэн унтах нь эрүүл мэндэд тустай

Мөн мэдрэлийг зохицуулах гадаад орчинтой зохицуулах болон дархлаажуулалтын чадварыг сайжруулан ,алжаалыг тайлж , бие махбодийг тайвшруулдаг. Чармай нүцгэнээр унтах нь хүнийг уужуу тайван байлгах төдийгүй мөн эмэгтэйчүүдийн нуруу өвдөх ,сарын тэмдэг алдагдах зэрэг үргэлж тохиолдох өвчин эмгэгийг намдаадаг. Мөн чармай нүцгэнээр унтах нь сандарч бачимдсаны улмаас үүдэх өвчнийг эмчлэхэд сайн .
Ялангуяа мэдрэлийн системийн гажуудлыг арилгаж , бүх биеийн дотоод эрхтэн болон биеийн цусны эргэлтийг сайжруулах үүрэгтэй.Yргэлж гоо сайхан бие бялдартай явахыг хүсдэг эмэгтэйчүүд ингэж унтах нь илүү их ашигтай.
Хувийн соёл сонин

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button