Программчлалын III олимпиадын бодлого

Санамж
Нууц кодын урт ажилтны мэдэж буй тэмдэгүүдийн тоотой ижил урттай байна.
Ажилтны мэдэж буй тэмдэгтийн дараалалд 1 тэмдэгт давхардан орж болно.

Оролтын файл List.in
Нэг мөрөнд тэмдэгтийн дараалыг байрлуулна.

Гаралтын файл List.out
Хувилбар бүрийг нэг мөр болгож гаргана.

Жишээ
Оролтын файл List.in
a1a2

Гаралтын файл List.out
12aa
1a2a
1aa2
21aa
2a1a
2aa1
a12a
a1a2
a21a
a2a1
aa12
aa21

Бодлого № 2. Phone

Мобиком корпорациас эрэлт ихтэй дугааруудыг нэмэгдүүлсэн үнээр худалдаалж үнийн зөрөөг ямар нэг хандивт зориулдаг. Дугааруудыг сүүлийн 4 оронгоос хамаарч ялгаатай үнээр борлуулдаг бөгөөд энэ дугаарууд нь хэрэглэгчид ялгаатай сэтгэл ханамж өгдөг. Сэтгэл ханамжийг тоогоор илэрхийлбэл
4 ижил цифрээс тогтох дугаар – 5
Хос хосоороо ижил дугаар (эхний 2 цифр дараалал харгалзахгүйгээр дараагийн 2 оронд оролцсон байх) – 4
Азын дугаар (эхний 2 тооны нийлбэр сүүлийн 2 тооны нийлбэртэй тэнцүү байх) – 3
3 ижил цифрээс тогтох дугаар – 2
Энгийн дугаар (Дээр дурдсанаас бусад дугаар) – 1

Гар утаснууд нь үнэтэй байх тусмаа сэтгэл ханамжийн үзүүлэлт өндөртэй байх ба ижил үнэтэй утаснуудын хувьд сүүлд дурдагдсан утас нь илүү сэтгэл ханамж авчирна. Утасуудын сэтгэл ханамж нь 2, 4, 6, 8 гэх мэтчилэн байна.

Хэрэглэгч нь n хэмжээний мөнгөтэй ба дээрх таван төрлийн дугааруудын үнэ болон утаснуудын үнэ өгөгдсөн бол хэрэглэгч мөнгөндөө тааруулж сэтгэл ханамж хамгийн өндөр байх боломжуудыг олох программ зохио. Мөнгөний хэмжээ болон бүх үнэ бүхэл тоо байна.

Оролтын файл Phone.in
Эхний мөрөнд хэрэглэгчийн мөнгөний хэмжээ n
2 дахь мөрөнд Эхний дугаар болон дуусах дугаар хоорондоо -ээр тусгаарлагдаж байрлана.
3 дахь мөрөнд дээр дурдсан 5 төрлийн дугаарын үнэ
4 дэх мөрөнд утаснуудын үнэ хоорондоо -ээр тусгаарлагдаж байрлана. (Утасны тоо хэд ч байж болно.)

Гаралтын файл Phone.out
Мөрүүдэд утасны дугаар болон сонгосон гар утасны дугаарыг хооронд нь -ээр тусгаарлаж гаргана.

Санамж
Хэрэглэгч дугаарыг гар утасны хамт авах ёстой бөгөөд хэрэв мөнгө нь хүрэхгүй бол гаралтын файлд гэж бичнэ.

Жишээ
Оролтын файл Phone.in
150
99111110 99111113
10 20 30 40 50
50 110 120 110 150
Гаралтын файл Phone.out
99111110 3
99111112 3
99111113 3

Бодлого № 3. Ecology

Талбайд n чоно, m туулай байв. 1 чоно 2 өдөрт 1 туулайг барьж иднэ. 2 чоно 6 сар тутамд 3 бэлтрэг, 2 туулай 3 сар тутам 7 бүжин төрүүлнэ. Талбайд бүгд k туулай амьдрах боломжтой ба тооноос хэтэрвэл нийт туулайн хагас нь өлсгөлөнгөөр үхнэ. (үлдсэн туулайн тоо өлсөж үхсэн туулайн тооноос багагүй байна) Нэг ч туулай үлдээгүй бол чононууд бүгд өлсөж үхнэ.

t жилийн хугацаанд байгалийн тэнцвэрийг хангахын тулд 6 сар тутамд хамгийн цөөндөө агнах чоно болон туулайн тоог олох программ зохио.

Санамж
Сар бүрийг 30 хоногтой, 1 жил 360 хоногтой гэж тооцоолно.

Оролтын файл Ecology.in
n, m, k, t хувьсагчдын утгыг хооронд нь -ээр тусгаарласан байна.

Гаралтын файл Ecology.out
Мөрүүдэд 6 сар тутам агнах чоно болон туулайн тоог хооронд нь -ээр тусгаарлаж бичнэ.

Жишээ
Оролтын файл Ecology.in
3 175 200 2

Гаралтын файл Ecology.out
3 24
3 24
3 24
3 24

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын ангилалд бодогдсон бодлогууд

Бодлого №1

Бат, Дорж 2 дараах дүрмээр тоо тааж тогложээ.
Бат 1-ээс n хооронд k гэсэн тоо санасан.
Дорж Батын санасан тоог олохын тулд уг тоо нь m гэсэн тоонд хуваагдах уу гэж асууна.
Бат тийм эсвэл үгүй гэсэн хариулт өгнө.
Доржийг орлох программ зохио.
Санамж – n, k тоонууд өгөгдөнө.
– Тийм эсвэл үгүй гэсэн хариултыг программ автоматаар хийнэ.
– Хувааж буй тооны тоо аль болох цөөн байна.

Оролтын файл
n, k тоонуудыг хооронд нь хоосон зайгаар тусгаарласан нэг мөртэй байна.
Гаралтын файл
Хувааж буй тоо, хариултыг (Yes/No) хооронд нь -ээр тусгаарлаж асуулт бүрийг нэг, нэг мөр болгож гаргана.
Хамгийн сүүлийн мөрөнд олсон тоогоо гаргана.

Жишээ Оролтын файл
1000 100

Гаралтын файл
10 Yes
100 Yes
200 No
300 No
500 No
700 No
100

Бодлого 2
N ширхэг анхны тоо (анхны тоонууд давтагдахгүй) өгөгдөв. Зөвхөн өгөгдсөн анхны тоонуудад хуваагдах ба бусад анхны тоонуудад хуваагдахгүй өсөх тоон дараалал үүсгэе. Энэ тоон дарааллын k (0 хоосон зайгаар тусгаарлах ёстой боловч үсгүүдийг тусгаарлахаа мартсан байж болно.
– Программ бүх боломжит хувилбарыг олох ёстой.
Оролтын файл
n – үсгийн тоо
Код (код нь n*5-аас ихгүй урттай байна.)
Гаралтын файл
Олсон хувилбар бүр нэг мөр болно.
Жишээ Оролтын файл
3
011000001
Гаралтын файл
amp
cip
cwf
uap

Бодлого 4
Зочид буудал 10к тооны өрөөтэй. Өрөөний дугаарыг к оронтой тоогоор дугаарлана. Тухайлбал 00. . .01, 00…02 гэх мэт. Хэрэв дугаарт ширхэг m (0

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Программчлалын III олимпиадын бодлого

Санамж
Нууц кодын урт ажилтны мэдэж буй тэмдэгүүдийн тоотой ижил урттай байна.
Ажилтны мэдэж буй тэмдэгтийн дараалалд 1 тэмдэгт давхардан орж болно.

Оролтын файл List.in
Нэг мөрөнд тэмдэгтийн дараалыг байрлуулна.

Гаралтын файл List.out
Хувилбар бүрийг нэг мөр болгож гаргана.

Жишээ
Оролтын файл List.in
a1a2

Гаралтын файл List.out
12aa
1a2a
1aa2
21aa
2a1a
2aa1
a12a
a1a2
a21a
a2a1
aa12
aa21

Бодлого № 2. Phone

Мобиком корпорациас эрэлт ихтэй дугааруудыг нэмэгдүүлсэн үнээр худалдаалж үнийн зөрөөг ямар нэг хандивт зориулдаг. Дугааруудыг сүүлийн 4 оронгоос хамаарч ялгаатай үнээр борлуулдаг бөгөөд энэ дугаарууд нь хэрэглэгчид ялгаатай сэтгэл ханамж өгдөг. Сэтгэл ханамжийг тоогоор илэрхийлбэл
4 ижил цифрээс тогтох дугаар – 5
Хос хосоороо ижил дугаар (эхний 2 цифр дараалал харгалзахгүйгээр дараагийн 2 оронд оролцсон байх) – 4
Азын дугаар (эхний 2 тооны нийлбэр сүүлийн 2 тооны нийлбэртэй тэнцүү байх) – 3
3 ижил цифрээс тогтох дугаар – 2
Энгийн дугаар (Дээр дурдсанаас бусад дугаар) – 1

Гар утаснууд нь үнэтэй байх тусмаа сэтгэл ханамжийн үзүүлэлт өндөртэй байх ба ижил үнэтэй утаснуудын хувьд сүүлд дурдагдсан утас нь илүү сэтгэл ханамж авчирна. Утасуудын сэтгэл ханамж нь 2, 4, 6, 8 гэх мэтчилэн байна.

Хэрэглэгч нь n хэмжээний мөнгөтэй ба дээрх таван төрлийн дугааруудын үнэ болон утаснуудын үнэ өгөгдсөн бол хэрэглэгч мөнгөндөө тааруулж сэтгэл ханамж хамгийн өндөр байх боломжуудыг олох программ зохио. Мөнгөний хэмжээ болон бүх үнэ бүхэл тоо байна.

Оролтын файл Phone.in
Эхний мөрөнд хэрэглэгчийн мөнгөний хэмжээ n
2 дахь мөрөнд Эхний дугаар болон дуусах дугаар хоорондоо -ээр тусгаарлагдаж байрлана.
3 дахь мөрөнд дээр дурдсан 5 төрлийн дугаарын үнэ
4 дэх мөрөнд утаснуудын үнэ хоорондоо -ээр тусгаарлагдаж байрлана. (Утасны тоо хэд ч байж болно.)

Гаралтын файл Phone.out
Мөрүүдэд утасны дугаар болон сонгосон гар утасны дугаарыг хооронд нь -ээр тусгаарлаж гаргана.

Санамж
Хэрэглэгч дугаарыг гар утасны хамт авах ёстой бөгөөд хэрэв мөнгө нь хүрэхгүй бол гаралтын файлд гэж бичнэ.

Жишээ
Оролтын файл Phone.in
150
99111110 99111113
10 20 30 40 50
50 110 120 110 150
Гаралтын файл Phone.out
99111110 3
99111112 3
99111113 3

Бодлого № 3. Ecology

Талбайд n чоно, m туулай байв. 1 чоно 2 өдөрт 1 туулайг барьж иднэ. 2 чоно 6 сар тутамд 3 бэлтрэг, 2 туулай 3 сар тутам 7 бүжин төрүүлнэ. Талбайд бүгд k туулай амьдрах боломжтой ба тооноос хэтэрвэл нийт туулайн хагас нь өлсгөлөнгөөр үхнэ. (үлдсэн туулайн тоо өлсөж үхсэн туулайн тооноос багагүй байна) Нэг ч туулай үлдээгүй бол чононууд бүгд өлсөж үхнэ.

t жилийн хугацаанд байгалийн тэнцвэрийг хангахын тулд 6 сар тутамд хамгийн цөөндөө агнах чоно болон туулайн тоог олох программ зохио.

Санамж
Сар бүрийг 30 хоногтой, 1 жил 360 хоногтой гэж тооцоолно.

Оролтын файл Ecology.in
n, m, k, t хувьсагчдын утгыг хооронд нь -ээр тусгаарласан байна.

Гаралтын файл Ecology.out
Мөрүүдэд 6 сар тутам агнах чоно болон туулайн тоог хооронд нь -ээр тусгаарлаж бичнэ.

Жишээ
Оролтын файл Ecology.in
3 175 200 2

Гаралтын файл Ecology.out
3 24
3 24
3 24
3 24

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын ангилалд бодогдсон бодлогууд

Бодлого №1

Бат, Дорж 2 дараах дүрмээр тоо тааж тогложээ.
Бат 1-ээс n хооронд k гэсэн тоо санасан.
Дорж Батын санасан тоог олохын тулд уг тоо нь m гэсэн тоонд хуваагдах уу гэж асууна.
Бат тийм эсвэл үгүй гэсэн хариулт өгнө.
Доржийг орлох программ зохио.
Санамж – n, k тоонууд өгөгдөнө.
– Тийм эсвэл үгүй гэсэн хариултыг программ автоматаар хийнэ.
– Хувааж буй тооны тоо аль болох цөөн байна.

Оролтын файл
n, k тоонуудыг хооронд нь хоосон зайгаар тусгаарласан нэг мөртэй байна.
Гаралтын файл
Хувааж буй тоо, хариултыг (Yes/No) хооронд нь -ээр тусгаарлаж асуулт бүрийг нэг, нэг мөр болгож гаргана.
Хамгийн сүүлийн мөрөнд олсон тоогоо гаргана.

Жишээ Оролтын файл
1000 100

Гаралтын файл
10 Yes
100 Yes
200 No
300 No
500 No
700 No
100

Бодлого 2
N ширхэг анхны тоо (анхны тоонууд давтагдахгүй) өгөгдөв. Зөвхөн өгөгдсөн анхны тоонуудад хуваагдах ба бусад анхны тоонуудад хуваагдахгүй өсөх тоон дараалал үүсгэе. Энэ тоон дарааллын k (0 хоосон зайгаар тусгаарлах ёстой боловч үсгүүдийг тусгаарлахаа мартсан байж болно.
– Программ бүх боломжит хувилбарыг олох ёстой.
Оролтын файл
n – үсгийн тоо
Код (код нь n*5-аас ихгүй урттай байна.)
Гаралтын файл
Олсон хувилбар бүр нэг мөр болно.
Жишээ Оролтын файл
3
011000001
Гаралтын файл
amp
cip
cwf
uap

Бодлого 4
Зочид буудал 10к тооны өрөөтэй. Өрөөний дугаарыг к оронтой тоогоор дугаарлана. Тухайлбал 00. . .01, 00…02 гэх мэт. Хэрэв дугаарт ширхэг m (0

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Программчлалын III олимпиадын бодлого

Санамж
Нууц кодын урт ажилтны мэдэж буй тэмдэгүүдийн тоотой ижил урттай байна.
Ажилтны мэдэж буй тэмдэгтийн дараалалд 1 тэмдэгт давхардан орж болно.

Оролтын файл List.in
Нэг мөрөнд тэмдэгтийн дараалыг байрлуулна.

Гаралтын файл List.out
Хувилбар бүрийг нэг мөр болгож гаргана.

Жишээ
Оролтын файл List.in
a1a2

Гаралтын файл List.out
12aa
1a2a
1aa2
21aa
2a1a
2aa1
a12a
a1a2
a21a
a2a1
aa12
aa21

Бодлого № 2. Phone

Мобиком корпорациас эрэлт ихтэй дугааруудыг нэмэгдүүлсэн үнээр худалдаалж үнийн зөрөөг ямар нэг хандивт зориулдаг. Дугааруудыг сүүлийн 4 оронгоос хамаарч ялгаатай үнээр борлуулдаг бөгөөд энэ дугаарууд нь хэрэглэгчид ялгаатай сэтгэл ханамж өгдөг. Сэтгэл ханамжийг тоогоор илэрхийлбэл
4 ижил цифрээс тогтох дугаар – 5
Хос хосоороо ижил дугаар (эхний 2 цифр дараалал харгалзахгүйгээр дараагийн 2 оронд оролцсон байх) – 4
Азын дугаар (эхний 2 тооны нийлбэр сүүлийн 2 тооны нийлбэртэй тэнцүү байх) – 3
3 ижил цифрээс тогтох дугаар – 2
Энгийн дугаар (Дээр дурдсанаас бусад дугаар) – 1

Гар утаснууд нь үнэтэй байх тусмаа сэтгэл ханамжийн үзүүлэлт өндөртэй байх ба ижил үнэтэй утаснуудын хувьд сүүлд дурдагдсан утас нь илүү сэтгэл ханамж авчирна. Утасуудын сэтгэл ханамж нь 2, 4, 6, 8 гэх мэтчилэн байна.

Хэрэглэгч нь n хэмжээний мөнгөтэй ба дээрх таван төрлийн дугааруудын үнэ болон утаснуудын үнэ өгөгдсөн бол хэрэглэгч мөнгөндөө тааруулж сэтгэл ханамж хамгийн өндөр байх боломжуудыг олох программ зохио. Мөнгөний хэмжээ болон бүх үнэ бүхэл тоо байна.

Оролтын файл Phone.in
Эхний мөрөнд хэрэглэгчийн мөнгөний хэмжээ n
2 дахь мөрөнд Эхний дугаар болон дуусах дугаар хоорондоо -ээр тусгаарлагдаж байрлана.
3 дахь мөрөнд дээр дурдсан 5 төрлийн дугаарын үнэ
4 дэх мөрөнд утаснуудын үнэ хоорондоо -ээр тусгаарлагдаж байрлана. (Утасны тоо хэд ч байж болно.)

Гаралтын файл Phone.out
Мөрүүдэд утасны дугаар болон сонгосон гар утасны дугаарыг хооронд нь -ээр тусгаарлаж гаргана.

Санамж
Хэрэглэгч дугаарыг гар утасны хамт авах ёстой бөгөөд хэрэв мөнгө нь хүрэхгүй бол гаралтын файлд гэж бичнэ.

Жишээ
Оролтын файл Phone.in
150
99111110 99111113
10 20 30 40 50
50 110 120 110 150
Гаралтын файл Phone.out
99111110 3
99111112 3
99111113 3

Бодлого № 3. Ecology

Талбайд n чоно, m туулай байв. 1 чоно 2 өдөрт 1 туулайг барьж иднэ. 2 чоно 6 сар тутамд 3 бэлтрэг, 2 туулай 3 сар тутам 7 бүжин төрүүлнэ. Талбайд бүгд k туулай амьдрах боломжтой ба тооноос хэтэрвэл нийт туулайн хагас нь өлсгөлөнгөөр үхнэ. (үлдсэн туулайн тоо өлсөж үхсэн туулайн тооноос багагүй байна) Нэг ч туулай үлдээгүй бол чононууд бүгд өлсөж үхнэ.

t жилийн хугацаанд байгалийн тэнцвэрийг хангахын тулд 6 сар тутамд хамгийн цөөндөө агнах чоно болон туулайн тоог олох программ зохио.

Санамж
Сар бүрийг 30 хоногтой, 1 жил 360 хоногтой гэж тооцоолно.

Оролтын файл Ecology.in
n, m, k, t хувьсагчдын утгыг хооронд нь -ээр тусгаарласан байна.

Гаралтын файл Ecology.out
Мөрүүдэд 6 сар тутам агнах чоно болон туулайн тоог хооронд нь -ээр тусгаарлаж бичнэ.

Жишээ
Оролтын файл Ecology.in
3 175 200 2

Гаралтын файл Ecology.out
3 24
3 24
3 24
3 24

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын ангилалд бодогдсон бодлогууд

Бодлого №1

Бат, Дорж 2 дараах дүрмээр тоо тааж тогложээ.
Бат 1-ээс n хооронд k гэсэн тоо санасан.
Дорж Батын санасан тоог олохын тулд уг тоо нь m гэсэн тоонд хуваагдах уу гэж асууна.
Бат тийм эсвэл үгүй гэсэн хариулт өгнө.
Доржийг орлох программ зохио.
Санамж – n, k тоонууд өгөгдөнө.
– Тийм эсвэл үгүй гэсэн хариултыг программ автоматаар хийнэ.
– Хувааж буй тооны тоо аль болох цөөн байна.

Оролтын файл
n, k тоонуудыг хооронд нь хоосон зайгаар тусгаарласан нэг мөртэй байна.
Гаралтын файл
Хувааж буй тоо, хариултыг (Yes/No) хооронд нь -ээр тусгаарлаж асуулт бүрийг нэг, нэг мөр болгож гаргана.
Хамгийн сүүлийн мөрөнд олсон тоогоо гаргана.

Жишээ Оролтын файл
1000 100

Гаралтын файл
10 Yes
100 Yes
200 No
300 No
500 No
700 No
100

Бодлого 2
N ширхэг анхны тоо (анхны тоонууд давтагдахгүй) өгөгдөв. Зөвхөн өгөгдсөн анхны тоонуудад хуваагдах ба бусад анхны тоонуудад хуваагдахгүй өсөх тоон дараалал үүсгэе. Энэ тоон дарааллын k (0 хоосон зайгаар тусгаарлах ёстой боловч үсгүүдийг тусгаарлахаа мартсан байж болно.
– Программ бүх боломжит хувилбарыг олох ёстой.
Оролтын файл
n – үсгийн тоо
Код (код нь n*5-аас ихгүй урттай байна.)
Гаралтын файл
Олсон хувилбар бүр нэг мөр болно.
Жишээ Оролтын файл
3
011000001
Гаралтын файл
amp
cip
cwf
uap

Бодлого 4
Зочид буудал 10к тооны өрөөтэй. Өрөөний дугаарыг к оронтой тоогоор дугаарлана. Тухайлбал 00. . .01, 00…02 гэх мэт. Хэрэв дугаарт ширхэг m (0

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Программчлалын III олимпиадын бодлого

Санамж
Нууц кодын урт ажилтны мэдэж буй тэмдэгүүдийн тоотой ижил урттай байна.
Ажилтны мэдэж буй тэмдэгтийн дараалалд 1 тэмдэгт давхардан орж болно.

Оролтын файл List.in
Нэг мөрөнд тэмдэгтийн дараалыг байрлуулна.

Гаралтын файл List.out
Хувилбар бүрийг нэг мөр болгож гаргана.

Жишээ
Оролтын файл List.in
a1a2

Гаралтын файл List.out
12aa
1a2a
1aa2
21aa
2a1a
2aa1
a12a
a1a2
a21a
a2a1
aa12
aa21

Бодлого № 2. Phone

Мобиком корпорациас эрэлт ихтэй дугааруудыг нэмэгдүүлсэн үнээр худалдаалж үнийн зөрөөг ямар нэг хандивт зориулдаг. Дугааруудыг сүүлийн 4 оронгоос хамаарч ялгаатай үнээр борлуулдаг бөгөөд энэ дугаарууд нь хэрэглэгчид ялгаатай сэтгэл ханамж өгдөг. Сэтгэл ханамжийг тоогоор илэрхийлбэл
4 ижил цифрээс тогтох дугаар – 5
Хос хосоороо ижил дугаар (эхний 2 цифр дараалал харгалзахгүйгээр дараагийн 2 оронд оролцсон байх) – 4
Азын дугаар (эхний 2 тооны нийлбэр сүүлийн 2 тооны нийлбэртэй тэнцүү байх) – 3
3 ижил цифрээс тогтох дугаар – 2
Энгийн дугаар (Дээр дурдсанаас бусад дугаар) – 1

Гар утаснууд нь үнэтэй байх тусмаа сэтгэл ханамжийн үзүүлэлт өндөртэй байх ба ижил үнэтэй утаснуудын хувьд сүүлд дурдагдсан утас нь илүү сэтгэл ханамж авчирна. Утасуудын сэтгэл ханамж нь 2, 4, 6, 8 гэх мэтчилэн байна.

Хэрэглэгч нь n хэмжээний мөнгөтэй ба дээрх таван төрлийн дугааруудын үнэ болон утаснуудын үнэ өгөгдсөн бол хэрэглэгч мөнгөндөө тааруулж сэтгэл ханамж хамгийн өндөр байх боломжуудыг олох программ зохио. Мөнгөний хэмжээ болон бүх үнэ бүхэл тоо байна.

Оролтын файл Phone.in
Эхний мөрөнд хэрэглэгчийн мөнгөний хэмжээ n
2 дахь мөрөнд Эхний дугаар болон дуусах дугаар хоорондоо -ээр тусгаарлагдаж байрлана.
3 дахь мөрөнд дээр дурдсан 5 төрлийн дугаарын үнэ
4 дэх мөрөнд утаснуудын үнэ хоорондоо -ээр тусгаарлагдаж байрлана. (Утасны тоо хэд ч байж болно.)

Гаралтын файл Phone.out
Мөрүүдэд утасны дугаар болон сонгосон гар утасны дугаарыг хооронд нь -ээр тусгаарлаж гаргана.

Санамж
Хэрэглэгч дугаарыг гар утасны хамт авах ёстой бөгөөд хэрэв мөнгө нь хүрэхгүй бол гаралтын файлд гэж бичнэ.

Жишээ
Оролтын файл Phone.in
150
99111110 99111113
10 20 30 40 50
50 110 120 110 150
Гаралтын файл Phone.out
99111110 3
99111112 3
99111113 3

Бодлого № 3. Ecology

Талбайд n чоно, m туулай байв. 1 чоно 2 өдөрт 1 туулайг барьж иднэ. 2 чоно 6 сар тутамд 3 бэлтрэг, 2 туулай 3 сар тутам 7 бүжин төрүүлнэ. Талбайд бүгд k туулай амьдрах боломжтой ба тооноос хэтэрвэл нийт туулайн хагас нь өлсгөлөнгөөр үхнэ. (үлдсэн туулайн тоо өлсөж үхсэн туулайн тооноос багагүй байна) Нэг ч туулай үлдээгүй бол чононууд бүгд өлсөж үхнэ.

t жилийн хугацаанд байгалийн тэнцвэрийг хангахын тулд 6 сар тутамд хамгийн цөөндөө агнах чоно болон туулайн тоог олох программ зохио.

Санамж
Сар бүрийг 30 хоногтой, 1 жил 360 хоногтой гэж тооцоолно.

Оролтын файл Ecology.in
n, m, k, t хувьсагчдын утгыг хооронд нь -ээр тусгаарласан байна.

Гаралтын файл Ecology.out
Мөрүүдэд 6 сар тутам агнах чоно болон туулайн тоог хооронд нь -ээр тусгаарлаж бичнэ.

Жишээ
Оролтын файл Ecology.in
3 175 200 2

Гаралтын файл Ecology.out
3 24
3 24
3 24
3 24

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын ангилалд бодогдсон бодлогууд

Бодлого №1

Бат, Дорж 2 дараах дүрмээр тоо тааж тогложээ.
Бат 1-ээс n хооронд k гэсэн тоо санасан.
Дорж Батын санасан тоог олохын тулд уг тоо нь m гэсэн тоонд хуваагдах уу гэж асууна.
Бат тийм эсвэл үгүй гэсэн хариулт өгнө.
Доржийг орлох программ зохио.
Санамж – n, k тоонууд өгөгдөнө.
– Тийм эсвэл үгүй гэсэн хариултыг программ автоматаар хийнэ.
– Хувааж буй тооны тоо аль болох цөөн байна.

Оролтын файл
n, k тоонуудыг хооронд нь хоосон зайгаар тусгаарласан нэг мөртэй байна.
Гаралтын файл
Хувааж буй тоо, хариултыг (Yes/No) хооронд нь -ээр тусгаарлаж асуулт бүрийг нэг, нэг мөр болгож гаргана.
Хамгийн сүүлийн мөрөнд олсон тоогоо гаргана.

Жишээ Оролтын файл
1000 100

Гаралтын файл
10 Yes
100 Yes
200 No
300 No
500 No
700 No
100

Бодлого 2
N ширхэг анхны тоо (анхны тоонууд давтагдахгүй) өгөгдөв. Зөвхөн өгөгдсөн анхны тоонуудад хуваагдах ба бусад анхны тоонуудад хуваагдахгүй өсөх тоон дараалал үүсгэе. Энэ тоон дарааллын k (0 хоосон зайгаар тусгаарлах ёстой боловч үсгүүдийг тусгаарлахаа мартсан байж болно.
– Программ бүх боломжит хувилбарыг олох ёстой.
Оролтын файл
n – үсгийн тоо
Код (код нь n*5-аас ихгүй урттай байна.)
Гаралтын файл
Олсон хувилбар бүр нэг мөр болно.
Жишээ Оролтын файл
3
011000001
Гаралтын файл
amp
cip
cwf
uap

Бодлого 4
Зочид буудал 10к тооны өрөөтэй. Өрөөний дугаарыг к оронтой тоогоор дугаарлана. Тухайлбал 00. . .01, 00…02 гэх мэт. Хэрэв дугаарт ширхэг m (0

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button