Хятад хоригдлыг оргоход албан хаагчид тусалжээ

Гэтэл хоригдлыг төрийн албан хаагчид санаатайгаар оргуулсан нь тогтоогджээ. Тус хорих ангийн ерөнхий жижүүр, ахлах дэслэгч Ж.Ариунболд, тоо бүртгэлийн албаны туслах, ахлах ахлагч Т.Батмягмар нар албан тушаалаа урвуулан ашиглаж хоригдол Ян Фенийг оргуулжээ. Уулзалтын өрөөнд байсан хоригдлыг дуудлагын таксигаар авч яван XI хороололд хятад айлд аваачин хүнтэй уулзуулжээ. Тэндээсээ XIII хороололд байрлах Лянь Хө зоогийн газар орж хамт хооллоцгоон улмаар хоригдлыг оргуулсан байна.
Ийнхүү албан тушаалаа урвуулан ашигласан албан хаагчдад эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж байгаа ажээ. Ахлах ахлагч Т.Батмягмар нь хоригдол Ян Фентэй ойр дотны холбоотой байсан төдийгүй өрөөндөө байн байн дуудаж уулздаг байсан тухай гэрчүүд мэдүүлсэн байна.

Ж.ГАРАГ
(өнөөдрийн монгол 2005-11-02 128)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хятад хоригдлыг оргоход албан хаагчид тусалжээ

Гэтэл хоригдлыг төрийн албан хаагчид санаатайгаар оргуулсан нь тогтоогджээ. Тус хорих ангийн ерөнхий жижүүр, ахлах дэслэгч Ж.Ариунболд, тоо бүртгэлийн албаны туслах, ахлах ахлагч Т.Батмягмар нар албан тушаалаа урвуулан ашиглаж хоригдол Ян Фенийг оргуулжээ. Уулзалтын өрөөнд байсан хоригдлыг дуудлагын таксигаар авч яван XI хороололд хятад айлд аваачин хүнтэй уулзуулжээ. Тэндээсээ XIII хороололд байрлах Лянь Хө зоогийн газар орж хамт хооллоцгоон улмаар хоригдлыг оргуулсан байна.
Ийнхүү албан тушаалаа урвуулан ашигласан албан хаагчдад эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж байгаа ажээ. Ахлах ахлагч Т.Батмягмар нь хоригдол Ян Фентэй ойр дотны холбоотой байсан төдийгүй өрөөндөө байн байн дуудаж уулздаг байсан тухай гэрчүүд мэдүүлсэн байна.

Ж.ГАРАГ
(өнөөдрийн монгол 2005-11-02 128)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хятад хоригдлыг оргоход албан хаагчид тусалжээ

Гэтэл хоригдлыг төрийн албан хаагчид санаатайгаар оргуулсан нь тогтоогджээ. Тус хорих ангийн ерөнхий жижүүр, ахлах дэслэгч Ж.Ариунболд, тоо бүртгэлийн албаны туслах, ахлах ахлагч Т.Батмягмар нар албан тушаалаа урвуулан ашиглаж хоригдол Ян Фенийг оргуулжээ. Уулзалтын өрөөнд байсан хоригдлыг дуудлагын таксигаар авч яван XI хороололд хятад айлд аваачин хүнтэй уулзуулжээ. Тэндээсээ XIII хороололд байрлах Лянь Хө зоогийн газар орж хамт хооллоцгоон улмаар хоригдлыг оргуулсан байна.
Ийнхүү албан тушаалаа урвуулан ашигласан албан хаагчдад эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж байгаа ажээ. Ахлах ахлагч Т.Батмягмар нь хоригдол Ян Фентэй ойр дотны холбоотой байсан төдийгүй өрөөндөө байн байн дуудаж уулздаг байсан тухай гэрчүүд мэдүүлсэн байна.

Ж.ГАРАГ
(өнөөдрийн монгол 2005-11-02 128)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хятад хоригдлыг оргоход албан хаагчид тусалжээ

Гэтэл хоригдлыг төрийн албан хаагчид санаатайгаар оргуулсан нь тогтоогджээ. Тус хорих ангийн ерөнхий жижүүр, ахлах дэслэгч Ж.Ариунболд, тоо бүртгэлийн албаны туслах, ахлах ахлагч Т.Батмягмар нар албан тушаалаа урвуулан ашиглаж хоригдол Ян Фенийг оргуулжээ. Уулзалтын өрөөнд байсан хоригдлыг дуудлагын таксигаар авч яван XI хороололд хятад айлд аваачин хүнтэй уулзуулжээ. Тэндээсээ XIII хороололд байрлах Лянь Хө зоогийн газар орж хамт хооллоцгоон улмаар хоригдлыг оргуулсан байна.
Ийнхүү албан тушаалаа урвуулан ашигласан албан хаагчдад эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж байгаа ажээ. Ахлах ахлагч Т.Батмягмар нь хоригдол Ян Фентэй ойр дотны холбоотой байсан төдийгүй өрөөндөө байн байн дуудаж уулздаг байсан тухай гэрчүүд мэдүүлсэн байна.

Ж.ГАРАГ
(өнөөдрийн монгол 2005-11-02 128)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button