Байгаль орчны менежментийн чадавхийг сайжруулах төслийг олон нийтэд танилцууллаа

сайжруулах төслийг олон нийтэд танилцуулах Нээлттэй өдөрлөгийг өчигдөр Нээлттэй нийгэм форумын хурлын танхимд зохион байгууллаа. Энэ арга хэмжээ нь шалгарсан төслүүдийг олон нийтэд танилцуулахын зэрэгцээ байгаль орчны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага, хүмүүс хоорондоо мэдээлэл солилцох, ажил хэрэгч хэлхээ холбоо тогтоох боломжийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн болно.
Уг төслийг Нидерландын вант улсын Засгийн газраас Монгол Улс дахь байгаль орчны засаглалыг сайжруулах, тус салбарын үйл ажиллагаа, чадавхийг дэмжих үүднээс хэрэгжүүлж эхэллээ. Зорилго нь үндэсний болон орон нутгийн түвшинд явуулж буй байгаль орчны үйл ажиллагааг үнэлж сайжруулахад мониторинг үнэлгээ хийх чадавхийг дээшлүүлэх, олон нийтийн мэдлэгийг дээшлүүлэх, байгалийн баялгийн зохистой менежментийг бий болгох явдал аж.
Төслийг Нидерландын Засгийн газрын Дэлхийн банкны дэргэд байгуулсан Итгэлийн сангаас санхүүжүүлэн Байгаль орчны яам хэрэгжүүлэх бөгөөд Нээлттэй нийгэм форум төслийн зохион байгуулалтын асуудлыг хариуцан ажиллах юм байна.
Шалгаруулалтад Монгол Улсад бүртгэлтэй аж ахуйн нэгж, байгууллага болон хувь хүмүүсийг төлөөлсөн 180 гаруй төлөөлөгч оролцсон. Эдгээрээс байгаль орчны менежментэд хувь нэмэр болохуйц шинэлэг санаа дэвшүүлсэн, нийт 641.000 ам.долларын 29 төсөл шалгарчээ. Тухайлбал, Хан Хэнтийн Тусгай хамгаалалттай газрын захиргаа Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолбор газрын хог хаягдлын менежментийг боловсронгуй болгох, Онги голынхон хөдөлгөөн Иргэдийн хөдөлгөөн-мэдээллийн нөлөөлөл, Залуу судлаачид ТББ Залуу үеийнхэнд байгаль хамгааллын талаар мэдлэг олгох, мэдээллийн чөлөөт урсгалыг бий болгох нь, Д.Суран Экспортоор гаргаж буй байгалийн зэрлэг ургамлын түүхий эдийн экологи-эдийн засгийн үнэлгээг шинэчлэн тогтоох аргачлан боловсруулах, Ариун суварга-хөдөлгөөн Нутгийн иргэд-байгаль хамгаалах эрх зүйн боловсрол гэх мэт төслүүд багтсан аж.

Г.МАНДУУЛ
(өдрийн сонин 2005-11-03 265)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Байгаль орчны менежментийн чадавхийг сайжруулах төслийг олон нийтэд танилцууллаа

сайжруулах төслийг олон нийтэд танилцуулах Нээлттэй өдөрлөгийг өчигдөр Нээлттэй нийгэм форумын хурлын танхимд зохион байгууллаа. Энэ арга хэмжээ нь шалгарсан төслүүдийг олон нийтэд танилцуулахын зэрэгцээ байгаль орчны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага, хүмүүс хоорондоо мэдээлэл солилцох, ажил хэрэгч хэлхээ холбоо тогтоох боломжийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн болно.
Уг төслийг Нидерландын вант улсын Засгийн газраас Монгол Улс дахь байгаль орчны засаглалыг сайжруулах, тус салбарын үйл ажиллагаа, чадавхийг дэмжих үүднээс хэрэгжүүлж эхэллээ. Зорилго нь үндэсний болон орон нутгийн түвшинд явуулж буй байгаль орчны үйл ажиллагааг үнэлж сайжруулахад мониторинг үнэлгээ хийх чадавхийг дээшлүүлэх, олон нийтийн мэдлэгийг дээшлүүлэх, байгалийн баялгийн зохистой менежментийг бий болгох явдал аж.
Төслийг Нидерландын Засгийн газрын Дэлхийн банкны дэргэд байгуулсан Итгэлийн сангаас санхүүжүүлэн Байгаль орчны яам хэрэгжүүлэх бөгөөд Нээлттэй нийгэм форум төслийн зохион байгуулалтын асуудлыг хариуцан ажиллах юм байна.
Шалгаруулалтад Монгол Улсад бүртгэлтэй аж ахуйн нэгж, байгууллага болон хувь хүмүүсийг төлөөлсөн 180 гаруй төлөөлөгч оролцсон. Эдгээрээс байгаль орчны менежментэд хувь нэмэр болохуйц шинэлэг санаа дэвшүүлсэн, нийт 641.000 ам.долларын 29 төсөл шалгарчээ. Тухайлбал, Хан Хэнтийн Тусгай хамгаалалттай газрын захиргаа Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолбор газрын хог хаягдлын менежментийг боловсронгуй болгох, Онги голынхон хөдөлгөөн Иргэдийн хөдөлгөөн-мэдээллийн нөлөөлөл, Залуу судлаачид ТББ Залуу үеийнхэнд байгаль хамгааллын талаар мэдлэг олгох, мэдээллийн чөлөөт урсгалыг бий болгох нь, Д.Суран Экспортоор гаргаж буй байгалийн зэрлэг ургамлын түүхий эдийн экологи-эдийн засгийн үнэлгээг шинэчлэн тогтоох аргачлан боловсруулах, Ариун суварга-хөдөлгөөн Нутгийн иргэд-байгаль хамгаалах эрх зүйн боловсрол гэх мэт төслүүд багтсан аж.

Г.МАНДУУЛ
(өдрийн сонин 2005-11-03 265)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Байгаль орчны менежментийн чадавхийг сайжруулах төслийг олон нийтэд танилцууллаа

сайжруулах төслийг олон нийтэд танилцуулах Нээлттэй өдөрлөгийг өчигдөр Нээлттэй нийгэм форумын хурлын танхимд зохион байгууллаа. Энэ арга хэмжээ нь шалгарсан төслүүдийг олон нийтэд танилцуулахын зэрэгцээ байгаль орчны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага, хүмүүс хоорондоо мэдээлэл солилцох, ажил хэрэгч хэлхээ холбоо тогтоох боломжийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн болно.
Уг төслийг Нидерландын вант улсын Засгийн газраас Монгол Улс дахь байгаль орчны засаглалыг сайжруулах, тус салбарын үйл ажиллагаа, чадавхийг дэмжих үүднээс хэрэгжүүлж эхэллээ. Зорилго нь үндэсний болон орон нутгийн түвшинд явуулж буй байгаль орчны үйл ажиллагааг үнэлж сайжруулахад мониторинг үнэлгээ хийх чадавхийг дээшлүүлэх, олон нийтийн мэдлэгийг дээшлүүлэх, байгалийн баялгийн зохистой менежментийг бий болгох явдал аж.
Төслийг Нидерландын Засгийн газрын Дэлхийн банкны дэргэд байгуулсан Итгэлийн сангаас санхүүжүүлэн Байгаль орчны яам хэрэгжүүлэх бөгөөд Нээлттэй нийгэм форум төслийн зохион байгуулалтын асуудлыг хариуцан ажиллах юм байна.
Шалгаруулалтад Монгол Улсад бүртгэлтэй аж ахуйн нэгж, байгууллага болон хувь хүмүүсийг төлөөлсөн 180 гаруй төлөөлөгч оролцсон. Эдгээрээс байгаль орчны менежментэд хувь нэмэр болохуйц шинэлэг санаа дэвшүүлсэн, нийт 641.000 ам.долларын 29 төсөл шалгарчээ. Тухайлбал, Хан Хэнтийн Тусгай хамгаалалттай газрын захиргаа Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолбор газрын хог хаягдлын менежментийг боловсронгуй болгох, Онги голынхон хөдөлгөөн Иргэдийн хөдөлгөөн-мэдээллийн нөлөөлөл, Залуу судлаачид ТББ Залуу үеийнхэнд байгаль хамгааллын талаар мэдлэг олгох, мэдээллийн чөлөөт урсгалыг бий болгох нь, Д.Суран Экспортоор гаргаж буй байгалийн зэрлэг ургамлын түүхий эдийн экологи-эдийн засгийн үнэлгээг шинэчлэн тогтоох аргачлан боловсруулах, Ариун суварга-хөдөлгөөн Нутгийн иргэд-байгаль хамгаалах эрх зүйн боловсрол гэх мэт төслүүд багтсан аж.

Г.МАНДУУЛ
(өдрийн сонин 2005-11-03 265)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Байгаль орчны менежментийн чадавхийг сайжруулах төслийг олон нийтэд танилцууллаа

сайжруулах төслийг олон нийтэд танилцуулах Нээлттэй өдөрлөгийг өчигдөр Нээлттэй нийгэм форумын хурлын танхимд зохион байгууллаа. Энэ арга хэмжээ нь шалгарсан төслүүдийг олон нийтэд танилцуулахын зэрэгцээ байгаль орчны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага, хүмүүс хоорондоо мэдээлэл солилцох, ажил хэрэгч хэлхээ холбоо тогтоох боломжийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн болно.
Уг төслийг Нидерландын вант улсын Засгийн газраас Монгол Улс дахь байгаль орчны засаглалыг сайжруулах, тус салбарын үйл ажиллагаа, чадавхийг дэмжих үүднээс хэрэгжүүлж эхэллээ. Зорилго нь үндэсний болон орон нутгийн түвшинд явуулж буй байгаль орчны үйл ажиллагааг үнэлж сайжруулахад мониторинг үнэлгээ хийх чадавхийг дээшлүүлэх, олон нийтийн мэдлэгийг дээшлүүлэх, байгалийн баялгийн зохистой менежментийг бий болгох явдал аж.
Төслийг Нидерландын Засгийн газрын Дэлхийн банкны дэргэд байгуулсан Итгэлийн сангаас санхүүжүүлэн Байгаль орчны яам хэрэгжүүлэх бөгөөд Нээлттэй нийгэм форум төслийн зохион байгуулалтын асуудлыг хариуцан ажиллах юм байна.
Шалгаруулалтад Монгол Улсад бүртгэлтэй аж ахуйн нэгж, байгууллага болон хувь хүмүүсийг төлөөлсөн 180 гаруй төлөөлөгч оролцсон. Эдгээрээс байгаль орчны менежментэд хувь нэмэр болохуйц шинэлэг санаа дэвшүүлсэн, нийт 641.000 ам.долларын 29 төсөл шалгарчээ. Тухайлбал, Хан Хэнтийн Тусгай хамгаалалттай газрын захиргаа Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолбор газрын хог хаягдлын менежментийг боловсронгуй болгох, Онги голынхон хөдөлгөөн Иргэдийн хөдөлгөөн-мэдээллийн нөлөөлөл, Залуу судлаачид ТББ Залуу үеийнхэнд байгаль хамгааллын талаар мэдлэг олгох, мэдээллийн чөлөөт урсгалыг бий болгох нь, Д.Суран Экспортоор гаргаж буй байгалийн зэрлэг ургамлын түүхий эдийн экологи-эдийн засгийн үнэлгээг шинэчлэн тогтоох аргачлан боловсруулах, Ариун суварга-хөдөлгөөн Нутгийн иргэд-байгаль хамгаалах эрх зүйн боловсрол гэх мэт төслүүд багтсан аж.

Г.МАНДУУЛ
(өдрийн сонин 2005-11-03 265)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button