Хувьцаа эзэмшигчдийн өдөрлөг эхэллээ

Өдөрлөгөөр иргэд хувьцаа оруулсан компаниудынхаа үйл ажиллагаатай нь танилцаж мэдэхээс гадна оруулсан ногдол ашиг нь хэр байгааг хянаж бас авч болох нь. Хувьцаа болон дансны өмчлөх эрхээ баталгаажуулж энэ талын зөвлөгөө авч байна. Шинээр хаанаас ямар хувьцааг ямар үнээр авч болох, хаана хувьцаагаа оруулбал ашигтай, ногдол ашиг хэдийг өгч байгаа зэргийг ч иргэд мэдэж болох нь. Энэ утгаар биржийнхэн өдөрлөгөө мөн Хувьцаа эзэмшигчдийн үзлэг гэж нэрлээд байгаа аж.
Энд ирсэн өндөр настан С.Магсартай уулзахад Би Зоос гоёл, МЦХ ХК-д хувьцаагаа оруулсан, МЦХ ХК-иас ногдол ашгаа авсан, Зоос гоёл-оос аваагүй удлаа. Үүнийгээ авах гэж ирсэн юм. Биржийнхэн надад тусалж байна гэлээ. Өдөрлөгөөр биржийнхэн иргэдэд дансныхаа хуулгыг харах, данс нээх зэрэг 2-3 үйлчилгээг төлбөргүй болон хөнгөлттэйгөөр үзүүлнэ гэж Хөрөнгийн биржийн Бүртгэл, хяналтын албаны захирал Ц.Цэндмаа ярилаа. Харин биржийн захирал Р.Содхүү, бид дампуурсан банк болон компаниудын ногдол ашиг, тэнд оруулсан мөнгийг иргэдэд авч өгөх талаар Засгийн газартай ярьж хөөцөлдөж байна гэж амлалаа.
Монголд үнэт цаасны зах зээл үүсч, Хөрөнгийн бирж байгуулагдсаны 15 жилийн ойг угтаж биржээс Үнэт цаасны хороо (ҮЦХ), Үнэт цаасны төлбөр тооцоо, төвлөрсөн хадгаламжийн төв (ҮЦТТТХТ)-тэй хамтран зохион байгуулж буй энэ өдөрлөг энэ сарын 1-нээс эхлэн хоёр сарын хугацаанд явагдах аж. Өдөрлөгтэй зэрэгцээд Хөрөнгийн бирж дээр Хөрөнгийн зах зээлийн сургалтын төв байгуулагдлаа.
Манайд 378 мянга гаруй хувьцаа эзэмшигч байдаг аж.

Б.БОЛД
(өдрийн сонин 2005-11-03 265)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хувьцаа эзэмшигчдийн өдөрлөг эхэллээ

Өдөрлөгөөр иргэд хувьцаа оруулсан компаниудынхаа үйл ажиллагаатай нь танилцаж мэдэхээс гадна оруулсан ногдол ашиг нь хэр байгааг хянаж бас авч болох нь. Хувьцаа болон дансны өмчлөх эрхээ баталгаажуулж энэ талын зөвлөгөө авч байна. Шинээр хаанаас ямар хувьцааг ямар үнээр авч болох, хаана хувьцаагаа оруулбал ашигтай, ногдол ашиг хэдийг өгч байгаа зэргийг ч иргэд мэдэж болох нь. Энэ утгаар биржийнхэн өдөрлөгөө мөн Хувьцаа эзэмшигчдийн үзлэг гэж нэрлээд байгаа аж.
Энд ирсэн өндөр настан С.Магсартай уулзахад Би Зоос гоёл, МЦХ ХК-д хувьцаагаа оруулсан, МЦХ ХК-иас ногдол ашгаа авсан, Зоос гоёл-оос аваагүй удлаа. Үүнийгээ авах гэж ирсэн юм. Биржийнхэн надад тусалж байна гэлээ. Өдөрлөгөөр биржийнхэн иргэдэд дансныхаа хуулгыг харах, данс нээх зэрэг 2-3 үйлчилгээг төлбөргүй болон хөнгөлттэйгөөр үзүүлнэ гэж Хөрөнгийн биржийн Бүртгэл, хяналтын албаны захирал Ц.Цэндмаа ярилаа. Харин биржийн захирал Р.Содхүү, бид дампуурсан банк болон компаниудын ногдол ашиг, тэнд оруулсан мөнгийг иргэдэд авч өгөх талаар Засгийн газартай ярьж хөөцөлдөж байна гэж амлалаа.
Монголд үнэт цаасны зах зээл үүсч, Хөрөнгийн бирж байгуулагдсаны 15 жилийн ойг угтаж биржээс Үнэт цаасны хороо (ҮЦХ), Үнэт цаасны төлбөр тооцоо, төвлөрсөн хадгаламжийн төв (ҮЦТТТХТ)-тэй хамтран зохион байгуулж буй энэ өдөрлөг энэ сарын 1-нээс эхлэн хоёр сарын хугацаанд явагдах аж. Өдөрлөгтэй зэрэгцээд Хөрөнгийн бирж дээр Хөрөнгийн зах зээлийн сургалтын төв байгуулагдлаа.
Манайд 378 мянга гаруй хувьцаа эзэмшигч байдаг аж.

Б.БОЛД
(өдрийн сонин 2005-11-03 265)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хувьцаа эзэмшигчдийн өдөрлөг эхэллээ

Өдөрлөгөөр иргэд хувьцаа оруулсан компаниудынхаа үйл ажиллагаатай нь танилцаж мэдэхээс гадна оруулсан ногдол ашиг нь хэр байгааг хянаж бас авч болох нь. Хувьцаа болон дансны өмчлөх эрхээ баталгаажуулж энэ талын зөвлөгөө авч байна. Шинээр хаанаас ямар хувьцааг ямар үнээр авч болох, хаана хувьцаагаа оруулбал ашигтай, ногдол ашиг хэдийг өгч байгаа зэргийг ч иргэд мэдэж болох нь. Энэ утгаар биржийнхэн өдөрлөгөө мөн Хувьцаа эзэмшигчдийн үзлэг гэж нэрлээд байгаа аж.
Энд ирсэн өндөр настан С.Магсартай уулзахад Би Зоос гоёл, МЦХ ХК-д хувьцаагаа оруулсан, МЦХ ХК-иас ногдол ашгаа авсан, Зоос гоёл-оос аваагүй удлаа. Үүнийгээ авах гэж ирсэн юм. Биржийнхэн надад тусалж байна гэлээ. Өдөрлөгөөр биржийнхэн иргэдэд дансныхаа хуулгыг харах, данс нээх зэрэг 2-3 үйлчилгээг төлбөргүй болон хөнгөлттэйгөөр үзүүлнэ гэж Хөрөнгийн биржийн Бүртгэл, хяналтын албаны захирал Ц.Цэндмаа ярилаа. Харин биржийн захирал Р.Содхүү, бид дампуурсан банк болон компаниудын ногдол ашиг, тэнд оруулсан мөнгийг иргэдэд авч өгөх талаар Засгийн газартай ярьж хөөцөлдөж байна гэж амлалаа.
Монголд үнэт цаасны зах зээл үүсч, Хөрөнгийн бирж байгуулагдсаны 15 жилийн ойг угтаж биржээс Үнэт цаасны хороо (ҮЦХ), Үнэт цаасны төлбөр тооцоо, төвлөрсөн хадгаламжийн төв (ҮЦТТТХТ)-тэй хамтран зохион байгуулж буй энэ өдөрлөг энэ сарын 1-нээс эхлэн хоёр сарын хугацаанд явагдах аж. Өдөрлөгтэй зэрэгцээд Хөрөнгийн бирж дээр Хөрөнгийн зах зээлийн сургалтын төв байгуулагдлаа.
Манайд 378 мянга гаруй хувьцаа эзэмшигч байдаг аж.

Б.БОЛД
(өдрийн сонин 2005-11-03 265)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хувьцаа эзэмшигчдийн өдөрлөг эхэллээ

Өдөрлөгөөр иргэд хувьцаа оруулсан компаниудынхаа үйл ажиллагаатай нь танилцаж мэдэхээс гадна оруулсан ногдол ашиг нь хэр байгааг хянаж бас авч болох нь. Хувьцаа болон дансны өмчлөх эрхээ баталгаажуулж энэ талын зөвлөгөө авч байна. Шинээр хаанаас ямар хувьцааг ямар үнээр авч болох, хаана хувьцаагаа оруулбал ашигтай, ногдол ашиг хэдийг өгч байгаа зэргийг ч иргэд мэдэж болох нь. Энэ утгаар биржийнхэн өдөрлөгөө мөн Хувьцаа эзэмшигчдийн үзлэг гэж нэрлээд байгаа аж.
Энд ирсэн өндөр настан С.Магсартай уулзахад Би Зоос гоёл, МЦХ ХК-д хувьцаагаа оруулсан, МЦХ ХК-иас ногдол ашгаа авсан, Зоос гоёл-оос аваагүй удлаа. Үүнийгээ авах гэж ирсэн юм. Биржийнхэн надад тусалж байна гэлээ. Өдөрлөгөөр биржийнхэн иргэдэд дансныхаа хуулгыг харах, данс нээх зэрэг 2-3 үйлчилгээг төлбөргүй болон хөнгөлттэйгөөр үзүүлнэ гэж Хөрөнгийн биржийн Бүртгэл, хяналтын албаны захирал Ц.Цэндмаа ярилаа. Харин биржийн захирал Р.Содхүү, бид дампуурсан банк болон компаниудын ногдол ашиг, тэнд оруулсан мөнгийг иргэдэд авч өгөх талаар Засгийн газартай ярьж хөөцөлдөж байна гэж амлалаа.
Монголд үнэт цаасны зах зээл үүсч, Хөрөнгийн бирж байгуулагдсаны 15 жилийн ойг угтаж биржээс Үнэт цаасны хороо (ҮЦХ), Үнэт цаасны төлбөр тооцоо, төвлөрсөн хадгаламжийн төв (ҮЦТТТХТ)-тэй хамтран зохион байгуулж буй энэ өдөрлөг энэ сарын 1-нээс эхлэн хоёр сарын хугацаанд явагдах аж. Өдөрлөгтэй зэрэгцээд Хөрөнгийн бирж дээр Хөрөнгийн зах зээлийн сургалтын төв байгуулагдлаа.
Манайд 378 мянга гаруй хувьцаа эзэмшигч байдаг аж.

Б.БОЛД
(өдрийн сонин 2005-11-03 265)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button