Мухар олгойн шинж

Явахдаа баруун хөлөө чирэх ,хэвтээ байрлалд хоёр хөлийг дээш өргөхөд баруун хөл хоцрох зэрэг шинжүүд ажиглагддаг. Хэвлийн баруун доод хэсэгт тэмтрэхэд эмзэг байхаас гадна цочролын шинж илэрнэ. Энэ бүхнийг эмч үзлэг хийж тогтооно. Оношийг батлах хамгийн том шинжилгээ бол өндөгний цусанд цагаан эс тоолох шинжилгээ юм. Мухар олгой үрэвсэх үед яаралтай эмнэлэгийн тусламж авахгүй бол өвчин хүндэрч олгой дотроо хагаран хэвлийн гялтан үрэвсэх аюултай. Тийм учир хамгийн анхны шинж илрэнгүүт яаралтай эмнэлэгт очихыг зөвлөе. Эртнээс хорт зуршил ,хөдөлгөөний хомсдолоос сэргийлэх нь амьдралын чанарыг сайжруулахад тустай.
Хань сонин

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Мухар олгойн шинж

Явахдаа баруун хөлөө чирэх ,хэвтээ байрлалд хоёр хөлийг дээш өргөхөд баруун хөл хоцрох зэрэг шинжүүд ажиглагддаг. Хэвлийн баруун доод хэсэгт тэмтрэхэд эмзэг байхаас гадна цочролын шинж илэрнэ. Энэ бүхнийг эмч үзлэг хийж тогтооно. Оношийг батлах хамгийн том шинжилгээ бол өндөгний цусанд цагаан эс тоолох шинжилгээ юм. Мухар олгой үрэвсэх үед яаралтай эмнэлэгийн тусламж авахгүй бол өвчин хүндэрч олгой дотроо хагаран хэвлийн гялтан үрэвсэх аюултай. Тийм учир хамгийн анхны шинж илрэнгүүт яаралтай эмнэлэгт очихыг зөвлөе. Эртнээс хорт зуршил ,хөдөлгөөний хомсдолоос сэргийлэх нь амьдралын чанарыг сайжруулахад тустай.
Хань сонин

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Мухар олгойн шинж

Явахдаа баруун хөлөө чирэх ,хэвтээ байрлалд хоёр хөлийг дээш өргөхөд баруун хөл хоцрох зэрэг шинжүүд ажиглагддаг. Хэвлийн баруун доод хэсэгт тэмтрэхэд эмзэг байхаас гадна цочролын шинж илэрнэ. Энэ бүхнийг эмч үзлэг хийж тогтооно. Оношийг батлах хамгийн том шинжилгээ бол өндөгний цусанд цагаан эс тоолох шинжилгээ юм. Мухар олгой үрэвсэх үед яаралтай эмнэлэгийн тусламж авахгүй бол өвчин хүндэрч олгой дотроо хагаран хэвлийн гялтан үрэвсэх аюултай. Тийм учир хамгийн анхны шинж илрэнгүүт яаралтай эмнэлэгт очихыг зөвлөе. Эртнээс хорт зуршил ,хөдөлгөөний хомсдолоос сэргийлэх нь амьдралын чанарыг сайжруулахад тустай.
Хань сонин

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Мухар олгойн шинж

Явахдаа баруун хөлөө чирэх ,хэвтээ байрлалд хоёр хөлийг дээш өргөхөд баруун хөл хоцрох зэрэг шинжүүд ажиглагддаг. Хэвлийн баруун доод хэсэгт тэмтрэхэд эмзэг байхаас гадна цочролын шинж илэрнэ. Энэ бүхнийг эмч үзлэг хийж тогтооно. Оношийг батлах хамгийн том шинжилгээ бол өндөгний цусанд цагаан эс тоолох шинжилгээ юм. Мухар олгой үрэвсэх үед яаралтай эмнэлэгийн тусламж авахгүй бол өвчин хүндэрч олгой дотроо хагаран хэвлийн гялтан үрэвсэх аюултай. Тийм учир хамгийн анхны шинж илрэнгүүт яаралтай эмнэлэгт очихыг зөвлөе. Эртнээс хорт зуршил ,хөдөлгөөний хомсдолоос сэргийлэх нь амьдралын чанарыг сайжруулахад тустай.
Хань сонин

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button