Монголын тулсан байгалийн нөөцийг зохистой ашиглах талаар сургалт зохионо

Энэ хугацаанд ард иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, байгаль хамгаалах, уламжлалт зан заншлыг сэргээх зэрэг чиглэлээр олон ажлуудыг хийж байгаа аж.
Үүний нэг жишээ бол өнгөрсөн есдүгээр сард Хөвсгөл аймгийн сав газрын сумдын салбар зөвлөлүүдийн анхдугаар зөвлөлдөх уулзалтыг Хөвсгөл аймгийн Мөрөн суманд зохион байгуулсан юм.
Байгаль хамгаалах Монголын Тул сан энэ сарын 8-9-ний өдрүүдэд төсөлд хамрагдаж буйг аймаг сумдыг сав газрын зөвлөлийн гишүүд, байгаль хамгаалагч, иргэдийн төлөөлөл оролцсон Байгалийн нөөцийг даацын хэмжээнд зохистой ашиглах нь сэдэвт семинар зохион байгуулахаар болжээ. Уг семинарт байгаль орчин болон уул уурхайн асуудлын талаар төр засаг болон хэрэгжүүлэгч байгууллагуудаас баримталж буй бодлого чиглэл, олон улсын байгууллагууд, төрийн бус байгууллагуудын оролцоо, сав газрын хэмжээнд хайгуулын зөвшөөрөл эзэмшигч байгууллагуудын бодлого зэрэг асуудлыг хөндөн ярилцах ажээ.

Д.АРИУН
(өдрийн сонин 2005-11-04 267)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Монголын тулсан байгалийн нөөцийг зохистой ашиглах талаар сургалт зохионо

Энэ хугацаанд ард иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, байгаль хамгаалах, уламжлалт зан заншлыг сэргээх зэрэг чиглэлээр олон ажлуудыг хийж байгаа аж.
Үүний нэг жишээ бол өнгөрсөн есдүгээр сард Хөвсгөл аймгийн сав газрын сумдын салбар зөвлөлүүдийн анхдугаар зөвлөлдөх уулзалтыг Хөвсгөл аймгийн Мөрөн суманд зохион байгуулсан юм.
Байгаль хамгаалах Монголын Тул сан энэ сарын 8-9-ний өдрүүдэд төсөлд хамрагдаж буйг аймаг сумдыг сав газрын зөвлөлийн гишүүд, байгаль хамгаалагч, иргэдийн төлөөлөл оролцсон Байгалийн нөөцийг даацын хэмжээнд зохистой ашиглах нь сэдэвт семинар зохион байгуулахаар болжээ. Уг семинарт байгаль орчин болон уул уурхайн асуудлын талаар төр засаг болон хэрэгжүүлэгч байгууллагуудаас баримталж буй бодлого чиглэл, олон улсын байгууллагууд, төрийн бус байгууллагуудын оролцоо, сав газрын хэмжээнд хайгуулын зөвшөөрөл эзэмшигч байгууллагуудын бодлого зэрэг асуудлыг хөндөн ярилцах ажээ.

Д.АРИУН
(өдрийн сонин 2005-11-04 267)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Монголын тулсан байгалийн нөөцийг зохистой ашиглах талаар сургалт зохионо

Энэ хугацаанд ард иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, байгаль хамгаалах, уламжлалт зан заншлыг сэргээх зэрэг чиглэлээр олон ажлуудыг хийж байгаа аж.
Үүний нэг жишээ бол өнгөрсөн есдүгээр сард Хөвсгөл аймгийн сав газрын сумдын салбар зөвлөлүүдийн анхдугаар зөвлөлдөх уулзалтыг Хөвсгөл аймгийн Мөрөн суманд зохион байгуулсан юм.
Байгаль хамгаалах Монголын Тул сан энэ сарын 8-9-ний өдрүүдэд төсөлд хамрагдаж буйг аймаг сумдыг сав газрын зөвлөлийн гишүүд, байгаль хамгаалагч, иргэдийн төлөөлөл оролцсон Байгалийн нөөцийг даацын хэмжээнд зохистой ашиглах нь сэдэвт семинар зохион байгуулахаар болжээ. Уг семинарт байгаль орчин болон уул уурхайн асуудлын талаар төр засаг болон хэрэгжүүлэгч байгууллагуудаас баримталж буй бодлого чиглэл, олон улсын байгууллагууд, төрийн бус байгууллагуудын оролцоо, сав газрын хэмжээнд хайгуулын зөвшөөрөл эзэмшигч байгууллагуудын бодлого зэрэг асуудлыг хөндөн ярилцах ажээ.

Д.АРИУН
(өдрийн сонин 2005-11-04 267)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Монголын тулсан байгалийн нөөцийг зохистой ашиглах талаар сургалт зохионо

Энэ хугацаанд ард иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, байгаль хамгаалах, уламжлалт зан заншлыг сэргээх зэрэг чиглэлээр олон ажлуудыг хийж байгаа аж.
Үүний нэг жишээ бол өнгөрсөн есдүгээр сард Хөвсгөл аймгийн сав газрын сумдын салбар зөвлөлүүдийн анхдугаар зөвлөлдөх уулзалтыг Хөвсгөл аймгийн Мөрөн суманд зохион байгуулсан юм.
Байгаль хамгаалах Монголын Тул сан энэ сарын 8-9-ний өдрүүдэд төсөлд хамрагдаж буйг аймаг сумдыг сав газрын зөвлөлийн гишүүд, байгаль хамгаалагч, иргэдийн төлөөлөл оролцсон Байгалийн нөөцийг даацын хэмжээнд зохистой ашиглах нь сэдэвт семинар зохион байгуулахаар болжээ. Уг семинарт байгаль орчин болон уул уурхайн асуудлын талаар төр засаг болон хэрэгжүүлэгч байгууллагуудаас баримталж буй бодлого чиглэл, олон улсын байгууллагууд, төрийн бус байгууллагуудын оролцоо, сав газрын хэмжээнд хайгуулын зөвшөөрөл эзэмшигч байгууллагуудын бодлого зэрэг асуудлыг хөндөн ярилцах ажээ.

Д.АРИУН
(өдрийн сонин 2005-11-04 267)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button