Мөнгөн эдлэл сарын тэмдгийг хэвийн болгоход туслана.

Гэхдээ бүсгүйчүүд одоо л менген эдлэл сонирхоод байгаа юм биш. Бүр дээр үеэс эхлэн менгийг илүүд үздэг байсан. Менген эдлэл нь (эмэгтэй хүний хүмүүжил зөн билэг, (сэтгэл хедлелийг билэгддэг. Нэн ялангуяа бүсгүй хүний сэтгэлийн дотоод хүчийг нэмэхэд мөнгө тусладаг.Ийм ч учраас эмэгтэй хүн менген эдлэлийг хэрэглэхэд зевхен гоёл чимэглэлийн утгаараа биш өөр мөн олон талын ашигтай юм байна.Түүнээс гадна менге нь сэрүүцүүлэх сэтгэгдэл төрүүлдэг учраас зуны (улиралд зүүвэл илүү зохимжтой. Мен тамир тэнхээгүй болох ханиад хүрч халуурах, түлэгдэл, дотрын үрэвсэл, цесний уутны идэвхжилт ба сарын тэмдэг ихээр ирэх зэрэгт цалин цагаан менге нь анагаах үүрэг гүйцэггэдэг. Чухам л ийм учраас бүсгүй хүн алтнаас илүү менгийг хэрэглэдэг. Хэрвээ менген аяганд байнга хоол цайгаа идэж уугаад сурчихвал дотор эрхтэний проблем-гүй байж болох юм. Аливав чимэг зүүлт зөвхөн гоёх гэдэг талаасаа ч биш бас эрүүл мэндийн болоод зөв аж терехөд, зөв энерги цуглуулахад тус болох учиртай. Өөртөө ахадсан алтан ээмэг бөгж санжигнуулж явснаас цэвэрхэн менген гоёл сонговол элэг дэлүү, зүрх судасны эмгэгээ эмчлэхэд хэрэг болно.

/Монголын нэг өдөр /

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Мөнгөн эдлэл сарын тэмдгийг хэвийн болгоход туслана.

Гэхдээ бүсгүйчүүд одоо л менген эдлэл сонирхоод байгаа юм биш. Бүр дээр үеэс эхлэн менгийг илүүд үздэг байсан. Менген эдлэл нь (эмэгтэй хүний хүмүүжил зөн билэг, (сэтгэл хедлелийг билэгддэг. Нэн ялангуяа бүсгүй хүний сэтгэлийн дотоод хүчийг нэмэхэд мөнгө тусладаг.Ийм ч учраас эмэгтэй хүн менген эдлэлийг хэрэглэхэд зевхен гоёл чимэглэлийн утгаараа биш өөр мөн олон талын ашигтай юм байна.Түүнээс гадна менге нь сэрүүцүүлэх сэтгэгдэл төрүүлдэг учраас зуны (улиралд зүүвэл илүү зохимжтой. Мен тамир тэнхээгүй болох ханиад хүрч халуурах, түлэгдэл, дотрын үрэвсэл, цесний уутны идэвхжилт ба сарын тэмдэг ихээр ирэх зэрэгт цалин цагаан менге нь анагаах үүрэг гүйцэггэдэг. Чухам л ийм учраас бүсгүй хүн алтнаас илүү менгийг хэрэглэдэг. Хэрвээ менген аяганд байнга хоол цайгаа идэж уугаад сурчихвал дотор эрхтэний проблем-гүй байж болох юм. Аливав чимэг зүүлт зөвхөн гоёх гэдэг талаасаа ч биш бас эрүүл мэндийн болоод зөв аж терехөд, зөв энерги цуглуулахад тус болох учиртай. Өөртөө ахадсан алтан ээмэг бөгж санжигнуулж явснаас цэвэрхэн менген гоёл сонговол элэг дэлүү, зүрх судасны эмгэгээ эмчлэхэд хэрэг болно.

/Монголын нэг өдөр /

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Мөнгөн эдлэл сарын тэмдгийг хэвийн болгоход туслана.

Гэхдээ бүсгүйчүүд одоо л менген эдлэл сонирхоод байгаа юм биш. Бүр дээр үеэс эхлэн менгийг илүүд үздэг байсан. Менген эдлэл нь (эмэгтэй хүний хүмүүжил зөн билэг, (сэтгэл хедлелийг билэгддэг. Нэн ялангуяа бүсгүй хүний сэтгэлийн дотоод хүчийг нэмэхэд мөнгө тусладаг.Ийм ч учраас эмэгтэй хүн менген эдлэлийг хэрэглэхэд зевхен гоёл чимэглэлийн утгаараа биш өөр мөн олон талын ашигтай юм байна.Түүнээс гадна менге нь сэрүүцүүлэх сэтгэгдэл төрүүлдэг учраас зуны (улиралд зүүвэл илүү зохимжтой. Мен тамир тэнхээгүй болох ханиад хүрч халуурах, түлэгдэл, дотрын үрэвсэл, цесний уутны идэвхжилт ба сарын тэмдэг ихээр ирэх зэрэгт цалин цагаан менге нь анагаах үүрэг гүйцэггэдэг. Чухам л ийм учраас бүсгүй хүн алтнаас илүү менгийг хэрэглэдэг. Хэрвээ менген аяганд байнга хоол цайгаа идэж уугаад сурчихвал дотор эрхтэний проблем-гүй байж болох юм. Аливав чимэг зүүлт зөвхөн гоёх гэдэг талаасаа ч биш бас эрүүл мэндийн болоод зөв аж терехөд, зөв энерги цуглуулахад тус болох учиртай. Өөртөө ахадсан алтан ээмэг бөгж санжигнуулж явснаас цэвэрхэн менген гоёл сонговол элэг дэлүү, зүрх судасны эмгэгээ эмчлэхэд хэрэг болно.

/Монголын нэг өдөр /

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Мөнгөн эдлэл сарын тэмдгийг хэвийн болгоход туслана.

Гэхдээ бүсгүйчүүд одоо л менген эдлэл сонирхоод байгаа юм биш. Бүр дээр үеэс эхлэн менгийг илүүд үздэг байсан. Менген эдлэл нь (эмэгтэй хүний хүмүүжил зөн билэг, (сэтгэл хедлелийг билэгддэг. Нэн ялангуяа бүсгүй хүний сэтгэлийн дотоод хүчийг нэмэхэд мөнгө тусладаг.Ийм ч учраас эмэгтэй хүн менген эдлэлийг хэрэглэхэд зевхен гоёл чимэглэлийн утгаараа биш өөр мөн олон талын ашигтай юм байна.Түүнээс гадна менге нь сэрүүцүүлэх сэтгэгдэл төрүүлдэг учраас зуны (улиралд зүүвэл илүү зохимжтой. Мен тамир тэнхээгүй болох ханиад хүрч халуурах, түлэгдэл, дотрын үрэвсэл, цесний уутны идэвхжилт ба сарын тэмдэг ихээр ирэх зэрэгт цалин цагаан менге нь анагаах үүрэг гүйцэггэдэг. Чухам л ийм учраас бүсгүй хүн алтнаас илүү менгийг хэрэглэдэг. Хэрвээ менген аяганд байнга хоол цайгаа идэж уугаад сурчихвал дотор эрхтэний проблем-гүй байж болох юм. Аливав чимэг зүүлт зөвхөн гоёх гэдэг талаасаа ч биш бас эрүүл мэндийн болоод зөв аж терехөд, зөв энерги цуглуулахад тус болох учиртай. Өөртөө ахадсан алтан ээмэг бөгж санжигнуулж явснаас цэвэрхэн менген гоёл сонговол элэг дэлүү, зүрх судасны эмгэгээ эмчлэхэд хэрэг болно.

/Монголын нэг өдөр /

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button