ТЕДИ төв бүрэн ашиглалтад орлоо

Тус компани нь зөвхөн нийслэлд 737 цэгээр ярианы карт борлуулах үйлчилгээ эрхэлдэг ажээ. Мобиком-ын төв зах ТЕДИ худалдааны төвийн зөвхөн нэг, хоёрдугаар давхар нь өнгөрсөн гуравдугаар сард ашиглалтад орсон. Харин өчигдөр тус төв нь бүрэн ашиглалтад орж мэдээлэл холбооны технологийн бүрэн мэдээллийг нэг дороос авч болох боломжтой болголоо.
Нэгдүгээр давхарт нь мобикомын нэг цэгийн үйлчилгээний төв, хоёрдугаар давхарт нь гар утасны төрөлжсөн худалдаа, гуравдугаар давхарт нь компьютер худалдаа, Интернет кафе, РС тоглоомын газар, банк, дөрөвдүгээр давхарт мэдээлэл технологийн брэнд дэлгүүр байрлаж байгаа юм байна.

Х.ЯЛАЛТ
(өнөөдрийн монгол 2005-11-04 130)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

ТЕДИ төв бүрэн ашиглалтад орлоо

Тус компани нь зөвхөн нийслэлд 737 цэгээр ярианы карт борлуулах үйлчилгээ эрхэлдэг ажээ. Мобиком-ын төв зах ТЕДИ худалдааны төвийн зөвхөн нэг, хоёрдугаар давхар нь өнгөрсөн гуравдугаар сард ашиглалтад орсон. Харин өчигдөр тус төв нь бүрэн ашиглалтад орж мэдээлэл холбооны технологийн бүрэн мэдээллийг нэг дороос авч болох боломжтой болголоо.
Нэгдүгээр давхарт нь мобикомын нэг цэгийн үйлчилгээний төв, хоёрдугаар давхарт нь гар утасны төрөлжсөн худалдаа, гуравдугаар давхарт нь компьютер худалдаа, Интернет кафе, РС тоглоомын газар, банк, дөрөвдүгээр давхарт мэдээлэл технологийн брэнд дэлгүүр байрлаж байгаа юм байна.

Х.ЯЛАЛТ
(өнөөдрийн монгол 2005-11-04 130)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

ТЕДИ төв бүрэн ашиглалтад орлоо

Тус компани нь зөвхөн нийслэлд 737 цэгээр ярианы карт борлуулах үйлчилгээ эрхэлдэг ажээ. Мобиком-ын төв зах ТЕДИ худалдааны төвийн зөвхөн нэг, хоёрдугаар давхар нь өнгөрсөн гуравдугаар сард ашиглалтад орсон. Харин өчигдөр тус төв нь бүрэн ашиглалтад орж мэдээлэл холбооны технологийн бүрэн мэдээллийг нэг дороос авч болох боломжтой болголоо.
Нэгдүгээр давхарт нь мобикомын нэг цэгийн үйлчилгээний төв, хоёрдугаар давхарт нь гар утасны төрөлжсөн худалдаа, гуравдугаар давхарт нь компьютер худалдаа, Интернет кафе, РС тоглоомын газар, банк, дөрөвдүгээр давхарт мэдээлэл технологийн брэнд дэлгүүр байрлаж байгаа юм байна.

Х.ЯЛАЛТ
(өнөөдрийн монгол 2005-11-04 130)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

ТЕДИ төв бүрэн ашиглалтад орлоо

Тус компани нь зөвхөн нийслэлд 737 цэгээр ярианы карт борлуулах үйлчилгээ эрхэлдэг ажээ. Мобиком-ын төв зах ТЕДИ худалдааны төвийн зөвхөн нэг, хоёрдугаар давхар нь өнгөрсөн гуравдугаар сард ашиглалтад орсон. Харин өчигдөр тус төв нь бүрэн ашиглалтад орж мэдээлэл холбооны технологийн бүрэн мэдээллийг нэг дороос авч болох боломжтой болголоо.
Нэгдүгээр давхарт нь мобикомын нэг цэгийн үйлчилгээний төв, хоёрдугаар давхарт нь гар утасны төрөлжсөн худалдаа, гуравдугаар давхарт нь компьютер худалдаа, Интернет кафе, РС тоглоомын газар, банк, дөрөвдүгээр давхарт мэдээлэл технологийн брэнд дэлгүүр байрлаж байгаа юм байна.

Х.ЯЛАЛТ
(өнөөдрийн монгол 2005-11-04 130)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button