Оллоо санал асуулганд урьж байна

Судалгааны гол зорилго нь гадаадын хөрөнгө оруулалттай геологи, уул уурхайн томоохон компаниудын МУ-д оруулж байгаа шууд болон шууд бус хөрөнгө оруулалтын үр ашиг, бодит байдлыг тодорхойлох явдал юм.

Манай судлаачид танай байгууллагын бизнесийн нууцыг чандлан хадгална. Түүнчлэн таны болон танай байгууллагы нэр, албан тушаалыг тань ОН-тэд зорилуагдсан судалгааны тайланд ашиглахгүй юм.

Иймд та бүхэн бидний судалгаанд чинь сэтгэлээсээ оролцож илэн далангүй хариулт өгнө гэдэгт бид итгэлтэй байна.

1. Санал асуулга #1
2. Санал асуулга #2

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Оллоо санал асуулганд урьж байна

Судалгааны гол зорилго нь гадаадын хөрөнгө оруулалттай геологи, уул уурхайн томоохон компаниудын МУ-д оруулж байгаа шууд болон шууд бус хөрөнгө оруулалтын үр ашиг, бодит байдлыг тодорхойлох явдал юм.

Манай судлаачид танай байгууллагын бизнесийн нууцыг чандлан хадгална. Түүнчлэн таны болон танай байгууллагы нэр, албан тушаалыг тань ОН-тэд зорилуагдсан судалгааны тайланд ашиглахгүй юм.

Иймд та бүхэн бидний судалгаанд чинь сэтгэлээсээ оролцож илэн далангүй хариулт өгнө гэдэгт бид итгэлтэй байна.

1. Санал асуулга #1
2. Санал асуулга #2

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Оллоо санал асуулганд урьж байна

Судалгааны гол зорилго нь гадаадын хөрөнгө оруулалттай геологи, уул уурхайн томоохон компаниудын МУ-д оруулж байгаа шууд болон шууд бус хөрөнгө оруулалтын үр ашиг, бодит байдлыг тодорхойлох явдал юм.

Манай судлаачид танай байгууллагын бизнесийн нууцыг чандлан хадгална. Түүнчлэн таны болон танай байгууллагы нэр, албан тушаалыг тань ОН-тэд зорилуагдсан судалгааны тайланд ашиглахгүй юм.

Иймд та бүхэн бидний судалгаанд чинь сэтгэлээсээ оролцож илэн далангүй хариулт өгнө гэдэгт бид итгэлтэй байна.

1. Санал асуулга #1
2. Санал асуулга #2

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Оллоо санал асуулганд урьж байна

Судалгааны гол зорилго нь гадаадын хөрөнгө оруулалттай геологи, уул уурхайн томоохон компаниудын МУ-д оруулж байгаа шууд болон шууд бус хөрөнгө оруулалтын үр ашиг, бодит байдлыг тодорхойлох явдал юм.

Манай судлаачид танай байгууллагын бизнесийн нууцыг чандлан хадгална. Түүнчлэн таны болон танай байгууллагы нэр, албан тушаалыг тань ОН-тэд зорилуагдсан судалгааны тайланд ашиглахгүй юм.

Иймд та бүхэн бидний судалгаанд чинь сэтгэлээсээ оролцож илэн далангүй хариулт өгнө гэдэгт бид итгэлтэй байна.

1. Санал асуулга #1
2. Санал асуулга #2

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button