Интернетээр үнэгүй хэл сурах боломж

Долоо хоногийн ажлын өдөр бүр шинэ хичээлийг суралцагчдынхаа е-мэйл хаягаар явуулж байхаар төлвөлөжээ. Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа хэлний сургалтын төвүүдэд нэг жил япон хэл үзэхэд дунджаар 100-300 мянган төгрөг төлөх хэрэгтэй байдаг. Тийм болохоор ажил сургуулийнхаа хажуугаар үр дүнтэй хэлийг сурах боломж муу байсан бол одоо цаг завт баригдахгүй өдрийн аль ч цагт хүссэн үедээ ороод хичээлээ үзчих боломжтой болж байна. Дээрээс нь үнэ төлбөргүй явагдаж байгаа нь энэ сургалтын давуу тал гэж хэлж болно. Хичээл [email protected] гэсэн е-мэйл хаягаар явагдах бөгөөд бүртгэл одоо ч үргэлжилж байгаа. Өдөр тутмын ярианд хэрэглэгдэх гол дүрэм, ярианы хэллэг голчлох хичээлийн төгсгөлд суралцсан хүмүүс япон хэлний анхан шатны ярианы хэлийг эзэмшсэн байх юм. Дараа нь үлдэцтэйг нь бодож сургалтын хичээлүүдийг нэгтгэн ном сурах бичиг ч гаргах бодолтой байгаа аж. Сургалт нэг жилийн турш үргэлжлэх юм байна.

Я.Одгэрэл
/ Оллоо.мн/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Интернетээр үнэгүй хэл сурах боломж

Долоо хоногийн ажлын өдөр бүр шинэ хичээлийг суралцагчдынхаа е-мэйл хаягаар явуулж байхаар төлвөлөжээ. Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа хэлний сургалтын төвүүдэд нэг жил япон хэл үзэхэд дунджаар 100-300 мянган төгрөг төлөх хэрэгтэй байдаг. Тийм болохоор ажил сургуулийнхаа хажуугаар үр дүнтэй хэлийг сурах боломж муу байсан бол одоо цаг завт баригдахгүй өдрийн аль ч цагт хүссэн үедээ ороод хичээлээ үзчих боломжтой болж байна. Дээрээс нь үнэ төлбөргүй явагдаж байгаа нь энэ сургалтын давуу тал гэж хэлж болно. Хичээл [email protected] гэсэн е-мэйл хаягаар явагдах бөгөөд бүртгэл одоо ч үргэлжилж байгаа. Өдөр тутмын ярианд хэрэглэгдэх гол дүрэм, ярианы хэллэг голчлох хичээлийн төгсгөлд суралцсан хүмүүс япон хэлний анхан шатны ярианы хэлийг эзэмшсэн байх юм. Дараа нь үлдэцтэйг нь бодож сургалтын хичээлүүдийг нэгтгэн ном сурах бичиг ч гаргах бодолтой байгаа аж. Сургалт нэг жилийн турш үргэлжлэх юм байна.

Я.Одгэрэл
/ Оллоо.мн/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Интернетээр үнэгүй хэл сурах боломж

Долоо хоногийн ажлын өдөр бүр шинэ хичээлийг суралцагчдынхаа е-мэйл хаягаар явуулж байхаар төлвөлөжээ. Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа хэлний сургалтын төвүүдэд нэг жил япон хэл үзэхэд дунджаар 100-300 мянган төгрөг төлөх хэрэгтэй байдаг. Тийм болохоор ажил сургуулийнхаа хажуугаар үр дүнтэй хэлийг сурах боломж муу байсан бол одоо цаг завт баригдахгүй өдрийн аль ч цагт хүссэн үедээ ороод хичээлээ үзчих боломжтой болж байна. Дээрээс нь үнэ төлбөргүй явагдаж байгаа нь энэ сургалтын давуу тал гэж хэлж болно. Хичээл [email protected] гэсэн е-мэйл хаягаар явагдах бөгөөд бүртгэл одоо ч үргэлжилж байгаа. Өдөр тутмын ярианд хэрэглэгдэх гол дүрэм, ярианы хэллэг голчлох хичээлийн төгсгөлд суралцсан хүмүүс япон хэлний анхан шатны ярианы хэлийг эзэмшсэн байх юм. Дараа нь үлдэцтэйг нь бодож сургалтын хичээлүүдийг нэгтгэн ном сурах бичиг ч гаргах бодолтой байгаа аж. Сургалт нэг жилийн турш үргэлжлэх юм байна.

Я.Одгэрэл
/ Оллоо.мн/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Интернетээр үнэгүй хэл сурах боломж

Долоо хоногийн ажлын өдөр бүр шинэ хичээлийг суралцагчдынхаа е-мэйл хаягаар явуулж байхаар төлвөлөжээ. Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа хэлний сургалтын төвүүдэд нэг жил япон хэл үзэхэд дунджаар 100-300 мянган төгрөг төлөх хэрэгтэй байдаг. Тийм болохоор ажил сургуулийнхаа хажуугаар үр дүнтэй хэлийг сурах боломж муу байсан бол одоо цаг завт баригдахгүй өдрийн аль ч цагт хүссэн үедээ ороод хичээлээ үзчих боломжтой болж байна. Дээрээс нь үнэ төлбөргүй явагдаж байгаа нь энэ сургалтын давуу тал гэж хэлж болно. Хичээл [email protected] гэсэн е-мэйл хаягаар явагдах бөгөөд бүртгэл одоо ч үргэлжилж байгаа. Өдөр тутмын ярианд хэрэглэгдэх гол дүрэм, ярианы хэллэг голчлох хичээлийн төгсгөлд суралцсан хүмүүс япон хэлний анхан шатны ярианы хэлийг эзэмшсэн байх юм. Дараа нь үлдэцтэйг нь бодож сургалтын хичээлүүдийг нэгтгэн ном сурах бичиг ч гаргах бодолтой байгаа аж. Сургалт нэг жилийн турш үргэлжлэх юм байна.

Я.Одгэрэл
/ Оллоо.мн/

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button