Цэрэг татлага эхэллээ

явуулах болон иргэдийг гэрээт албанд элсүүлэх ажлыг энэ сарын 4-6 хүртэл явуулахаар болжээ. Мөн Монгол Улсын Иргэний цэргийн үүргийн болон цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, ЗГ-ын 1998 оны 15-р тогтоолын дагуу цэргийн албыг сайн дурын үндсэн дээр гэрээгээр хаах хүсэлтэй 25 хүртлэх насны цэргийн алба хаасан иргэдийг сонгон шалгаруулалтаар элсүүлж Улаанбаатар хот, Өвөрхангай, Өмнөговь, Орхон аймгуудын нутагт байрлах цэргийн ангиудад алба хаалгах ажээ.Нийслэлийн цэрэг татлагын товчоод Баянгол дүүргийнх Анагаах ухааны коллеж дээр, Баянзүрхийнх 55-р сургууль дээр, СХД-ийн 83-р сургууль, Сүхбаатар дүүргийнх 31-р сургууль, Хан-Уулынх тус дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдэл, Чингэлтэйнх 24-р сургууль, Багануурынх 95 дугаар сургууль дээр тус тус байрлаж байна.

Б.Алт
2005.11.5, Өдрийн сонин

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цэрэг татлага эхэллээ

явуулах болон иргэдийг гэрээт албанд элсүүлэх ажлыг энэ сарын 4-6 хүртэл явуулахаар болжээ. Мөн Монгол Улсын Иргэний цэргийн үүргийн болон цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, ЗГ-ын 1998 оны 15-р тогтоолын дагуу цэргийн албыг сайн дурын үндсэн дээр гэрээгээр хаах хүсэлтэй 25 хүртлэх насны цэргийн алба хаасан иргэдийг сонгон шалгаруулалтаар элсүүлж Улаанбаатар хот, Өвөрхангай, Өмнөговь, Орхон аймгуудын нутагт байрлах цэргийн ангиудад алба хаалгах ажээ.Нийслэлийн цэрэг татлагын товчоод Баянгол дүүргийнх Анагаах ухааны коллеж дээр, Баянзүрхийнх 55-р сургууль дээр, СХД-ийн 83-р сургууль, Сүхбаатар дүүргийнх 31-р сургууль, Хан-Уулынх тус дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдэл, Чингэлтэйнх 24-р сургууль, Багануурынх 95 дугаар сургууль дээр тус тус байрлаж байна.

Б.Алт
2005.11.5, Өдрийн сонин

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цэрэг татлага эхэллээ

явуулах болон иргэдийг гэрээт албанд элсүүлэх ажлыг энэ сарын 4-6 хүртэл явуулахаар болжээ. Мөн Монгол Улсын Иргэний цэргийн үүргийн болон цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, ЗГ-ын 1998 оны 15-р тогтоолын дагуу цэргийн албыг сайн дурын үндсэн дээр гэрээгээр хаах хүсэлтэй 25 хүртлэх насны цэргийн алба хаасан иргэдийг сонгон шалгаруулалтаар элсүүлж Улаанбаатар хот, Өвөрхангай, Өмнөговь, Орхон аймгуудын нутагт байрлах цэргийн ангиудад алба хаалгах ажээ.Нийслэлийн цэрэг татлагын товчоод Баянгол дүүргийнх Анагаах ухааны коллеж дээр, Баянзүрхийнх 55-р сургууль дээр, СХД-ийн 83-р сургууль, Сүхбаатар дүүргийнх 31-р сургууль, Хан-Уулынх тус дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдэл, Чингэлтэйнх 24-р сургууль, Багануурынх 95 дугаар сургууль дээр тус тус байрлаж байна.

Б.Алт
2005.11.5, Өдрийн сонин

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Цэрэг татлага эхэллээ

явуулах болон иргэдийг гэрээт албанд элсүүлэх ажлыг энэ сарын 4-6 хүртэл явуулахаар болжээ. Мөн Монгол Улсын Иргэний цэргийн үүргийн болон цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, ЗГ-ын 1998 оны 15-р тогтоолын дагуу цэргийн албыг сайн дурын үндсэн дээр гэрээгээр хаах хүсэлтэй 25 хүртлэх насны цэргийн алба хаасан иргэдийг сонгон шалгаруулалтаар элсүүлж Улаанбаатар хот, Өвөрхангай, Өмнөговь, Орхон аймгуудын нутагт байрлах цэргийн ангиудад алба хаалгах ажээ.Нийслэлийн цэрэг татлагын товчоод Баянгол дүүргийнх Анагаах ухааны коллеж дээр, Баянзүрхийнх 55-р сургууль дээр, СХД-ийн 83-р сургууль, Сүхбаатар дүүргийнх 31-р сургууль, Хан-Уулынх тус дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдэл, Чингэлтэйнх 24-р сургууль, Багануурынх 95 дугаар сургууль дээр тус тус байрлаж байна.

Б.Алт
2005.11.5, Өдрийн сонин

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button