Авилгад холбогдогчдын тоо 30 дөхлөө

сүлжээ хүрээгээ улам тэлсээр байна. Сүхбаатар аймгийн Бичигтийн боомтын гаалийн газрын дарга Н.Даваажав эхнэрийнхээ хамт эл хэрэгт шалгагдаж байгаагаас гадна Сэлэнгэ аймаг дахь гаалийн ажилтнуудтай нийлээд бараг арваад улсын байцаагчаас цагдаагийнхан байцаалт авч байгаа гэнэ. Н.Даваажав авилгалын хэргээс гадна албан тушаалаа хэтрүүлэн ашиглаж төрийн захиргааны хуулийг зөрчин гэр бүлийн хүнээ өөрийн удирдлага дор авч ажиллуулсан нь даарин дээр давс гэгчээр болж буй бололтой. Ер нь гаалийн албан тушаалтнуудын хүрээнээс хальж мэдэх авилгалын хэргийн сүлжээнд гэр бүлийнх нь гишүүдээс хачирлагдаж буй хэд хэдэн хүн бий гэдгийг зарим эх сурвалж мэдээлж байна.
Одоогийн байдлаар дээрх хэргийн хүрээнд, нэр нь тодрон саатуулагдан байцаагдагсдын нэрсийг жагсаавал Х.Баатар-Гаалийн ерөнхий газрын дарга, Ш.Адьшаа-ГЕГ-ийн Шуурхай удирдлага, хяналтын хэлтсийн дарга, М.Дамба-Сэлэнгэ аймгийн гаалийн газрын дарга, Н.Даваажав-Сүхбаатар аймгийн Бичигтийн боомтын гаалийн газрын дарга, Наран-Бичигтийн боомтын гаалийн газрын даргын эхнэр, гаалийн улсын байцаагч, Эрдэнэбат-Гаалийн улсын байцаагч, С.Отгонпүрэв-Нисэхийн гаалийн дарга, Ш.Жаргалсайхан-Нисэхийн гаалийн ажилтан, Б.Өвгөнхүү-шадар сайд Ч.Улааны зөвлөх. Эдгээрээс гадна авилгалын хэрэгт холбогдож буй нэр нь тодроогүй 10-аад улсын байцаагч, их гарын дөрвөн ченжийг дээрх нэрстэй нэгтгэвэл хамрах хүний тоо бараг 30 дөхөх нь ээ.

Б.Алтай.
2005.11.5, Өдрийн сонин

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Авилгад холбогдогчдын тоо 30 дөхлөө

сүлжээ хүрээгээ улам тэлсээр байна. Сүхбаатар аймгийн Бичигтийн боомтын гаалийн газрын дарга Н.Даваажав эхнэрийнхээ хамт эл хэрэгт шалгагдаж байгаагаас гадна Сэлэнгэ аймаг дахь гаалийн ажилтнуудтай нийлээд бараг арваад улсын байцаагчаас цагдаагийнхан байцаалт авч байгаа гэнэ. Н.Даваажав авилгалын хэргээс гадна албан тушаалаа хэтрүүлэн ашиглаж төрийн захиргааны хуулийг зөрчин гэр бүлийн хүнээ өөрийн удирдлага дор авч ажиллуулсан нь даарин дээр давс гэгчээр болж буй бололтой. Ер нь гаалийн албан тушаалтнуудын хүрээнээс хальж мэдэх авилгалын хэргийн сүлжээнд гэр бүлийнх нь гишүүдээс хачирлагдаж буй хэд хэдэн хүн бий гэдгийг зарим эх сурвалж мэдээлж байна.
Одоогийн байдлаар дээрх хэргийн хүрээнд, нэр нь тодрон саатуулагдан байцаагдагсдын нэрсийг жагсаавал Х.Баатар-Гаалийн ерөнхий газрын дарга, Ш.Адьшаа-ГЕГ-ийн Шуурхай удирдлага, хяналтын хэлтсийн дарга, М.Дамба-Сэлэнгэ аймгийн гаалийн газрын дарга, Н.Даваажав-Сүхбаатар аймгийн Бичигтийн боомтын гаалийн газрын дарга, Наран-Бичигтийн боомтын гаалийн газрын даргын эхнэр, гаалийн улсын байцаагч, Эрдэнэбат-Гаалийн улсын байцаагч, С.Отгонпүрэв-Нисэхийн гаалийн дарга, Ш.Жаргалсайхан-Нисэхийн гаалийн ажилтан, Б.Өвгөнхүү-шадар сайд Ч.Улааны зөвлөх. Эдгээрээс гадна авилгалын хэрэгт холбогдож буй нэр нь тодроогүй 10-аад улсын байцаагч, их гарын дөрвөн ченжийг дээрх нэрстэй нэгтгэвэл хамрах хүний тоо бараг 30 дөхөх нь ээ.

Б.Алтай.
2005.11.5, Өдрийн сонин

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Авилгад холбогдогчдын тоо 30 дөхлөө

сүлжээ хүрээгээ улам тэлсээр байна. Сүхбаатар аймгийн Бичигтийн боомтын гаалийн газрын дарга Н.Даваажав эхнэрийнхээ хамт эл хэрэгт шалгагдаж байгаагаас гадна Сэлэнгэ аймаг дахь гаалийн ажилтнуудтай нийлээд бараг арваад улсын байцаагчаас цагдаагийнхан байцаалт авч байгаа гэнэ. Н.Даваажав авилгалын хэргээс гадна албан тушаалаа хэтрүүлэн ашиглаж төрийн захиргааны хуулийг зөрчин гэр бүлийн хүнээ өөрийн удирдлага дор авч ажиллуулсан нь даарин дээр давс гэгчээр болж буй бололтой. Ер нь гаалийн албан тушаалтнуудын хүрээнээс хальж мэдэх авилгалын хэргийн сүлжээнд гэр бүлийнх нь гишүүдээс хачирлагдаж буй хэд хэдэн хүн бий гэдгийг зарим эх сурвалж мэдээлж байна.
Одоогийн байдлаар дээрх хэргийн хүрээнд, нэр нь тодрон саатуулагдан байцаагдагсдын нэрсийг жагсаавал Х.Баатар-Гаалийн ерөнхий газрын дарга, Ш.Адьшаа-ГЕГ-ийн Шуурхай удирдлага, хяналтын хэлтсийн дарга, М.Дамба-Сэлэнгэ аймгийн гаалийн газрын дарга, Н.Даваажав-Сүхбаатар аймгийн Бичигтийн боомтын гаалийн газрын дарга, Наран-Бичигтийн боомтын гаалийн газрын даргын эхнэр, гаалийн улсын байцаагч, Эрдэнэбат-Гаалийн улсын байцаагч, С.Отгонпүрэв-Нисэхийн гаалийн дарга, Ш.Жаргалсайхан-Нисэхийн гаалийн ажилтан, Б.Өвгөнхүү-шадар сайд Ч.Улааны зөвлөх. Эдгээрээс гадна авилгалын хэрэгт холбогдож буй нэр нь тодроогүй 10-аад улсын байцаагч, их гарын дөрвөн ченжийг дээрх нэрстэй нэгтгэвэл хамрах хүний тоо бараг 30 дөхөх нь ээ.

Б.Алтай.
2005.11.5, Өдрийн сонин

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Авилгад холбогдогчдын тоо 30 дөхлөө

сүлжээ хүрээгээ улам тэлсээр байна. Сүхбаатар аймгийн Бичигтийн боомтын гаалийн газрын дарга Н.Даваажав эхнэрийнхээ хамт эл хэрэгт шалгагдаж байгаагаас гадна Сэлэнгэ аймаг дахь гаалийн ажилтнуудтай нийлээд бараг арваад улсын байцаагчаас цагдаагийнхан байцаалт авч байгаа гэнэ. Н.Даваажав авилгалын хэргээс гадна албан тушаалаа хэтрүүлэн ашиглаж төрийн захиргааны хуулийг зөрчин гэр бүлийн хүнээ өөрийн удирдлага дор авч ажиллуулсан нь даарин дээр давс гэгчээр болж буй бололтой. Ер нь гаалийн албан тушаалтнуудын хүрээнээс хальж мэдэх авилгалын хэргийн сүлжээнд гэр бүлийнх нь гишүүдээс хачирлагдаж буй хэд хэдэн хүн бий гэдгийг зарим эх сурвалж мэдээлж байна.
Одоогийн байдлаар дээрх хэргийн хүрээнд, нэр нь тодрон саатуулагдан байцаагдагсдын нэрсийг жагсаавал Х.Баатар-Гаалийн ерөнхий газрын дарга, Ш.Адьшаа-ГЕГ-ийн Шуурхай удирдлага, хяналтын хэлтсийн дарга, М.Дамба-Сэлэнгэ аймгийн гаалийн газрын дарга, Н.Даваажав-Сүхбаатар аймгийн Бичигтийн боомтын гаалийн газрын дарга, Наран-Бичигтийн боомтын гаалийн газрын даргын эхнэр, гаалийн улсын байцаагч, Эрдэнэбат-Гаалийн улсын байцаагч, С.Отгонпүрэв-Нисэхийн гаалийн дарга, Ш.Жаргалсайхан-Нисэхийн гаалийн ажилтан, Б.Өвгөнхүү-шадар сайд Ч.Улааны зөвлөх. Эдгээрээс гадна авилгалын хэрэгт холбогдож буй нэр нь тодроогүй 10-аад улсын байцаагч, их гарын дөрвөн ченжийг дээрх нэрстэй нэгтгэвэл хамрах хүний тоо бараг 30 дөхөх нь ээ.

Б.Алтай.
2005.11.5, Өдрийн сонин

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button