Тан Луугийн хэргийг шүүхэд шилжүүллээ

Галт зэвсэг их хэмжээгээр цуглуулж нуун дарагдуулсан. Ашигт малтмалын тухай хууль зөрчиж зөвшөөрөлгүйгээр олборлолт хийн тоосгоны үйлдвэр ажиллуулсан зэрэг олон хэргээр тус компанийн удирдлагууд жил гаруй хоригдож байгаа.
Улсын ерөнхий прокурорын газраас Тан луугийн захирлуудад Эрүүгийн хуулийн 175.3, 185.2, 214, 89 дүгээр зүйл ангиар ял төлөвлөжээ.
Мөн уг хэрэг хоёр гурван дүүрэг хамарсан учир харъяалал тогтоолгохоор Улсын дээд шүүхэд хандсан байна.
Тан луу компанийн захирал Фу жу нь барьцаа төлж батлан даалтанд гарах хүсэлт тавьсан ч оргон зайлж болзошгүй гэсэн үндэслэлээр татгалзсан байна. Хэдийгээр захирлууд нь хоригдон шалгагдаж байгаа ч гэлээ Налайх дахь тоосгоны үйлдвэр нь дахин сэргэж ажиллаж чанаргүй тоосгоо борлуулж эхэлжээ.

Ц.ЦОЛМОН
(өнөөдрийн монгол 2005-11-07 131)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Тан Луугийн хэргийг шүүхэд шилжүүллээ

Галт зэвсэг их хэмжээгээр цуглуулж нуун дарагдуулсан. Ашигт малтмалын тухай хууль зөрчиж зөвшөөрөлгүйгээр олборлолт хийн тоосгоны үйлдвэр ажиллуулсан зэрэг олон хэргээр тус компанийн удирдлагууд жил гаруй хоригдож байгаа.
Улсын ерөнхий прокурорын газраас Тан луугийн захирлуудад Эрүүгийн хуулийн 175.3, 185.2, 214, 89 дүгээр зүйл ангиар ял төлөвлөжээ.
Мөн уг хэрэг хоёр гурван дүүрэг хамарсан учир харъяалал тогтоолгохоор Улсын дээд шүүхэд хандсан байна.
Тан луу компанийн захирал Фу жу нь барьцаа төлж батлан даалтанд гарах хүсэлт тавьсан ч оргон зайлж болзошгүй гэсэн үндэслэлээр татгалзсан байна. Хэдийгээр захирлууд нь хоригдон шалгагдаж байгаа ч гэлээ Налайх дахь тоосгоны үйлдвэр нь дахин сэргэж ажиллаж чанаргүй тоосгоо борлуулж эхэлжээ.

Ц.ЦОЛМОН
(өнөөдрийн монгол 2005-11-07 131)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Тан Луугийн хэргийг шүүхэд шилжүүллээ

Галт зэвсэг их хэмжээгээр цуглуулж нуун дарагдуулсан. Ашигт малтмалын тухай хууль зөрчиж зөвшөөрөлгүйгээр олборлолт хийн тоосгоны үйлдвэр ажиллуулсан зэрэг олон хэргээр тус компанийн удирдлагууд жил гаруй хоригдож байгаа.
Улсын ерөнхий прокурорын газраас Тан луугийн захирлуудад Эрүүгийн хуулийн 175.3, 185.2, 214, 89 дүгээр зүйл ангиар ял төлөвлөжээ.
Мөн уг хэрэг хоёр гурван дүүрэг хамарсан учир харъяалал тогтоолгохоор Улсын дээд шүүхэд хандсан байна.
Тан луу компанийн захирал Фу жу нь барьцаа төлж батлан даалтанд гарах хүсэлт тавьсан ч оргон зайлж болзошгүй гэсэн үндэслэлээр татгалзсан байна. Хэдийгээр захирлууд нь хоригдон шалгагдаж байгаа ч гэлээ Налайх дахь тоосгоны үйлдвэр нь дахин сэргэж ажиллаж чанаргүй тоосгоо борлуулж эхэлжээ.

Ц.ЦОЛМОН
(өнөөдрийн монгол 2005-11-07 131)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Тан Луугийн хэргийг шүүхэд шилжүүллээ

Галт зэвсэг их хэмжээгээр цуглуулж нуун дарагдуулсан. Ашигт малтмалын тухай хууль зөрчиж зөвшөөрөлгүйгээр олборлолт хийн тоосгоны үйлдвэр ажиллуулсан зэрэг олон хэргээр тус компанийн удирдлагууд жил гаруй хоригдож байгаа.
Улсын ерөнхий прокурорын газраас Тан луугийн захирлуудад Эрүүгийн хуулийн 175.3, 185.2, 214, 89 дүгээр зүйл ангиар ял төлөвлөжээ.
Мөн уг хэрэг хоёр гурван дүүрэг хамарсан учир харъяалал тогтоолгохоор Улсын дээд шүүхэд хандсан байна.
Тан луу компанийн захирал Фу жу нь барьцаа төлж батлан даалтанд гарах хүсэлт тавьсан ч оргон зайлж болзошгүй гэсэн үндэслэлээр татгалзсан байна. Хэдийгээр захирлууд нь хоригдон шалгагдаж байгаа ч гэлээ Налайх дахь тоосгоны үйлдвэр нь дахин сэргэж ажиллаж чанаргүй тоосгоо борлуулж эхэлжээ.

Ц.ЦОЛМОН
(өнөөдрийн монгол 2005-11-07 131)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button