37 насандаа заавал хүүхэд төрүүлэх ёстой гэнэ.

Yүний шалтгааныг тэд 37 насандаа эмэгтэй хүний био хэмнэл өөрчлөгддөг. Тэгэхдээ сайн талаараа.Бие нь дахин залууждаг гэсэн үг. Бидний судалгааны дүнг олон тооны судлаачид дэмжиж байгаа. Судалганы дүнд итгэж болно гэж тайлбарлажээ.
Зууны мэдээ сонин

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

37 насандаа заавал хүүхэд төрүүлэх ёстой гэнэ.

Yүний шалтгааныг тэд 37 насандаа эмэгтэй хүний био хэмнэл өөрчлөгддөг. Тэгэхдээ сайн талаараа.Бие нь дахин залууждаг гэсэн үг. Бидний судалгааны дүнг олон тооны судлаачид дэмжиж байгаа. Судалганы дүнд итгэж болно гэж тайлбарлажээ.
Зууны мэдээ сонин

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

37 насандаа заавал хүүхэд төрүүлэх ёстой гэнэ.

Yүний шалтгааныг тэд 37 насандаа эмэгтэй хүний био хэмнэл өөрчлөгддөг. Тэгэхдээ сайн талаараа.Бие нь дахин залууждаг гэсэн үг. Бидний судалгааны дүнг олон тооны судлаачид дэмжиж байгаа. Судалганы дүнд итгэж болно гэж тайлбарлажээ.
Зууны мэдээ сонин

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

37 насандаа заавал хүүхэд төрүүлэх ёстой гэнэ.

Yүний шалтгааныг тэд 37 насандаа эмэгтэй хүний био хэмнэл өөрчлөгддөг. Тэгэхдээ сайн талаараа.Бие нь дахин залууждаг гэсэн үг. Бидний судалгааны дүнг олон тооны судлаачид дэмжиж байгаа. Судалганы дүнд итгэж болно гэж тайлбарлажээ.
Зууны мэдээ сонин

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button