Соросын тэтгэлэгт хөтөлбөрүүд зарлалаа

Будапештын Төв Европын их сургууль дахь Сургалтын Агуулгын Төв нь нийгмийн ухааны багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх, сургалтын агуулгыг боловсронгуй болгох чиглэлээр богино хугацааны сургалт зохион байгуулдаг бөгөөд энэ сургалтанд Монголын их, дээд сургуульд шинэ хичээл боловсруулж буй буюу хуучин хичээлийн агуулгыг шинэчилж буй нийгэм хүмүүнлэгийн ухааны багш, судлаачдыг оролцохыг урьж байна.

1. НЭЭЛТТЭЙ СУРГАЛТ
Төв Европын их сургуулийн нэг болон хэд хэдэн тэнхмийн сургалтын чиглэлээр зохион байгуулах эдгээр сургалтад оролцогсод нь хичээл боловсруулах арга техникүүд болон тухайн хичээлд Төв Европын их сургуулийн хандлага ямар байдаг талаар суралцаж мэдэх юм. Сургалтын үеэр ТЕИС-ийн хичээлийн тэнхмүүд, номын сан, мэдээллийн төвүүдийг үзэж танилцах боломжтой бөгөөд хичээл боловсруулах, заах аргын талаарх семинарт суух болно. Түүнчлэн ТЕИС-ийн номын санд сууж, холбогдох тэнхмийн хичээлд оролцож, багш нартай нь уулзах боломжтой. Энэ төрлийн сургалтанд голдуу багшлах мэргэжлээрээ ажиллаад удаагүй залуу багш нар, мөн дээрх сургалтуудаас мэдлэг, мэдээлэл олж авахыг хүссэн дунд болон ахмад багш нар оролцож болно.

Гүн Ухаан 2006 оны 3-р сарын 27-31
Өргөдөл ирүүлэх сүүлийн хугацаа 2006 оны 2-р сарын 15
Эдийн засаг 2006 оны 4-р сарын 24-28
Өргөдөл ирүүлэх сүүлийн хугацаа 2006 оны 3-р сарын 10

Нээлттэй сургалтад оролцохыг сонирхсон хүмүүс ТЕИС-ийн вэб хуудаст орж тэнхмүүдийн танилцуулгыг үзэхийг зөвлөж байна. Боловсруулж байгаа хичээлийн сэдэв нь ТЕИС-ийн тэнхмийн сургалтын чиглэлийн дагуу байвал илүү дэмжинэ.

2. ШИНЭ ХИЧЭЭЛ БОЛОВСРУУЛАХ СУРГАЛТУУД
Энэхүү сургалтанд шинэ хичээл боловсруулах, тодорхой хэмжээний хичээл заасан болон судалгааны ажлын баялаг туршлагатай ахмад багш нар түүнчлэн өндөр мэдлэгтэй, судалгаа голдуу хийдэг залуу багш нар оролцох боломжтой. Сургалтад оролцогсод ТЕИС-ийн хүлээн авагч тэнхмийн багш нартай тухайн хичээлийн талаар хэлэлцэж шинэ хичээл боловсруулах буюу хуучин хичээлээ шинэчлэн боловсруулах юм. Мөн хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах талаар Сургалтын Агуулгын Төвөөс сургалт явуулна.
Үндэстэн судлал- Европ дахь иргэншлийн хөдөлгөөн. 2006 оны 2-р сарын 20-24
Олон улсын харилцаа ба Европ судлал- Европын Холбоо судлалын талаар заах нь
2006 оны 3-р сарын 6-10
Өргөдөл ирүүлэх сүүлийн хугацаа 2006 оны 1-р сарын 10
Улс төр судлал- Хэвлэл мэдээлэл ба Үндэстэн судлал 2006 оны 3-р сарын 6-10
Өргөдөл ирүүлэх сүүлийн хугацаа 2006 оны 1-р сарын 20
Жендер судлал-Хүйсийн тэгш эрх ба Улс төр 2006 оны 3-р сарын 13-17
Өргөдөл ирүүлэх сүүлийн хугацаа 2006 оны 2-р сарын 1
Эрхзүй судлал-Хөгжингүй орнуудын зах зээлийн хуулийн
талаар заах нь 2006 оны 3-р сарын 20-24
Өргөдөл ирүүлэх сүүлийн хугацаа 2006 оны 2-р сарын 10

3. СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ АСУУДЛУУД
Энэхүү сургалтанд оролцогсод нь хичээлийн хөтөлбөр боловсруулахад гардаг бүхий л асуудлуудыг хэлэлцэх зорилготой бөгөөд өнөө үеийн сургалтын хөтөлбөр боловсруулалтын төлөв, бүтэц зэрэг сонирхолтой сэдвүүдийг үздэг.
Төрийн бодлого Авилгал ба Авилгалын эсрэг үзлийн талаар заах нь
2006 оны 4-р сарын 3-7
Өргөдөл ирүүлэх сүүлийн хугацаа 2006 оны 2-р сарын 24

Өргөдөл гаргагч нь дараах шалгуурыг хангасан байх ёстой
Их дээд сургуульд нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны хичээл заадаг, хичээлээ шинэчлэн боловсруулах гэж буй багш байх
Сургалтанд оролцож, ярилцлага, хэлэлцүүлэгт оролцох, ном материал ашиглахад шаардагдах хэмжээний бичгийн болон ярианы англи хэлний сайн мэдлэгтэй байх
Өргөдлийн маягтыг бөглөж, хавсралт материалуудын хамт дурдсан хугацаанаас өмнө авчирч өгөх
Тус хөтөлбөрт оролцохоор шалгарсан хүмүүсийн зардлыг зохион байгуулагч байгууллага хариуцна.
Энэхүү хөтөлбөрийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг Лхагва гариг бүрийн 1500 цагт ирж авна уу.
Өргөдлийн маягт болон дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах хаягаар ирж авна уу

Боловсролын Зөвлөгөө Мэдээллийн Төв
Соёлын төв өргөө цогцолборын хойд жигүүр, Ерөнхий сайд Амарын гудамж
Хүүхдийн номын ордны 1-р давхарт, Улаанбаатар – 46
Утас 319016, 316293 Факс 326941 Электрон шуудан [email protected]
Өргөдлийн маягтыг интернетийн дараах вэб хуудаснаас татаж авч болно http//www.ceu.hu/crc/ ; www.earcmn.org

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Соросын тэтгэлэгт хөтөлбөрүүд зарлалаа

Будапештын Төв Европын их сургууль дахь Сургалтын Агуулгын Төв нь нийгмийн ухааны багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх, сургалтын агуулгыг боловсронгуй болгох чиглэлээр богино хугацааны сургалт зохион байгуулдаг бөгөөд энэ сургалтанд Монголын их, дээд сургуульд шинэ хичээл боловсруулж буй буюу хуучин хичээлийн агуулгыг шинэчилж буй нийгэм хүмүүнлэгийн ухааны багш, судлаачдыг оролцохыг урьж байна.

1. НЭЭЛТТЭЙ СУРГАЛТ
Төв Европын их сургуулийн нэг болон хэд хэдэн тэнхмийн сургалтын чиглэлээр зохион байгуулах эдгээр сургалтад оролцогсод нь хичээл боловсруулах арга техникүүд болон тухайн хичээлд Төв Европын их сургуулийн хандлага ямар байдаг талаар суралцаж мэдэх юм. Сургалтын үеэр ТЕИС-ийн хичээлийн тэнхмүүд, номын сан, мэдээллийн төвүүдийг үзэж танилцах боломжтой бөгөөд хичээл боловсруулах, заах аргын талаарх семинарт суух болно. Түүнчлэн ТЕИС-ийн номын санд сууж, холбогдох тэнхмийн хичээлд оролцож, багш нартай нь уулзах боломжтой. Энэ төрлийн сургалтанд голдуу багшлах мэргэжлээрээ ажиллаад удаагүй залуу багш нар, мөн дээрх сургалтуудаас мэдлэг, мэдээлэл олж авахыг хүссэн дунд болон ахмад багш нар оролцож болно.

Гүн Ухаан 2006 оны 3-р сарын 27-31
Өргөдөл ирүүлэх сүүлийн хугацаа 2006 оны 2-р сарын 15
Эдийн засаг 2006 оны 4-р сарын 24-28
Өргөдөл ирүүлэх сүүлийн хугацаа 2006 оны 3-р сарын 10

Нээлттэй сургалтад оролцохыг сонирхсон хүмүүс ТЕИС-ийн вэб хуудаст орж тэнхмүүдийн танилцуулгыг үзэхийг зөвлөж байна. Боловсруулж байгаа хичээлийн сэдэв нь ТЕИС-ийн тэнхмийн сургалтын чиглэлийн дагуу байвал илүү дэмжинэ.

2. ШИНЭ ХИЧЭЭЛ БОЛОВСРУУЛАХ СУРГАЛТУУД
Энэхүү сургалтанд шинэ хичээл боловсруулах, тодорхой хэмжээний хичээл заасан болон судалгааны ажлын баялаг туршлагатай ахмад багш нар түүнчлэн өндөр мэдлэгтэй, судалгаа голдуу хийдэг залуу багш нар оролцох боломжтой. Сургалтад оролцогсод ТЕИС-ийн хүлээн авагч тэнхмийн багш нартай тухайн хичээлийн талаар хэлэлцэж шинэ хичээл боловсруулах буюу хуучин хичээлээ шинэчлэн боловсруулах юм. Мөн хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах талаар Сургалтын Агуулгын Төвөөс сургалт явуулна.
Үндэстэн судлал- Европ дахь иргэншлийн хөдөлгөөн. 2006 оны 2-р сарын 20-24
Олон улсын харилцаа ба Европ судлал- Европын Холбоо судлалын талаар заах нь
2006 оны 3-р сарын 6-10
Өргөдөл ирүүлэх сүүлийн хугацаа 2006 оны 1-р сарын 10
Улс төр судлал- Хэвлэл мэдээлэл ба Үндэстэн судлал 2006 оны 3-р сарын 6-10
Өргөдөл ирүүлэх сүүлийн хугацаа 2006 оны 1-р сарын 20
Жендер судлал-Хүйсийн тэгш эрх ба Улс төр 2006 оны 3-р сарын 13-17
Өргөдөл ирүүлэх сүүлийн хугацаа 2006 оны 2-р сарын 1
Эрхзүй судлал-Хөгжингүй орнуудын зах зээлийн хуулийн
талаар заах нь 2006 оны 3-р сарын 20-24
Өргөдөл ирүүлэх сүүлийн хугацаа 2006 оны 2-р сарын 10

3. СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ АСУУДЛУУД
Энэхүү сургалтанд оролцогсод нь хичээлийн хөтөлбөр боловсруулахад гардаг бүхий л асуудлуудыг хэлэлцэх зорилготой бөгөөд өнөө үеийн сургалтын хөтөлбөр боловсруулалтын төлөв, бүтэц зэрэг сонирхолтой сэдвүүдийг үздэг.
Төрийн бодлого Авилгал ба Авилгалын эсрэг үзлийн талаар заах нь
2006 оны 4-р сарын 3-7
Өргөдөл ирүүлэх сүүлийн хугацаа 2006 оны 2-р сарын 24

Өргөдөл гаргагч нь дараах шалгуурыг хангасан байх ёстой
Их дээд сургуульд нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны хичээл заадаг, хичээлээ шинэчлэн боловсруулах гэж буй багш байх
Сургалтанд оролцож, ярилцлага, хэлэлцүүлэгт оролцох, ном материал ашиглахад шаардагдах хэмжээний бичгийн болон ярианы англи хэлний сайн мэдлэгтэй байх
Өргөдлийн маягтыг бөглөж, хавсралт материалуудын хамт дурдсан хугацаанаас өмнө авчирч өгөх
Тус хөтөлбөрт оролцохоор шалгарсан хүмүүсийн зардлыг зохион байгуулагч байгууллага хариуцна.
Энэхүү хөтөлбөрийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг Лхагва гариг бүрийн 1500 цагт ирж авна уу.
Өргөдлийн маягт болон дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах хаягаар ирж авна уу

Боловсролын Зөвлөгөө Мэдээллийн Төв
Соёлын төв өргөө цогцолборын хойд жигүүр, Ерөнхий сайд Амарын гудамж
Хүүхдийн номын ордны 1-р давхарт, Улаанбаатар – 46
Утас 319016, 316293 Факс 326941 Электрон шуудан [email protected]
Өргөдлийн маягтыг интернетийн дараах вэб хуудаснаас татаж авч болно http//www.ceu.hu/crc/ ; www.earcmn.org

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Соросын тэтгэлэгт хөтөлбөрүүд зарлалаа

Будапештын Төв Европын их сургууль дахь Сургалтын Агуулгын Төв нь нийгмийн ухааны багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх, сургалтын агуулгыг боловсронгуй болгох чиглэлээр богино хугацааны сургалт зохион байгуулдаг бөгөөд энэ сургалтанд Монголын их, дээд сургуульд шинэ хичээл боловсруулж буй буюу хуучин хичээлийн агуулгыг шинэчилж буй нийгэм хүмүүнлэгийн ухааны багш, судлаачдыг оролцохыг урьж байна.

1. НЭЭЛТТЭЙ СУРГАЛТ
Төв Европын их сургуулийн нэг болон хэд хэдэн тэнхмийн сургалтын чиглэлээр зохион байгуулах эдгээр сургалтад оролцогсод нь хичээл боловсруулах арга техникүүд болон тухайн хичээлд Төв Европын их сургуулийн хандлага ямар байдаг талаар суралцаж мэдэх юм. Сургалтын үеэр ТЕИС-ийн хичээлийн тэнхмүүд, номын сан, мэдээллийн төвүүдийг үзэж танилцах боломжтой бөгөөд хичээл боловсруулах, заах аргын талаарх семинарт суух болно. Түүнчлэн ТЕИС-ийн номын санд сууж, холбогдох тэнхмийн хичээлд оролцож, багш нартай нь уулзах боломжтой. Энэ төрлийн сургалтанд голдуу багшлах мэргэжлээрээ ажиллаад удаагүй залуу багш нар, мөн дээрх сургалтуудаас мэдлэг, мэдээлэл олж авахыг хүссэн дунд болон ахмад багш нар оролцож болно.

Гүн Ухаан 2006 оны 3-р сарын 27-31
Өргөдөл ирүүлэх сүүлийн хугацаа 2006 оны 2-р сарын 15
Эдийн засаг 2006 оны 4-р сарын 24-28
Өргөдөл ирүүлэх сүүлийн хугацаа 2006 оны 3-р сарын 10

Нээлттэй сургалтад оролцохыг сонирхсон хүмүүс ТЕИС-ийн вэб хуудаст орж тэнхмүүдийн танилцуулгыг үзэхийг зөвлөж байна. Боловсруулж байгаа хичээлийн сэдэв нь ТЕИС-ийн тэнхмийн сургалтын чиглэлийн дагуу байвал илүү дэмжинэ.

2. ШИНЭ ХИЧЭЭЛ БОЛОВСРУУЛАХ СУРГАЛТУУД
Энэхүү сургалтанд шинэ хичээл боловсруулах, тодорхой хэмжээний хичээл заасан болон судалгааны ажлын баялаг туршлагатай ахмад багш нар түүнчлэн өндөр мэдлэгтэй, судалгаа голдуу хийдэг залуу багш нар оролцох боломжтой. Сургалтад оролцогсод ТЕИС-ийн хүлээн авагч тэнхмийн багш нартай тухайн хичээлийн талаар хэлэлцэж шинэ хичээл боловсруулах буюу хуучин хичээлээ шинэчлэн боловсруулах юм. Мөн хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах талаар Сургалтын Агуулгын Төвөөс сургалт явуулна.
Үндэстэн судлал- Европ дахь иргэншлийн хөдөлгөөн. 2006 оны 2-р сарын 20-24
Олон улсын харилцаа ба Европ судлал- Европын Холбоо судлалын талаар заах нь
2006 оны 3-р сарын 6-10
Өргөдөл ирүүлэх сүүлийн хугацаа 2006 оны 1-р сарын 10
Улс төр судлал- Хэвлэл мэдээлэл ба Үндэстэн судлал 2006 оны 3-р сарын 6-10
Өргөдөл ирүүлэх сүүлийн хугацаа 2006 оны 1-р сарын 20
Жендер судлал-Хүйсийн тэгш эрх ба Улс төр 2006 оны 3-р сарын 13-17
Өргөдөл ирүүлэх сүүлийн хугацаа 2006 оны 2-р сарын 1
Эрхзүй судлал-Хөгжингүй орнуудын зах зээлийн хуулийн
талаар заах нь 2006 оны 3-р сарын 20-24
Өргөдөл ирүүлэх сүүлийн хугацаа 2006 оны 2-р сарын 10

3. СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ АСУУДЛУУД
Энэхүү сургалтанд оролцогсод нь хичээлийн хөтөлбөр боловсруулахад гардаг бүхий л асуудлуудыг хэлэлцэх зорилготой бөгөөд өнөө үеийн сургалтын хөтөлбөр боловсруулалтын төлөв, бүтэц зэрэг сонирхолтой сэдвүүдийг үздэг.
Төрийн бодлого Авилгал ба Авилгалын эсрэг үзлийн талаар заах нь
2006 оны 4-р сарын 3-7
Өргөдөл ирүүлэх сүүлийн хугацаа 2006 оны 2-р сарын 24

Өргөдөл гаргагч нь дараах шалгуурыг хангасан байх ёстой
Их дээд сургуульд нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны хичээл заадаг, хичээлээ шинэчлэн боловсруулах гэж буй багш байх
Сургалтанд оролцож, ярилцлага, хэлэлцүүлэгт оролцох, ном материал ашиглахад шаардагдах хэмжээний бичгийн болон ярианы англи хэлний сайн мэдлэгтэй байх
Өргөдлийн маягтыг бөглөж, хавсралт материалуудын хамт дурдсан хугацаанаас өмнө авчирч өгөх
Тус хөтөлбөрт оролцохоор шалгарсан хүмүүсийн зардлыг зохион байгуулагч байгууллага хариуцна.
Энэхүү хөтөлбөрийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг Лхагва гариг бүрийн 1500 цагт ирж авна уу.
Өргөдлийн маягт болон дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах хаягаар ирж авна уу

Боловсролын Зөвлөгөө Мэдээллийн Төв
Соёлын төв өргөө цогцолборын хойд жигүүр, Ерөнхий сайд Амарын гудамж
Хүүхдийн номын ордны 1-р давхарт, Улаанбаатар – 46
Утас 319016, 316293 Факс 326941 Электрон шуудан [email protected]
Өргөдлийн маягтыг интернетийн дараах вэб хуудаснаас татаж авч болно http//www.ceu.hu/crc/ ; www.earcmn.org

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Соросын тэтгэлэгт хөтөлбөрүүд зарлалаа

Будапештын Төв Европын их сургууль дахь Сургалтын Агуулгын Төв нь нийгмийн ухааны багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх, сургалтын агуулгыг боловсронгуй болгох чиглэлээр богино хугацааны сургалт зохион байгуулдаг бөгөөд энэ сургалтанд Монголын их, дээд сургуульд шинэ хичээл боловсруулж буй буюу хуучин хичээлийн агуулгыг шинэчилж буй нийгэм хүмүүнлэгийн ухааны багш, судлаачдыг оролцохыг урьж байна.

1. НЭЭЛТТЭЙ СУРГАЛТ
Төв Европын их сургуулийн нэг болон хэд хэдэн тэнхмийн сургалтын чиглэлээр зохион байгуулах эдгээр сургалтад оролцогсод нь хичээл боловсруулах арга техникүүд болон тухайн хичээлд Төв Европын их сургуулийн хандлага ямар байдаг талаар суралцаж мэдэх юм. Сургалтын үеэр ТЕИС-ийн хичээлийн тэнхмүүд, номын сан, мэдээллийн төвүүдийг үзэж танилцах боломжтой бөгөөд хичээл боловсруулах, заах аргын талаарх семинарт суух болно. Түүнчлэн ТЕИС-ийн номын санд сууж, холбогдох тэнхмийн хичээлд оролцож, багш нартай нь уулзах боломжтой. Энэ төрлийн сургалтанд голдуу багшлах мэргэжлээрээ ажиллаад удаагүй залуу багш нар, мөн дээрх сургалтуудаас мэдлэг, мэдээлэл олж авахыг хүссэн дунд болон ахмад багш нар оролцож болно.

Гүн Ухаан 2006 оны 3-р сарын 27-31
Өргөдөл ирүүлэх сүүлийн хугацаа 2006 оны 2-р сарын 15
Эдийн засаг 2006 оны 4-р сарын 24-28
Өргөдөл ирүүлэх сүүлийн хугацаа 2006 оны 3-р сарын 10

Нээлттэй сургалтад оролцохыг сонирхсон хүмүүс ТЕИС-ийн вэб хуудаст орж тэнхмүүдийн танилцуулгыг үзэхийг зөвлөж байна. Боловсруулж байгаа хичээлийн сэдэв нь ТЕИС-ийн тэнхмийн сургалтын чиглэлийн дагуу байвал илүү дэмжинэ.

2. ШИНЭ ХИЧЭЭЛ БОЛОВСРУУЛАХ СУРГАЛТУУД
Энэхүү сургалтанд шинэ хичээл боловсруулах, тодорхой хэмжээний хичээл заасан болон судалгааны ажлын баялаг туршлагатай ахмад багш нар түүнчлэн өндөр мэдлэгтэй, судалгаа голдуу хийдэг залуу багш нар оролцох боломжтой. Сургалтад оролцогсод ТЕИС-ийн хүлээн авагч тэнхмийн багш нартай тухайн хичээлийн талаар хэлэлцэж шинэ хичээл боловсруулах буюу хуучин хичээлээ шинэчлэн боловсруулах юм. Мөн хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах талаар Сургалтын Агуулгын Төвөөс сургалт явуулна.
Үндэстэн судлал- Европ дахь иргэншлийн хөдөлгөөн. 2006 оны 2-р сарын 20-24
Олон улсын харилцаа ба Европ судлал- Европын Холбоо судлалын талаар заах нь
2006 оны 3-р сарын 6-10
Өргөдөл ирүүлэх сүүлийн хугацаа 2006 оны 1-р сарын 10
Улс төр судлал- Хэвлэл мэдээлэл ба Үндэстэн судлал 2006 оны 3-р сарын 6-10
Өргөдөл ирүүлэх сүүлийн хугацаа 2006 оны 1-р сарын 20
Жендер судлал-Хүйсийн тэгш эрх ба Улс төр 2006 оны 3-р сарын 13-17
Өргөдөл ирүүлэх сүүлийн хугацаа 2006 оны 2-р сарын 1
Эрхзүй судлал-Хөгжингүй орнуудын зах зээлийн хуулийн
талаар заах нь 2006 оны 3-р сарын 20-24
Өргөдөл ирүүлэх сүүлийн хугацаа 2006 оны 2-р сарын 10

3. СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ АСУУДЛУУД
Энэхүү сургалтанд оролцогсод нь хичээлийн хөтөлбөр боловсруулахад гардаг бүхий л асуудлуудыг хэлэлцэх зорилготой бөгөөд өнөө үеийн сургалтын хөтөлбөр боловсруулалтын төлөв, бүтэц зэрэг сонирхолтой сэдвүүдийг үздэг.
Төрийн бодлого Авилгал ба Авилгалын эсрэг үзлийн талаар заах нь
2006 оны 4-р сарын 3-7
Өргөдөл ирүүлэх сүүлийн хугацаа 2006 оны 2-р сарын 24

Өргөдөл гаргагч нь дараах шалгуурыг хангасан байх ёстой
Их дээд сургуульд нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны хичээл заадаг, хичээлээ шинэчлэн боловсруулах гэж буй багш байх
Сургалтанд оролцож, ярилцлага, хэлэлцүүлэгт оролцох, ном материал ашиглахад шаардагдах хэмжээний бичгийн болон ярианы англи хэлний сайн мэдлэгтэй байх
Өргөдлийн маягтыг бөглөж, хавсралт материалуудын хамт дурдсан хугацаанаас өмнө авчирч өгөх
Тус хөтөлбөрт оролцохоор шалгарсан хүмүүсийн зардлыг зохион байгуулагч байгууллага хариуцна.
Энэхүү хөтөлбөрийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг Лхагва гариг бүрийн 1500 цагт ирж авна уу.
Өргөдлийн маягт болон дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах хаягаар ирж авна уу

Боловсролын Зөвлөгөө Мэдээллийн Төв
Соёлын төв өргөө цогцолборын хойд жигүүр, Ерөнхий сайд Амарын гудамж
Хүүхдийн номын ордны 1-р давхарт, Улаанбаатар – 46
Утас 319016, 316293 Факс 326941 Электрон шуудан [email protected]
Өргөдлийн маягтыг интернетийн дараах вэб хуудаснаас татаж авч болно http//www.ceu.hu/crc/ ; www.earcmn.org

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button