Зарим шүүгчдийг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлөв

Өөрөө хүсэлт гаргасан Н.Төмөрбаатарыг Өвөрхангай аймаг дахь сум дундын 1-р шүүхийн шүүгчийн, өөр ажил албан тушаалд томилогдох болсон Ш.Бат-Эрдэнийг Хөвсгөл аймгийн шүүхийн шүүгчийн, Н.Насанжаргалыг Өмнөговь аймаг дахь сум дундын шүүхийн шүүгчийн, тэтгэврийн насанд хүрсэн З.Нацагийг Орхон аймгийн шүүхийн шүүгч, ерөнхий шүүгчийн, Н.Төрбатыг Улсын дээд шүүхийн шүүгч, эрүүгийн хэргийн танхимын тэргүүний, М.Дамирансүрэнг УДШ-ийн шүүгчийн, Р.Авирмэдийг Өмнөговь аймгийн шүүхийн шүүгчийн албан тушаалаас тус тус чөлөөлөв.
Мөн зарим шүүгчийн бүрэн эрхийн хугацаа дуусгавар болсонтой холбогдуулан Б.Баасанхүүг Говь-алтай аймгийн шүүхийн ерөнхий шүүгчийн, П.Адьяасүрэнг Өвөрхангай аймгийн шүүхийн ерөнхий шүүгчийн, Ц.Сумьяаг Өмнөговь аймгийн шүүхийн ерөнхий шүүгчийн, С.Сайраныг Баян-Өлгий аймгийн сум дундын шүүхийн ерөнхий шүүгчийн, Н.Цогоог Дорнод аймаг дахь Хэрлэн сумын шүүхийн шүүгчийн ерөнхий шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөллөө.
Ерөнхийлөгчийн зарлигаар Н.Насанжаргалыг Өмнөговь аймгийн шүүхийн шүүгчийн, Р.Булганыг Хэнтий аймаг дахь сум дундын 1-р шүүхийн шүүгчийн, Б.Баттөрийг Баянхонгор аймаг дахь сум дундын шүүхийн шүүгчийн, Ш.Бат-Эрдэнийг Нийслэлийн шүүхийн шүүгчийн албан тушаалд тус тус томиллоо.

* * *

Увс аймаг дахь сум дундын шүүхийн шүүгч Т.Алтанчимэгийг эрүүгийн хариуцлагад татах зөвшөөрөл олгож, Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуульд заасны дагуу эрх бүхий байгууллагаас зохих шийдвэр гарах хүртэл шүүгчийн бүрэн эрхийг нь түдгэлзүүлэв.
Шүүгчийн ёс зүйн дүрмийг ноцтой зөрчсөн Б.Цолмонг Ховд аймаг дахь сум дундын 1-р шүүхийн шүүгчийн албан тушаалаас огцрууллаа.

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ХЭВЛЭЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН АЛБАНААС МЭДЭЭЛЛЭЭ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Зарим шүүгчдийг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлөв

Өөрөө хүсэлт гаргасан Н.Төмөрбаатарыг Өвөрхангай аймаг дахь сум дундын 1-р шүүхийн шүүгчийн, өөр ажил албан тушаалд томилогдох болсон Ш.Бат-Эрдэнийг Хөвсгөл аймгийн шүүхийн шүүгчийн, Н.Насанжаргалыг Өмнөговь аймаг дахь сум дундын шүүхийн шүүгчийн, тэтгэврийн насанд хүрсэн З.Нацагийг Орхон аймгийн шүүхийн шүүгч, ерөнхий шүүгчийн, Н.Төрбатыг Улсын дээд шүүхийн шүүгч, эрүүгийн хэргийн танхимын тэргүүний, М.Дамирансүрэнг УДШ-ийн шүүгчийн, Р.Авирмэдийг Өмнөговь аймгийн шүүхийн шүүгчийн албан тушаалаас тус тус чөлөөлөв.
Мөн зарим шүүгчийн бүрэн эрхийн хугацаа дуусгавар болсонтой холбогдуулан Б.Баасанхүүг Говь-алтай аймгийн шүүхийн ерөнхий шүүгчийн, П.Адьяасүрэнг Өвөрхангай аймгийн шүүхийн ерөнхий шүүгчийн, Ц.Сумьяаг Өмнөговь аймгийн шүүхийн ерөнхий шүүгчийн, С.Сайраныг Баян-Өлгий аймгийн сум дундын шүүхийн ерөнхий шүүгчийн, Н.Цогоог Дорнод аймаг дахь Хэрлэн сумын шүүхийн шүүгчийн ерөнхий шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөллөө.
Ерөнхийлөгчийн зарлигаар Н.Насанжаргалыг Өмнөговь аймгийн шүүхийн шүүгчийн, Р.Булганыг Хэнтий аймаг дахь сум дундын 1-р шүүхийн шүүгчийн, Б.Баттөрийг Баянхонгор аймаг дахь сум дундын шүүхийн шүүгчийн, Ш.Бат-Эрдэнийг Нийслэлийн шүүхийн шүүгчийн албан тушаалд тус тус томиллоо.

* * *

Увс аймаг дахь сум дундын шүүхийн шүүгч Т.Алтанчимэгийг эрүүгийн хариуцлагад татах зөвшөөрөл олгож, Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуульд заасны дагуу эрх бүхий байгууллагаас зохих шийдвэр гарах хүртэл шүүгчийн бүрэн эрхийг нь түдгэлзүүлэв.
Шүүгчийн ёс зүйн дүрмийг ноцтой зөрчсөн Б.Цолмонг Ховд аймаг дахь сум дундын 1-р шүүхийн шүүгчийн албан тушаалаас огцрууллаа.

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ХЭВЛЭЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН АЛБАНААС МЭДЭЭЛЛЭЭ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Зарим шүүгчдийг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлөв

Өөрөө хүсэлт гаргасан Н.Төмөрбаатарыг Өвөрхангай аймаг дахь сум дундын 1-р шүүхийн шүүгчийн, өөр ажил албан тушаалд томилогдох болсон Ш.Бат-Эрдэнийг Хөвсгөл аймгийн шүүхийн шүүгчийн, Н.Насанжаргалыг Өмнөговь аймаг дахь сум дундын шүүхийн шүүгчийн, тэтгэврийн насанд хүрсэн З.Нацагийг Орхон аймгийн шүүхийн шүүгч, ерөнхий шүүгчийн, Н.Төрбатыг Улсын дээд шүүхийн шүүгч, эрүүгийн хэргийн танхимын тэргүүний, М.Дамирансүрэнг УДШ-ийн шүүгчийн, Р.Авирмэдийг Өмнөговь аймгийн шүүхийн шүүгчийн албан тушаалаас тус тус чөлөөлөв.
Мөн зарим шүүгчийн бүрэн эрхийн хугацаа дуусгавар болсонтой холбогдуулан Б.Баасанхүүг Говь-алтай аймгийн шүүхийн ерөнхий шүүгчийн, П.Адьяасүрэнг Өвөрхангай аймгийн шүүхийн ерөнхий шүүгчийн, Ц.Сумьяаг Өмнөговь аймгийн шүүхийн ерөнхий шүүгчийн, С.Сайраныг Баян-Өлгий аймгийн сум дундын шүүхийн ерөнхий шүүгчийн, Н.Цогоог Дорнод аймаг дахь Хэрлэн сумын шүүхийн шүүгчийн ерөнхий шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөллөө.
Ерөнхийлөгчийн зарлигаар Н.Насанжаргалыг Өмнөговь аймгийн шүүхийн шүүгчийн, Р.Булганыг Хэнтий аймаг дахь сум дундын 1-р шүүхийн шүүгчийн, Б.Баттөрийг Баянхонгор аймаг дахь сум дундын шүүхийн шүүгчийн, Ш.Бат-Эрдэнийг Нийслэлийн шүүхийн шүүгчийн албан тушаалд тус тус томиллоо.

* * *

Увс аймаг дахь сум дундын шүүхийн шүүгч Т.Алтанчимэгийг эрүүгийн хариуцлагад татах зөвшөөрөл олгож, Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуульд заасны дагуу эрх бүхий байгууллагаас зохих шийдвэр гарах хүртэл шүүгчийн бүрэн эрхийг нь түдгэлзүүлэв.
Шүүгчийн ёс зүйн дүрмийг ноцтой зөрчсөн Б.Цолмонг Ховд аймаг дахь сум дундын 1-р шүүхийн шүүгчийн албан тушаалаас огцрууллаа.

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ХЭВЛЭЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН АЛБАНААС МЭДЭЭЛЛЭЭ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Зарим шүүгчдийг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлөв

Өөрөө хүсэлт гаргасан Н.Төмөрбаатарыг Өвөрхангай аймаг дахь сум дундын 1-р шүүхийн шүүгчийн, өөр ажил албан тушаалд томилогдох болсон Ш.Бат-Эрдэнийг Хөвсгөл аймгийн шүүхийн шүүгчийн, Н.Насанжаргалыг Өмнөговь аймаг дахь сум дундын шүүхийн шүүгчийн, тэтгэврийн насанд хүрсэн З.Нацагийг Орхон аймгийн шүүхийн шүүгч, ерөнхий шүүгчийн, Н.Төрбатыг Улсын дээд шүүхийн шүүгч, эрүүгийн хэргийн танхимын тэргүүний, М.Дамирансүрэнг УДШ-ийн шүүгчийн, Р.Авирмэдийг Өмнөговь аймгийн шүүхийн шүүгчийн албан тушаалаас тус тус чөлөөлөв.
Мөн зарим шүүгчийн бүрэн эрхийн хугацаа дуусгавар болсонтой холбогдуулан Б.Баасанхүүг Говь-алтай аймгийн шүүхийн ерөнхий шүүгчийн, П.Адьяасүрэнг Өвөрхангай аймгийн шүүхийн ерөнхий шүүгчийн, Ц.Сумьяаг Өмнөговь аймгийн шүүхийн ерөнхий шүүгчийн, С.Сайраныг Баян-Өлгий аймгийн сум дундын шүүхийн ерөнхий шүүгчийн, Н.Цогоог Дорнод аймаг дахь Хэрлэн сумын шүүхийн шүүгчийн ерөнхий шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөллөө.
Ерөнхийлөгчийн зарлигаар Н.Насанжаргалыг Өмнөговь аймгийн шүүхийн шүүгчийн, Р.Булганыг Хэнтий аймаг дахь сум дундын 1-р шүүхийн шүүгчийн, Б.Баттөрийг Баянхонгор аймаг дахь сум дундын шүүхийн шүүгчийн, Ш.Бат-Эрдэнийг Нийслэлийн шүүхийн шүүгчийн албан тушаалд тус тус томиллоо.

* * *

Увс аймаг дахь сум дундын шүүхийн шүүгч Т.Алтанчимэгийг эрүүгийн хариуцлагад татах зөвшөөрөл олгож, Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуульд заасны дагуу эрх бүхий байгууллагаас зохих шийдвэр гарах хүртэл шүүгчийн бүрэн эрхийг нь түдгэлзүүлэв.
Шүүгчийн ёс зүйн дүрмийг ноцтой зөрчсөн Б.Цолмонг Ховд аймаг дахь сум дундын 1-р шүүхийн шүүгчийн албан тушаалаас огцрууллаа.

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ХЭВЛЭЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН АЛБАНААС МЭДЭЭЛЛЭЭ

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button