Контакт линз нүдэнд мугаар нөлөөлөх үү. Хэдий хугацаанд зүүх ёстой вэ?

Ихэвчлэн нулимснаас тэжээл авдаг. Тиймээс эвэрлэг бүрхэвчний наагуур контакт линз наахад хүчилтөрөгч нэвтрэхгүйгээс гадна,нулимснаас тэжээл авч чадахгүй болдог. Хэрэв линз зүүж байх үед нүд улайж ,нуухтах зэргээр цочрол өгвөл тэр дор нь линзээ сольж шинийг зүүх хэрэгтэй. Удаан хугацаанд ,олон жил хэрэглэсэн линз нүдний эвэрлэгт судасжилт үүсгэх ,салст бүрхэвчийг цочроож, үрэвсэл үүсгэдэг талтай. Тиймээс цочирол өгсөн даруйд линзээ солихоос гадна,чанартайг нь хэрэглээрэй. Чанартай линз нь хүчилтөрөгч нэвтрүүлж ,тэжээл өгөх чадвараар илүү байдаг. Контакт линзийг зүүх хугацаа чанар ба үнэнээсээ хамаараад харилцан адилгүй байдаг ба хамгийн доод тал нь 3 сар.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Контакт линз нүдэнд мугаар нөлөөлөх үү. Хэдий хугацаанд зүүх ёстой вэ?

Ихэвчлэн нулимснаас тэжээл авдаг. Тиймээс эвэрлэг бүрхэвчний наагуур контакт линз наахад хүчилтөрөгч нэвтрэхгүйгээс гадна,нулимснаас тэжээл авч чадахгүй болдог. Хэрэв линз зүүж байх үед нүд улайж ,нуухтах зэргээр цочрол өгвөл тэр дор нь линзээ сольж шинийг зүүх хэрэгтэй. Удаан хугацаанд ,олон жил хэрэглэсэн линз нүдний эвэрлэгт судасжилт үүсгэх ,салст бүрхэвчийг цочроож, үрэвсэл үүсгэдэг талтай. Тиймээс цочирол өгсөн даруйд линзээ солихоос гадна,чанартайг нь хэрэглээрэй. Чанартай линз нь хүчилтөрөгч нэвтрүүлж ,тэжээл өгөх чадвараар илүү байдаг. Контакт линзийг зүүх хугацаа чанар ба үнэнээсээ хамаараад харилцан адилгүй байдаг ба хамгийн доод тал нь 3 сар.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Контакт линз нүдэнд мугаар нөлөөлөх үү. Хэдий хугацаанд зүүх ёстой вэ?

Ихэвчлэн нулимснаас тэжээл авдаг. Тиймээс эвэрлэг бүрхэвчний наагуур контакт линз наахад хүчилтөрөгч нэвтрэхгүйгээс гадна,нулимснаас тэжээл авч чадахгүй болдог. Хэрэв линз зүүж байх үед нүд улайж ,нуухтах зэргээр цочрол өгвөл тэр дор нь линзээ сольж шинийг зүүх хэрэгтэй. Удаан хугацаанд ,олон жил хэрэглэсэн линз нүдний эвэрлэгт судасжилт үүсгэх ,салст бүрхэвчийг цочроож, үрэвсэл үүсгэдэг талтай. Тиймээс цочирол өгсөн даруйд линзээ солихоос гадна,чанартайг нь хэрэглээрэй. Чанартай линз нь хүчилтөрөгч нэвтрүүлж ,тэжээл өгөх чадвараар илүү байдаг. Контакт линзийг зүүх хугацаа чанар ба үнэнээсээ хамаараад харилцан адилгүй байдаг ба хамгийн доод тал нь 3 сар.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Контакт линз нүдэнд мугаар нөлөөлөх үү. Хэдий хугацаанд зүүх ёстой вэ?

Ихэвчлэн нулимснаас тэжээл авдаг. Тиймээс эвэрлэг бүрхэвчний наагуур контакт линз наахад хүчилтөрөгч нэвтрэхгүйгээс гадна,нулимснаас тэжээл авч чадахгүй болдог. Хэрэв линз зүүж байх үед нүд улайж ,нуухтах зэргээр цочрол өгвөл тэр дор нь линзээ сольж шинийг зүүх хэрэгтэй. Удаан хугацаанд ,олон жил хэрэглэсэн линз нүдний эвэрлэгт судасжилт үүсгэх ,салст бүрхэвчийг цочроож, үрэвсэл үүсгэдэг талтай. Тиймээс цочирол өгсөн даруйд линзээ солихоос гадна,чанартайг нь хэрэглээрэй. Чанартай линз нь хүчилтөрөгч нэвтрүүлж ,тэжээл өгөх чадвараар илүү байдаг. Контакт линзийг зүүх хугацаа чанар ба үнэнээсээ хамаараад харилцан адилгүй байдаг ба хамгийн доод тал нь 3 сар.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button