Нууц оршино

Найгал солилцон хөдөлгөөнд нууц амраг
Хайлан гинших амьсгаадан хөлсөө цувуулна.
Удаан хугацаанд тачаадсаар мөрөнг цутгав
Учирах хосн жаргалд мөрөн холилдов
Уухилан амьсгаадах хос мөрөөслөө тайлж
Удалгүй босож хувцаслаад босон одно
Далдуур учирсан зүрхэнд айдас дүүрэн ч
Даамай их хайраа тогтоолгүй айхаа мартана
Дахин дахин учирсаар алдаа гаргажээ
Даан ч гэнэн загнаж авгайдаа баригджээ
Өрх голомтоо сахиж сэтгэлээ хоривч
Өнчирсөн зүрх лугшиж сэтгэлтээ эрнэ
Өнгө бараан амьдралд сэрэл дутаж
Өрөвдөлтэй царай гаргаж сэтгэлээр үхнэ
Амьдрал хормоор урашилж бие элэгдэхэд
Ахиад мартах аргагүй биесийн сэтгэл
Агшин зуурын жаргал биед шингэж
Амьдарлд толбо үлдээж бодолд эргэлдэнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Нууц оршино

Найгал солилцон хөдөлгөөнд нууц амраг
Хайлан гинших амьсгаадан хөлсөө цувуулна.
Удаан хугацаанд тачаадсаар мөрөнг цутгав
Учирах хосн жаргалд мөрөн холилдов
Уухилан амьсгаадах хос мөрөөслөө тайлж
Удалгүй босож хувцаслаад босон одно
Далдуур учирсан зүрхэнд айдас дүүрэн ч
Даамай их хайраа тогтоолгүй айхаа мартана
Дахин дахин учирсаар алдаа гаргажээ
Даан ч гэнэн загнаж авгайдаа баригджээ
Өрх голомтоо сахиж сэтгэлээ хоривч
Өнчирсөн зүрх лугшиж сэтгэлтээ эрнэ
Өнгө бараан амьдралд сэрэл дутаж
Өрөвдөлтэй царай гаргаж сэтгэлээр үхнэ
Амьдрал хормоор урашилж бие элэгдэхэд
Ахиад мартах аргагүй биесийн сэтгэл
Агшин зуурын жаргал биед шингэж
Амьдарлд толбо үлдээж бодолд эргэлдэнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Нууц оршино

Найгал солилцон хөдөлгөөнд нууц амраг
Хайлан гинших амьсгаадан хөлсөө цувуулна.
Удаан хугацаанд тачаадсаар мөрөнг цутгав
Учирах хосн жаргалд мөрөн холилдов
Уухилан амьсгаадах хос мөрөөслөө тайлж
Удалгүй босож хувцаслаад босон одно
Далдуур учирсан зүрхэнд айдас дүүрэн ч
Даамай их хайраа тогтоолгүй айхаа мартана
Дахин дахин учирсаар алдаа гаргажээ
Даан ч гэнэн загнаж авгайдаа баригджээ
Өрх голомтоо сахиж сэтгэлээ хоривч
Өнчирсөн зүрх лугшиж сэтгэлтээ эрнэ
Өнгө бараан амьдралд сэрэл дутаж
Өрөвдөлтэй царай гаргаж сэтгэлээр үхнэ
Амьдрал хормоор урашилж бие элэгдэхэд
Ахиад мартах аргагүй биесийн сэтгэл
Агшин зуурын жаргал биед шингэж
Амьдарлд толбо үлдээж бодолд эргэлдэнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Нууц оршино

Найгал солилцон хөдөлгөөнд нууц амраг
Хайлан гинших амьсгаадан хөлсөө цувуулна.
Удаан хугацаанд тачаадсаар мөрөнг цутгав
Учирах хосн жаргалд мөрөн холилдов
Уухилан амьсгаадах хос мөрөөслөө тайлж
Удалгүй босож хувцаслаад босон одно
Далдуур учирсан зүрхэнд айдас дүүрэн ч
Даамай их хайраа тогтоолгүй айхаа мартана
Дахин дахин учирсаар алдаа гаргажээ
Даан ч гэнэн загнаж авгайдаа баригджээ
Өрх голомтоо сахиж сэтгэлээ хоривч
Өнчирсөн зүрх лугшиж сэтгэлтээ эрнэ
Өнгө бараан амьдралд сэрэл дутаж
Өрөвдөлтэй царай гаргаж сэтгэлээр үхнэ
Амьдрал хормоор урашилж бие элэгдэхэд
Ахиад мартах аргагүй биесийн сэтгэл
Агшин зуурын жаргал биед шингэж
Амьдарлд толбо үлдээж бодолд эргэлдэнэ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button