Бага хүүтэй зээлийг аль банк олгодог вэ?

жижиг зээлүүдийг өдөрт нь олгож хүүлэн ашиг олцог гэж байсан. Энэ тухай хэд хэдэн их сурвалж мэдээлж байсан бөгөөд энэ нь ч доорх хүснэгтээс харагдаж байна.
Харин иргэдэд бага хүүтэй зээлийг Улаанбаатар банк олгодог гэсэн дүгнэлтэд хүрч байна. Учир нь хүснэгтэд харуулсан зээлийн хүүгийн интервал анхны зээлдэгч болонбайнгын үйлчлүүлэгч нарт харилцан адилгүй үйлчилдэг. Тэгэхээр анх удаа зээл авч буй иргэдэд хүүгийнхувьд хамгийн боломжтой нөхцөлийг Улаанбаатар, Хадгаламж, Капитал, Кагштрон зэрэг банк олгож байна.
Харин давтан зээл авч буй иргэдэц Голомт, Кредит, Улаанбаатар зэрэг банк бага хүүтэй зээл олгодог юм байна. Юутай ч ямар банкууд хэдэн хувийн хүүтэйгээр, ямар төрлийн зээлийн бүтээгдэхүүнийг олгож буй тухай мэдээллийг энэ удаад хүргэлээ.
Одоо хадгаламжийн хүүгийн тухай мэдээллээ хүргэе.
Мөнгөө банкинд хадгалуулснаас Банк буссанхүүгийн байгууллагад хандвал илүүашиг олж болно гэж ярьдаг. Гэтэл өндөр хүү амлах банк буе санхүүгийн байгууллагууд тиим ч найдвартай түнш биш гэдгээ харуулсан.
Юутай ч ямар банк, хэдэн хувийн хүүтэйгээр мөнгө хадгалдгийг хүснэгтээр харуулъя.


Банкны нэр
Суурь хүү /төгрөг/
Суурь хүү /валют/

Yйлдвэрлэл

Худалдаа

Иргэд

Бусад

Голомт

18.0

12.0

12.0-36.0

12.0-42.0

12.0-42.0

12.042.0

Капитал

24.0

21.6

24.0-30.0

24.0-30.0

24.0-36.0

23.1942.0

Хадгаламж

21.6


18.0-30.0

24.0-35.4

24.0-35.0

14.4-48.0

Хаан24.0-30.0

24.0-42.0

18.0-42.0


ХХБ

17.0

10.4

22.8-27.6

28.8-32.4

21.6-25.2


Монгол шуудан

19.2

18.0

12.0-90.0

19.2-60.0

19.2-60.0

18.0-24.0

Тээвэр хөгжил

18.0

18.0

24.0-36.0

24.0-36.0

21.6-76.0


Эрэл

12.0

12.0

12.0-35.4

30.0-35.4

24.0-36.0

9.6-36.0

Кредит

21.6

19.2

28.0

24.0-30.0

12.0-42.0

19.0-28.0

Улаанбаатар

18.0

13.4

18.0-33.6

18.0-33.6

13.4-34.8

13.44-34.8

Зоос

32.8

24.0

24.0-32.3

24.0-33.8Анод

12.0

12.6

20.4-34.8

19.2-36.0

12.0-48.0


Интер

36.0

21.0

16.8-34.8

18.0-36.0

30.040.8


Капитрон

22.8

18.0

18.0-30.0

22.8-38.4

26.4-36.0

18.0-38.4

Хас

18.0

12.5

18.0-42.0

18.0-42.0

18.0-42.0

5.0-48.0

Чингис хаан

8.0

12.0

14.4

8.0Банкны нэр

Хүүгийн
хувь
/төгрөг/

Хүүгийн
хувь
/валют/

Хадгаламж
/төгрөг/
хугацаагүй

Хадгаламж
/төг 0-1
жил/

Хадгаламж
/валют/
хугацаагүй

Хадгаламж
/валют/ 0-
1 жил

Голомт

1.2-3.6

1.2

7.2

12.0-16.8

3.6

6.0-8.2

Капитал

1.8-3.6

3.6-7.2

7.2

14.4-19.2

3.6

6.0-9.6

Хадгаламж

3.0


6.0


9.6-16.8


2.4

6.0-8.4

Хаан

4.8


7.2-8.4

6.0-15.6

0.8-1.8

3.0-3.5

ХХБ

3.0

1.0

6.0-6.9

13.2-16.2

1.2-1.8

1.4-5.6

Монгол шуудан

1.2-3.6


7.2

14.4-19.2

1.2-3.6

1.6-8.4

Тээвэр хөгжил6.0

15.6-18.6

3.6

7.2-8.4

Эрэл6.0

8.4-19.2

3.6

2.09.6

Кредит

1.2-4.8

3.0

8.4

12.0-14.4

1.8-4.8

6.0-7.2

Улаанбаатар7.2

15.0-18.6

3.6

7.8-9.8

Зоос6.0

14.4-16.8

3.6

4.8-9.6

Анод

3.6

2.4

6.0-10.0

6.0-18.0

1.04.2

3.6-6.6

Интер

4.0

1.5

7.2

13.8-16.8

1.2-3.6

4.9-6.1

Капитрон

3.6-4.2

1.2-1.8

7.2

12-16.8

1.2-3.6

4.9-6.1

Хас

3.6


6.0-8.4

12.0-17.4

3.6

4.2-9.0

(Бизнесийн мэдээ 01/155)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button