Нинжа нарт зориулсан төсөл сайшаагдлаа

шатны үйл ажиллагаа эхлэхтэй холбогдуулан хийж буй үнэлгээний ажил, үндсэн санал, зөвлөмжийн талаар өнөөдөр гадаадын болон Монголын мэргэжилтнүүд уулзлаа. Гадаадын мэргэжилтнүүд уг төсөлд сайгаалтай хандсан юм. Энэ талаар Ашигт малтмал, газрын тосны хэрэг эрхлэх газрын Уул уурхайн албаны Статистик, стратеги судалгааны хэлтсийн дарга Ж.Билэгсайханаас тодруулсан юм. Бичлэгээс үзнэ үү
үideo1
Төслийн үйл ажиллагааны үндсэн стратегийн хувьд

* Хариуцлагатай бичил уурхайн үйл ажиллагааг явуулах бүтэц эохион байгуулалт ба оролцогч, харилцагч талуудын хамтын ажиллагааны сүлжээ бий болгон ажиллах;

* Баянхонгор аймагт бүс нутгийн хөгжилд чиглэсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх

• Бичил уурхай эрхлэгчдэд сургалт явуулах, тэдний чадавхииг кэмэгдүүлэх хөдөлгөөнт /нүүдлийн/ үйлчилгээ нэвтрүүлэх

• Нөөцийн цогц менежментийн талаарх мэдлэгийг бий болгох шаардлагтай байгааг онцлон дурдсан.

Хууль эрх зүйн хүрээнд

– Холбогдох байгууллагууд, харилцагч олон талуудтай уулзалт ярилцлага явуулж санал солилцон Бичил уурхайн үйл ажиллагаа-ны хууль эрх зүйн шинэ орчны талаар мэдлэгийг олон нийтэд түгээх

-хуулийг хэвлэн олшруулан тарааж, бичил уурхайн үйл ажилллагааг хэрхэн алхам алхамаар албан ёсны болгох талаар арга хэмжээ авах, бусад холбогдох талуудын вэб хуудсуудтай холбож, шинэ мэдээллээр хангах

-Бичил уурхайтай холбоотой гол асуудлуудаар сургалт семнар үндэсний болон аймаг орон нутгийн хэмжээнд төр засгийн ажилтнуудаас эхлээд олон нийт, ТББ-уудьн дунд байгуулах, холбогдох асуудлуудаар тодорхой үр дүн өгөх мэтериалуудыг хэвлэн гаргаж тараах

-Туршилтаар хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа ба хөдөлгөөнт сургалт, үйлчилгээний хувьд бусад холбогдох талуудтай хамтын ажиллагаа бий болгох, үйл ажиллагаагаа уялдуулах үүднаас БУД төслийн үйл ажиллагааны оролцооны ба хяналтын тогтолцоог бий болгож. хамтрагч талуудын саналыг авч үйп ажиллагаандаа хэрэгжүүлдэг механизмтай болохыг онцлон дурдаж байсан юм.

А.Баярмаа Оллоо.МН

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Нинжа нарт зориулсан төсөл сайшаагдлаа

шатны үйл ажиллагаа эхлэхтэй холбогдуулан хийж буй үнэлгээний ажил, үндсэн санал, зөвлөмжийн талаар өнөөдөр гадаадын болон Монголын мэргэжилтнүүд уулзлаа. Гадаадын мэргэжилтнүүд уг төсөлд сайгаалтай хандсан юм. Энэ талаар Ашигт малтмал, газрын тосны хэрэг эрхлэх газрын Уул уурхайн албаны Статистик, стратеги судалгааны хэлтсийн дарга Ж.Билэгсайханаас тодруулсан юм. Бичлэгээс үзнэ үү
үideo1
Төслийн үйл ажиллагааны үндсэн стратегийн хувьд

* Хариуцлагатай бичил уурхайн үйл ажиллагааг явуулах бүтэц эохион байгуулалт ба оролцогч, харилцагч талуудын хамтын ажиллагааны сүлжээ бий болгон ажиллах;

* Баянхонгор аймагт бүс нутгийн хөгжилд чиглэсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх

• Бичил уурхай эрхлэгчдэд сургалт явуулах, тэдний чадавхииг кэмэгдүүлэх хөдөлгөөнт /нүүдлийн/ үйлчилгээ нэвтрүүлэх

• Нөөцийн цогц менежментийн талаарх мэдлэгийг бий болгох шаардлагтай байгааг онцлон дурдсан.

Хууль эрх зүйн хүрээнд

– Холбогдох байгууллагууд, харилцагч олон талуудтай уулзалт ярилцлага явуулж санал солилцон Бичил уурхайн үйл ажиллагаа-ны хууль эрх зүйн шинэ орчны талаар мэдлэгийг олон нийтэд түгээх

-хуулийг хэвлэн олшруулан тарааж, бичил уурхайн үйл ажилллагааг хэрхэн алхам алхамаар албан ёсны болгох талаар арга хэмжээ авах, бусад холбогдох талуудын вэб хуудсуудтай холбож, шинэ мэдээллээр хангах

-Бичил уурхайтай холбоотой гол асуудлуудаар сургалт семнар үндэсний болон аймаг орон нутгийн хэмжээнд төр засгийн ажилтнуудаас эхлээд олон нийт, ТББ-уудьн дунд байгуулах, холбогдох асуудлуудаар тодорхой үр дүн өгөх мэтериалуудыг хэвлэн гаргаж тараах

-Туршилтаар хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа ба хөдөлгөөнт сургалт, үйлчилгээний хувьд бусад холбогдох талуудтай хамтын ажиллагаа бий болгох, үйл ажиллагаагаа уялдуулах үүднаас БУД төслийн үйл ажиллагааны оролцооны ба хяналтын тогтолцоог бий болгож. хамтрагч талуудын саналыг авч үйп ажиллагаандаа хэрэгжүүлдэг механизмтай болохыг онцлон дурдаж байсан юм.

А.Баярмаа Оллоо.МН

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button