МYЭ-ийн ажилтны гарын авлага гарлаа

Уг номд хөдөлмөрийн зах зээл Монголд төлөвшиж, үүнийг дагаад хөдөлмөрийн шинэ харилцаа үүсч байгаа талаар онолын үндэслэлтэй дэлгэрэнгүй тайлбарласан байна. Мөн ардчилал хөгжсөн орнуудад хөдөлмөрийн харилцааны хууль эрх зүйг боловсронгуй болгож байгаа туршлагаас өгүүлжээ. Энэ ном МYЭ-ийн гишүүд дэмжигчид сонгуультан ажилтнуудын ширээний ном, гарын авлага болно гэдэгт итгэж байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button