Гадаад худалдааны алдагдал 135 сая ам.доллараар буурчээ

Экспортын дүн 756.2 сая ам.доллар, импортын дүн 761.0 сая ам.доллар болж худалдааны алдагдал өнгөрсөн жилийн мөн үетэй харьцуулахад 135 сая ам.доллараар буурсан байна.Экспортын дүн 756.2 сая ам.доллар болж өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 57.4 хувиар өссөн байна. Экспортын бүтээгдэхүүний дүнд зэсийн баяжмалын экспорт 72.2 хувь, хайлуур жоншны баяжмал 3.9, молибдений хүдэр баяжмал 6.6, чулуун нүүрсний экспорт 4.5 хувийг тус тус эзэлж байна. Эдгээр бараануудаас хамгийн их өсөлттэй байгаа нь зэсийн баяжмал 164.6 сая ам.доллараар өссөн байна. Yнийн дүнгээрээ ийм их өсөлттэй байгаа боловч тоо хэмжээний хувьд 38.3 мянган тн-оор буюу 12.4 хувь өссөн байна. Yнийн дүнгийн огцом өсөлт нь нэгж үнэ /нэг тн-ын үнэ/ өнгөрсөн онд 509.9 ам.доллар байснаа энэ онд 928.8 ам.доллар болж өссөнтэй холбоотой юм.
Харин боловсруулаагүй буюу хагас боловсруулсан алтны эхний долоон сарын байдлаар тоо хэмжээ нь 3588 кг-аар, үнийн дүн нь 21.7 сая ам.доллараар буурсан байна. Экспортод гарсан алт /6127.6 кг/-ны 5459.7 кг буюу 89.1 хувийг Бороо гоулд ХХК, 667.9 кг буюу 10.9 хувийг Монголбанк тус тус гаргасан байна.
761 сая ам.долларын бараа импортолсон нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 140.7 сая ам.долараар буюу 22.7 хувиар өссөн байна. Импортын өсөлтөд эрдэс бүтээгдэхүүн, целлюлоз цаас картон зэрэг барааны өсөлт голлон нөлөөлсөн байна. Эрдэс бүтээгдэхүүний дүнд 195.8 сая ам.доллар буюу 92.7 хувь нь нефть бүтээгдэхүүний импорт эзэлж байна. Нефть бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ 36.9 мянган тн-оор, үнийн дүн 54.1 сая ам.доллараар өссөн ба дундаж үнэ 510.3 доллараас 622.3 доллар болж өссөн байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Гадаад худалдааны алдагдал 135 сая ам.доллараар буурчээ

Экспортын дүн 756.2 сая ам.доллар, импортын дүн 761.0 сая ам.доллар болж худалдааны алдагдал өнгөрсөн жилийн мөн үетэй харьцуулахад 135 сая ам.доллараар буурсан байна.Экспортын дүн 756.2 сая ам.доллар болж өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 57.4 хувиар өссөн байна. Экспортын бүтээгдэхүүний дүнд зэсийн баяжмалын экспорт 72.2 хувь, хайлуур жоншны баяжмал 3.9, молибдений хүдэр баяжмал 6.6, чулуун нүүрсний экспорт 4.5 хувийг тус тус эзэлж байна. Эдгээр бараануудаас хамгийн их өсөлттэй байгаа нь зэсийн баяжмал 164.6 сая ам.доллараар өссөн байна. Yнийн дүнгээрээ ийм их өсөлттэй байгаа боловч тоо хэмжээний хувьд 38.3 мянган тн-оор буюу 12.4 хувь өссөн байна. Yнийн дүнгийн огцом өсөлт нь нэгж үнэ /нэг тн-ын үнэ/ өнгөрсөн онд 509.9 ам.доллар байснаа энэ онд 928.8 ам.доллар болж өссөнтэй холбоотой юм.
Харин боловсруулаагүй буюу хагас боловсруулсан алтны эхний долоон сарын байдлаар тоо хэмжээ нь 3588 кг-аар, үнийн дүн нь 21.7 сая ам.доллараар буурсан байна. Экспортод гарсан алт /6127.6 кг/-ны 5459.7 кг буюу 89.1 хувийг Бороо гоулд ХХК, 667.9 кг буюу 10.9 хувийг Монголбанк тус тус гаргасан байна.
761 сая ам.долларын бараа импортолсон нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 140.7 сая ам.долараар буюу 22.7 хувиар өссөн байна. Импортын өсөлтөд эрдэс бүтээгдэхүүн, целлюлоз цаас картон зэрэг барааны өсөлт голлон нөлөөлсөн байна. Эрдэс бүтээгдэхүүний дүнд 195.8 сая ам.доллар буюу 92.7 хувь нь нефть бүтээгдэхүүний импорт эзэлж байна. Нефть бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ 36.9 мянган тн-оор, үнийн дүн 54.1 сая ам.доллараар өссөн ба дундаж үнэ 510.3 доллараас 622.3 доллар болж өссөн байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Гадаад худалдааны алдагдал 135 сая ам.доллараар буурчээ

Экспортын дүн 756.2 сая ам.доллар, импортын дүн 761.0 сая ам.доллар болж худалдааны алдагдал өнгөрсөн жилийн мөн үетэй харьцуулахад 135 сая ам.доллараар буурсан байна.Экспортын дүн 756.2 сая ам.доллар болж өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 57.4 хувиар өссөн байна. Экспортын бүтээгдэхүүний дүнд зэсийн баяжмалын экспорт 72.2 хувь, хайлуур жоншны баяжмал 3.9, молибдений хүдэр баяжмал 6.6, чулуун нүүрсний экспорт 4.5 хувийг тус тус эзэлж байна. Эдгээр бараануудаас хамгийн их өсөлттэй байгаа нь зэсийн баяжмал 164.6 сая ам.доллараар өссөн байна. Yнийн дүнгээрээ ийм их өсөлттэй байгаа боловч тоо хэмжээний хувьд 38.3 мянган тн-оор буюу 12.4 хувь өссөн байна. Yнийн дүнгийн огцом өсөлт нь нэгж үнэ /нэг тн-ын үнэ/ өнгөрсөн онд 509.9 ам.доллар байснаа энэ онд 928.8 ам.доллар болж өссөнтэй холбоотой юм.
Харин боловсруулаагүй буюу хагас боловсруулсан алтны эхний долоон сарын байдлаар тоо хэмжээ нь 3588 кг-аар, үнийн дүн нь 21.7 сая ам.доллараар буурсан байна. Экспортод гарсан алт /6127.6 кг/-ны 5459.7 кг буюу 89.1 хувийг Бороо гоулд ХХК, 667.9 кг буюу 10.9 хувийг Монголбанк тус тус гаргасан байна.
761 сая ам.долларын бараа импортолсон нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 140.7 сая ам.долараар буюу 22.7 хувиар өссөн байна. Импортын өсөлтөд эрдэс бүтээгдэхүүн, целлюлоз цаас картон зэрэг барааны өсөлт голлон нөлөөлсөн байна. Эрдэс бүтээгдэхүүний дүнд 195.8 сая ам.доллар буюу 92.7 хувь нь нефть бүтээгдэхүүний импорт эзэлж байна. Нефть бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ 36.9 мянган тн-оор, үнийн дүн 54.1 сая ам.доллараар өссөн ба дундаж үнэ 510.3 доллараас 622.3 доллар болж өссөн байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Гадаад худалдааны алдагдал 135 сая ам.доллараар буурчээ

Экспортын дүн 756.2 сая ам.доллар, импортын дүн 761.0 сая ам.доллар болж худалдааны алдагдал өнгөрсөн жилийн мөн үетэй харьцуулахад 135 сая ам.доллараар буурсан байна.Экспортын дүн 756.2 сая ам.доллар болж өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 57.4 хувиар өссөн байна. Экспортын бүтээгдэхүүний дүнд зэсийн баяжмалын экспорт 72.2 хувь, хайлуур жоншны баяжмал 3.9, молибдений хүдэр баяжмал 6.6, чулуун нүүрсний экспорт 4.5 хувийг тус тус эзэлж байна. Эдгээр бараануудаас хамгийн их өсөлттэй байгаа нь зэсийн баяжмал 164.6 сая ам.доллараар өссөн байна. Yнийн дүнгээрээ ийм их өсөлттэй байгаа боловч тоо хэмжээний хувьд 38.3 мянган тн-оор буюу 12.4 хувь өссөн байна. Yнийн дүнгийн огцом өсөлт нь нэгж үнэ /нэг тн-ын үнэ/ өнгөрсөн онд 509.9 ам.доллар байснаа энэ онд 928.8 ам.доллар болж өссөнтэй холбоотой юм.
Харин боловсруулаагүй буюу хагас боловсруулсан алтны эхний долоон сарын байдлаар тоо хэмжээ нь 3588 кг-аар, үнийн дүн нь 21.7 сая ам.доллараар буурсан байна. Экспортод гарсан алт /6127.6 кг/-ны 5459.7 кг буюу 89.1 хувийг Бороо гоулд ХХК, 667.9 кг буюу 10.9 хувийг Монголбанк тус тус гаргасан байна.
761 сая ам.долларын бараа импортолсон нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 140.7 сая ам.долараар буюу 22.7 хувиар өссөн байна. Импортын өсөлтөд эрдэс бүтээгдэхүүн, целлюлоз цаас картон зэрэг барааны өсөлт голлон нөлөөлсөн байна. Эрдэс бүтээгдэхүүний дүнд 195.8 сая ам.доллар буюу 92.7 хувь нь нефть бүтээгдэхүүний импорт эзэлж байна. Нефть бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ 36.9 мянган тн-оор, үнийн дүн 54.1 сая ам.доллараар өссөн ба дундаж үнэ 510.3 доллараас 622.3 доллар болж өссөн байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Гадаад худалдааны алдагдал 135 сая ам.доллараар буурчээ

Экспортын дүн 756.2 сая ам.доллар, импортын дүн 761.0 сая ам.доллар болж худалдааны алдагдал өнгөрсөн жилийн мөн үетэй харьцуулахад 135 сая ам.доллараар буурсан байна.Экспортын дүн 756.2 сая ам.доллар болж өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 57.4 хувиар өссөн байна. Экспортын бүтээгдэхүүний дүнд зэсийн баяжмалын экспорт 72.2 хувь, хайлуур жоншны баяжмал 3.9, молибдений хүдэр баяжмал 6.6, чулуун нүүрсний экспорт 4.5 хувийг тус тус эзэлж байна. Эдгээр бараануудаас хамгийн их өсөлттэй байгаа нь зэсийн баяжмал 164.6 сая ам.доллараар өссөн байна. Yнийн дүнгээрээ ийм их өсөлттэй байгаа боловч тоо хэмжээний хувьд 38.3 мянган тн-оор буюу 12.4 хувь өссөн байна. Yнийн дүнгийн огцом өсөлт нь нэгж үнэ /нэг тн-ын үнэ/ өнгөрсөн онд 509.9 ам.доллар байснаа энэ онд 928.8 ам.доллар болж өссөнтэй холбоотой юм.
Харин боловсруулаагүй буюу хагас боловсруулсан алтны эхний долоон сарын байдлаар тоо хэмжээ нь 3588 кг-аар, үнийн дүн нь 21.7 сая ам.доллараар буурсан байна. Экспортод гарсан алт /6127.6 кг/-ны 5459.7 кг буюу 89.1 хувийг Бороо гоулд ХХК, 667.9 кг буюу 10.9 хувийг Монголбанк тус тус гаргасан байна.
761 сая ам.долларын бараа импортолсон нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 140.7 сая ам.долараар буюу 22.7 хувиар өссөн байна. Импортын өсөлтөд эрдэс бүтээгдэхүүн, целлюлоз цаас картон зэрэг барааны өсөлт голлон нөлөөлсөн байна. Эрдэс бүтээгдэхүүний дүнд 195.8 сая ам.доллар буюу 92.7 хувь нь нефть бүтээгдэхүүний импорт эзэлж байна. Нефть бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ 36.9 мянган тн-оор, үнийн дүн 54.1 сая ам.доллараар өссөн ба дундаж үнэ 510.3 доллараас 622.3 доллар болж өссөн байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button