Украин Дэлхийн худалдааны байгууллагад элсэх болоогүй

Зарим улстөрч, ОХУ энэ байгууллагад элсэх гэж байхад бид зэрэгцээд яахав гэж ярьж байгаа юм. Уг нь Ерөнхийлөгч В.Ющенко Украиныг энэ жил Дэлхийн худалдааны байгууллагад элсүүлнэ гэж ярьж байлаа.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Украин Дэлхийн худалдааны байгууллагад элсэх болоогүй

Зарим улстөрч, ОХУ энэ байгууллагад элсэх гэж байхад бид зэрэгцээд яахав гэж ярьж байгаа юм. Уг нь Ерөнхийлөгч В.Ющенко Украиныг энэ жил Дэлхийн худалдааны байгууллагад элсүүлнэ гэж ярьж байлаа.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Украин Дэлхийн худалдааны байгууллагад элсэх болоогүй

Зарим улстөрч, ОХУ энэ байгууллагад элсэх гэж байхад бид зэрэгцээд яахав гэж ярьж байгаа юм. Уг нь Ерөнхийлөгч В.Ющенко Украиныг энэ жил Дэлхийн худалдааны байгууллагад элсүүлнэ гэж ярьж байлаа.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Украин Дэлхийн худалдааны байгууллагад элсэх болоогүй

Зарим улстөрч, ОХУ энэ байгууллагад элсэх гэж байхад бид зэрэгцээд яахав гэж ярьж байгаа юм. Уг нь Ерөнхийлөгч В.Ющенко Украиныг энэ жил Дэлхийн худалдааны байгууллагад элсүүлнэ гэж ярьж байлаа.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Украин Дэлхийн худалдааны байгууллагад элсэх болоогүй

Зарим улстөрч, ОХУ энэ байгууллагад элсэх гэж байхад бид зэрэгцээд яахав гэж ярьж байгаа юм. Уг нь Ерөнхийлөгч В.Ющенко Украиныг энэ жил Дэлхийн худалдааны байгууллагад элсүүлнэ гэж ярьж байлаа.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button