Түүхийн хүрээлэнгийн эрдэмтэд их ойдоо бэлэг барилаа

Одоогоор доктор Ц.Энхчимэгийн бичсэн Монголын Цагаадайн улс, тус хүрээлэнгийн эрдэмтэдийн хамтын бүтээл болох Монголын Юань гүрэн ном хэвлэгдэж уншигч олны гарт очоод байна. Харин ирэх сард академич Ч.Далайн Их Монголын Эл хаант улс, доктор С.Цолмонгийн Монголын Алтан Ордон улс ном худалдаанд гарах аж.
XIII-XIҮ зууны Монголын түүхийг урьд хожид гаргаж байгаагүй тийм, сонин содон өнцөгөөс харж бичсэн. Эдгээр улс гүрэн дан дайн дажин хийгээд явсангүй. Харин ч Европ Азийг холбосон гүүр босгож, дэлхийн худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаанд үнэлж баршгүй хувь нэмэр оруулсан юм. Энэ түүхийн үнэнийг тус судалгааны номнуудаас үзэж болно хэмээн Түүхийн хүрээлэнгийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, доктор Б.Пунсалдулам ярьсан юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Түүхийн хүрээлэнгийн эрдэмтэд их ойдоо бэлэг барилаа

Одоогоор доктор Ц.Энхчимэгийн бичсэн Монголын Цагаадайн улс, тус хүрээлэнгийн эрдэмтэдийн хамтын бүтээл болох Монголын Юань гүрэн ном хэвлэгдэж уншигч олны гарт очоод байна. Харин ирэх сард академич Ч.Далайн Их Монголын Эл хаант улс, доктор С.Цолмонгийн Монголын Алтан Ордон улс ном худалдаанд гарах аж.
XIII-XIҮ зууны Монголын түүхийг урьд хожид гаргаж байгаагүй тийм, сонин содон өнцөгөөс харж бичсэн. Эдгээр улс гүрэн дан дайн дажин хийгээд явсангүй. Харин ч Европ Азийг холбосон гүүр босгож, дэлхийн худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаанд үнэлж баршгүй хувь нэмэр оруулсан юм. Энэ түүхийн үнэнийг тус судалгааны номнуудаас үзэж болно хэмээн Түүхийн хүрээлэнгийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, доктор Б.Пунсалдулам ярьсан юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Түүхийн хүрээлэнгийн эрдэмтэд их ойдоо бэлэг барилаа

Одоогоор доктор Ц.Энхчимэгийн бичсэн Монголын Цагаадайн улс, тус хүрээлэнгийн эрдэмтэдийн хамтын бүтээл болох Монголын Юань гүрэн ном хэвлэгдэж уншигч олны гарт очоод байна. Харин ирэх сард академич Ч.Далайн Их Монголын Эл хаант улс, доктор С.Цолмонгийн Монголын Алтан Ордон улс ном худалдаанд гарах аж.
XIII-XIҮ зууны Монголын түүхийг урьд хожид гаргаж байгаагүй тийм, сонин содон өнцөгөөс харж бичсэн. Эдгээр улс гүрэн дан дайн дажин хийгээд явсангүй. Харин ч Европ Азийг холбосон гүүр босгож, дэлхийн худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаанд үнэлж баршгүй хувь нэмэр оруулсан юм. Энэ түүхийн үнэнийг тус судалгааны номнуудаас үзэж болно хэмээн Түүхийн хүрээлэнгийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, доктор Б.Пунсалдулам ярьсан юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Түүхийн хүрээлэнгийн эрдэмтэд их ойдоо бэлэг барилаа

Одоогоор доктор Ц.Энхчимэгийн бичсэн Монголын Цагаадайн улс, тус хүрээлэнгийн эрдэмтэдийн хамтын бүтээл болох Монголын Юань гүрэн ном хэвлэгдэж уншигч олны гарт очоод байна. Харин ирэх сард академич Ч.Далайн Их Монголын Эл хаант улс, доктор С.Цолмонгийн Монголын Алтан Ордон улс ном худалдаанд гарах аж.
XIII-XIҮ зууны Монголын түүхийг урьд хожид гаргаж байгаагүй тийм, сонин содон өнцөгөөс харж бичсэн. Эдгээр улс гүрэн дан дайн дажин хийгээд явсангүй. Харин ч Европ Азийг холбосон гүүр босгож, дэлхийн худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаанд үнэлж баршгүй хувь нэмэр оруулсан юм. Энэ түүхийн үнэнийг тус судалгааны номнуудаас үзэж болно хэмээн Түүхийн хүрээлэнгийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, доктор Б.Пунсалдулам ярьсан юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Түүхийн хүрээлэнгийн эрдэмтэд их ойдоо бэлэг барилаа

Одоогоор доктор Ц.Энхчимэгийн бичсэн Монголын Цагаадайн улс, тус хүрээлэнгийн эрдэмтэдийн хамтын бүтээл болох Монголын Юань гүрэн ном хэвлэгдэж уншигч олны гарт очоод байна. Харин ирэх сард академич Ч.Далайн Их Монголын Эл хаант улс, доктор С.Цолмонгийн Монголын Алтан Ордон улс ном худалдаанд гарах аж.
XIII-XIҮ зууны Монголын түүхийг урьд хожид гаргаж байгаагүй тийм, сонин содон өнцөгөөс харж бичсэн. Эдгээр улс гүрэн дан дайн дажин хийгээд явсангүй. Харин ч Европ Азийг холбосон гүүр босгож, дэлхийн худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаанд үнэлж баршгүй хувь нэмэр оруулсан юм. Энэ түүхийн үнэнийг тус судалгааны номнуудаас үзэж болно хэмээн Түүхийн хүрээлэнгийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, доктор Б.Пунсалдулам ярьсан юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button