Жуулчдыг хошууруулж буй То-То

Витамин гэсний учир нь монголчууд эрт дээр үеэс үр хүүхдийнхээ оюун ухаан, сэтгэн бодох чадварыг хөгжүүлэх зорилгоор оньсон тоглоомыг хэрэглэж ирсэн бол гадаад орныхон үр хүүхдэдээ тоглуулахын зэрэгцээ өөрсдөө оюуны доройтлоос урьдчиллан сэргийлэхийн тулд энэ төрлийн тоглоомоор ихээхэн тоглодог бөгөөд оюун ухаан хөгжүүлэн витамин гэж үзэцгээдэг аж. Саяхан оньсон тоглоомын патентыг албан ёсоор худалдан авсан Монос группын харьяа То-То тоглоомын үйлдвэрийнхэн их ойн босгон дээр бүтээгдэхүүнээ худалдаанд гаргасан нь гадаадынхны сонирхолд ихээхэн нийцсэний зэрэгцээ дотооддоо ч эрэлт ихтэй бүтээгдэхүүн болж чаджээ.
Тус бүтээгдэхүүнийг нар, ус чийгнээс хамгаалсан хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөлгүй байгалийн төрхөөр нь хадгалдаг будгаар будаж өөрийн гэсэн хайрцагт савласнаас гадна таван орны хэл дээр танилцуулга зааврыг хийсэн нь худалдан авагчдын таашаалд нийцжээ. То-То оюун ухааны витаминыг УИД, Цэцэг төв, Баянгол их дэлгүүр, Байгалийн түүхий музей, Чингис хаан олон улсын нисэх буудал, Дисковер Монголия төв, Хаан палас зэрэг томоохон зочид буудлууд болон бэлэг дурсгалын дэлгүүрүүдэд худалдаалж байгаа аж.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Жуулчдыг хошууруулж буй То-То

Витамин гэсний учир нь монголчууд эрт дээр үеэс үр хүүхдийнхээ оюун ухаан, сэтгэн бодох чадварыг хөгжүүлэх зорилгоор оньсон тоглоомыг хэрэглэж ирсэн бол гадаад орныхон үр хүүхдэдээ тоглуулахын зэрэгцээ өөрсдөө оюуны доройтлоос урьдчиллан сэргийлэхийн тулд энэ төрлийн тоглоомоор ихээхэн тоглодог бөгөөд оюун ухаан хөгжүүлэн витамин гэж үзэцгээдэг аж. Саяхан оньсон тоглоомын патентыг албан ёсоор худалдан авсан Монос группын харьяа То-То тоглоомын үйлдвэрийнхэн их ойн босгон дээр бүтээгдэхүүнээ худалдаанд гаргасан нь гадаадынхны сонирхолд ихээхэн нийцсэний зэрэгцээ дотооддоо ч эрэлт ихтэй бүтээгдэхүүн болж чаджээ.
Тус бүтээгдэхүүнийг нар, ус чийгнээс хамгаалсан хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөлгүй байгалийн төрхөөр нь хадгалдаг будгаар будаж өөрийн гэсэн хайрцагт савласнаас гадна таван орны хэл дээр танилцуулга зааврыг хийсэн нь худалдан авагчдын таашаалд нийцжээ. То-То оюун ухааны витаминыг УИД, Цэцэг төв, Баянгол их дэлгүүр, Байгалийн түүхий музей, Чингис хаан олон улсын нисэх буудал, Дисковер Монголия төв, Хаан палас зэрэг томоохон зочид буудлууд болон бэлэг дурсгалын дэлгүүрүүдэд худалдаалж байгаа аж.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Жуулчдыг хошууруулж буй То-То

Витамин гэсний учир нь монголчууд эрт дээр үеэс үр хүүхдийнхээ оюун ухаан, сэтгэн бодох чадварыг хөгжүүлэх зорилгоор оньсон тоглоомыг хэрэглэж ирсэн бол гадаад орныхон үр хүүхдэдээ тоглуулахын зэрэгцээ өөрсдөө оюуны доройтлоос урьдчиллан сэргийлэхийн тулд энэ төрлийн тоглоомоор ихээхэн тоглодог бөгөөд оюун ухаан хөгжүүлэн витамин гэж үзэцгээдэг аж. Саяхан оньсон тоглоомын патентыг албан ёсоор худалдан авсан Монос группын харьяа То-То тоглоомын үйлдвэрийнхэн их ойн босгон дээр бүтээгдэхүүнээ худалдаанд гаргасан нь гадаадынхны сонирхолд ихээхэн нийцсэний зэрэгцээ дотооддоо ч эрэлт ихтэй бүтээгдэхүүн болж чаджээ.
Тус бүтээгдэхүүнийг нар, ус чийгнээс хамгаалсан хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөлгүй байгалийн төрхөөр нь хадгалдаг будгаар будаж өөрийн гэсэн хайрцагт савласнаас гадна таван орны хэл дээр танилцуулга зааврыг хийсэн нь худалдан авагчдын таашаалд нийцжээ. То-То оюун ухааны витаминыг УИД, Цэцэг төв, Баянгол их дэлгүүр, Байгалийн түүхий музей, Чингис хаан олон улсын нисэх буудал, Дисковер Монголия төв, Хаан палас зэрэг томоохон зочид буудлууд болон бэлэг дурсгалын дэлгүүрүүдэд худалдаалж байгаа аж.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Жуулчдыг хошууруулж буй То-То

Витамин гэсний учир нь монголчууд эрт дээр үеэс үр хүүхдийнхээ оюун ухаан, сэтгэн бодох чадварыг хөгжүүлэх зорилгоор оньсон тоглоомыг хэрэглэж ирсэн бол гадаад орныхон үр хүүхдэдээ тоглуулахын зэрэгцээ өөрсдөө оюуны доройтлоос урьдчиллан сэргийлэхийн тулд энэ төрлийн тоглоомоор ихээхэн тоглодог бөгөөд оюун ухаан хөгжүүлэн витамин гэж үзэцгээдэг аж. Саяхан оньсон тоглоомын патентыг албан ёсоор худалдан авсан Монос группын харьяа То-То тоглоомын үйлдвэрийнхэн их ойн босгон дээр бүтээгдэхүүнээ худалдаанд гаргасан нь гадаадынхны сонирхолд ихээхэн нийцсэний зэрэгцээ дотооддоо ч эрэлт ихтэй бүтээгдэхүүн болж чаджээ.
Тус бүтээгдэхүүнийг нар, ус чийгнээс хамгаалсан хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөлгүй байгалийн төрхөөр нь хадгалдаг будгаар будаж өөрийн гэсэн хайрцагт савласнаас гадна таван орны хэл дээр танилцуулга зааврыг хийсэн нь худалдан авагчдын таашаалд нийцжээ. То-То оюун ухааны витаминыг УИД, Цэцэг төв, Баянгол их дэлгүүр, Байгалийн түүхий музей, Чингис хаан олон улсын нисэх буудал, Дисковер Монголия төв, Хаан палас зэрэг томоохон зочид буудлууд болон бэлэг дурсгалын дэлгүүрүүдэд худалдаалж байгаа аж.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Жуулчдыг хошууруулж буй То-То

Витамин гэсний учир нь монголчууд эрт дээр үеэс үр хүүхдийнхээ оюун ухаан, сэтгэн бодох чадварыг хөгжүүлэх зорилгоор оньсон тоглоомыг хэрэглэж ирсэн бол гадаад орныхон үр хүүхдэдээ тоглуулахын зэрэгцээ өөрсдөө оюуны доройтлоос урьдчиллан сэргийлэхийн тулд энэ төрлийн тоглоомоор ихээхэн тоглодог бөгөөд оюун ухаан хөгжүүлэн витамин гэж үзэцгээдэг аж. Саяхан оньсон тоглоомын патентыг албан ёсоор худалдан авсан Монос группын харьяа То-То тоглоомын үйлдвэрийнхэн их ойн босгон дээр бүтээгдэхүүнээ худалдаанд гаргасан нь гадаадынхны сонирхолд ихээхэн нийцсэний зэрэгцээ дотооддоо ч эрэлт ихтэй бүтээгдэхүүн болж чаджээ.
Тус бүтээгдэхүүнийг нар, ус чийгнээс хамгаалсан хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөлгүй байгалийн төрхөөр нь хадгалдаг будгаар будаж өөрийн гэсэн хайрцагт савласнаас гадна таван орны хэл дээр танилцуулга зааврыг хийсэн нь худалдан авагчдын таашаалд нийцжээ. То-То оюун ухааны витаминыг УИД, Цэцэг төв, Баянгол их дэлгүүр, Байгалийн түүхий музей, Чингис хаан олон улсын нисэх буудал, Дисковер Монголия төв, Хаан палас зэрэг томоохон зочид буудлууд болон бэлэг дурсгалын дэлгүүрүүдэд худалдаалж байгаа аж.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button