Ховдынхон Шинжаантай хамтран ажиллана

Саяхан ШУӨЗО-ы төр засгийн албан тушаалтнуудаас бүрдсэн өргөн бүрэлдэхүүн бүхий төлөөлөгчид Ховд аймагт айлчлан хамтран ажиллах санамж бичиг, түүнчлэн Ховд болон Цонж аймгийн Цонж хотуудын хоорондын найрамдалт хамтын ажиллагааны гэрээ бичгүүдийг хэлэлцэн ба-
талж, гарын үсэг зурлаа.
Ховд аймгийг үйлдвэржүүлэх чиглэлээр түлхүү хөрөнгө оруулж, бараа бүтээгдэхүүний хаягдлыг дахин боловсруулж, хуванцар эдлэл үйлдвэрлэх, мөн мал аж ахуйн гаралтай түүхий эд боловсруулах, хэвлэлийн чиглэлийн үйлдвэр байгуулан ажиллахаар гэрээ бичигт тусгажээ.
Мөн хотын хөгжлийн асуудлаар харилцан туслалцах, тухайлбал, Ховд аймагт жижиг оврын автобуснуудыг нийлүүлэн нийтийн тээврийг хөгжүүлэх, хотыг моджуулж, цэцэрлэгжүүлэх асуудлуудаар хамтран ажиллахаар болсон байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ховдынхон Шинжаантай хамтран ажиллана

Саяхан ШУӨЗО-ы төр засгийн албан тушаалтнуудаас бүрдсэн өргөн бүрэлдэхүүн бүхий төлөөлөгчид Ховд аймагт айлчлан хамтран ажиллах санамж бичиг, түүнчлэн Ховд болон Цонж аймгийн Цонж хотуудын хоорондын найрамдалт хамтын ажиллагааны гэрээ бичгүүдийг хэлэлцэн ба-
талж, гарын үсэг зурлаа.
Ховд аймгийг үйлдвэржүүлэх чиглэлээр түлхүү хөрөнгө оруулж, бараа бүтээгдэхүүний хаягдлыг дахин боловсруулж, хуванцар эдлэл үйлдвэрлэх, мөн мал аж ахуйн гаралтай түүхий эд боловсруулах, хэвлэлийн чиглэлийн үйлдвэр байгуулан ажиллахаар гэрээ бичигт тусгажээ.
Мөн хотын хөгжлийн асуудлаар харилцан туслалцах, тухайлбал, Ховд аймагт жижиг оврын автобуснуудыг нийлүүлэн нийтийн тээврийг хөгжүүлэх, хотыг моджуулж, цэцэрлэгжүүлэх асуудлуудаар хамтран ажиллахаар болсон байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ховдынхон Шинжаантай хамтран ажиллана

Саяхан ШУӨЗО-ы төр засгийн албан тушаалтнуудаас бүрдсэн өргөн бүрэлдэхүүн бүхий төлөөлөгчид Ховд аймагт айлчлан хамтран ажиллах санамж бичиг, түүнчлэн Ховд болон Цонж аймгийн Цонж хотуудын хоорондын найрамдалт хамтын ажиллагааны гэрээ бичгүүдийг хэлэлцэн ба-
талж, гарын үсэг зурлаа.
Ховд аймгийг үйлдвэржүүлэх чиглэлээр түлхүү хөрөнгө оруулж, бараа бүтээгдэхүүний хаягдлыг дахин боловсруулж, хуванцар эдлэл үйлдвэрлэх, мөн мал аж ахуйн гаралтай түүхий эд боловсруулах, хэвлэлийн чиглэлийн үйлдвэр байгуулан ажиллахаар гэрээ бичигт тусгажээ.
Мөн хотын хөгжлийн асуудлаар харилцан туслалцах, тухайлбал, Ховд аймагт жижиг оврын автобуснуудыг нийлүүлэн нийтийн тээврийг хөгжүүлэх, хотыг моджуулж, цэцэрлэгжүүлэх асуудлуудаар хамтран ажиллахаар болсон байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ховдынхон Шинжаантай хамтран ажиллана

Саяхан ШУӨЗО-ы төр засгийн албан тушаалтнуудаас бүрдсэн өргөн бүрэлдэхүүн бүхий төлөөлөгчид Ховд аймагт айлчлан хамтран ажиллах санамж бичиг, түүнчлэн Ховд болон Цонж аймгийн Цонж хотуудын хоорондын найрамдалт хамтын ажиллагааны гэрээ бичгүүдийг хэлэлцэн ба-
талж, гарын үсэг зурлаа.
Ховд аймгийг үйлдвэржүүлэх чиглэлээр түлхүү хөрөнгө оруулж, бараа бүтээгдэхүүний хаягдлыг дахин боловсруулж, хуванцар эдлэл үйлдвэрлэх, мөн мал аж ахуйн гаралтай түүхий эд боловсруулах, хэвлэлийн чиглэлийн үйлдвэр байгуулан ажиллахаар гэрээ бичигт тусгажээ.
Мөн хотын хөгжлийн асуудлаар харилцан туслалцах, тухайлбал, Ховд аймагт жижиг оврын автобуснуудыг нийлүүлэн нийтийн тээврийг хөгжүүлэх, хотыг моджуулж, цэцэрлэгжүүлэх асуудлуудаар хамтран ажиллахаар болсон байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ховдынхон Шинжаантай хамтран ажиллана

Саяхан ШУӨЗО-ы төр засгийн албан тушаалтнуудаас бүрдсэн өргөн бүрэлдэхүүн бүхий төлөөлөгчид Ховд аймагт айлчлан хамтран ажиллах санамж бичиг, түүнчлэн Ховд болон Цонж аймгийн Цонж хотуудын хоорондын найрамдалт хамтын ажиллагааны гэрээ бичгүүдийг хэлэлцэн ба-
талж, гарын үсэг зурлаа.
Ховд аймгийг үйлдвэржүүлэх чиглэлээр түлхүү хөрөнгө оруулж, бараа бүтээгдэхүүний хаягдлыг дахин боловсруулж, хуванцар эдлэл үйлдвэрлэх, мөн мал аж ахуйн гаралтай түүхий эд боловсруулах, хэвлэлийн чиглэлийн үйлдвэр байгуулан ажиллахаар гэрээ бичигт тусгажээ.
Мөн хотын хөгжлийн асуудлаар харилцан туслалцах, тухайлбал, Ховд аймагт жижиг оврын автобуснуудыг нийлүүлэн нийтийн тээврийг хөгжүүлэх, хотыг моджуулж, цэцэрлэгжүүлэх асуудлуудаар хамтран ажиллахаар болсон байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button