Хуулийн бодлогын зөвлөхийг томиллоо

Дундговь аймгийн Дэлгэрцогт сумын харьяат. 1978 онд Дундговь аймгийн 10 жилийн дунд сургууль төгсөөд, 1979-1984 онд ОХУ-ын ДЯЯ-ны дээд сургуульд суралцан эрх зүйч мэргэжил эзэмшсэн.
1984-1989 онд Өмнөговь аймгийн Цагдаагийн хэлтэст жинхэнэ болон ахлах мөрдөн байцаагч, 1989-1992 онд Улсын мөрдөн байцаах газарт ахлах мөрдөн байцаагч, мөрдөн байцаах тасгийн дарга, 1992-2006 онд Цагдаагийн академийн ахлах багш, Сургалтын бодлогын албаны дарга, дэд захирал, тэргүүн дэд захирлын албыг хашиж байжээ. Мөн Хуульчдыг давтан сургах төвд багшилж, хожим нь Хууль зүйн үндэсний төвийн Криминологийн судалгааны салбарын эрхлэгчийн албыг хашиж, хуульчдын мэргэжил мэдлэгийг эзэмшүүлэх, хууль тогтоомжийн болон гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөлийн судалгааны ажилд өөрийн хувь нэмрийг оруулж байна.
Хууль зүйн доктор, профессор Д.Зүмбэрэллхам англи, орос хэл эзэмшсэн. Английн Кинг-Стритийн сургууль, Японы Хирошимагийн их сургууль, Хонконгийн их сургууль, Унгар дахь Төв Европын их сургууль, Австралийн Мельбурны их сургууль, Германы Макс-Планкийн институт зэрэг гадаадын сургалт, эрдэм шинжилгээний байгууллагад суралцаж, судалгааны ажилд оролцож байсан бөгөөд мэргэжлээрээ олон бүтээл туурвиж нийтийн хүртээл болгожээ.
Тэрээр хууль зүйн практик, сургалт эрдэм шинжилгээний салбарт үр бүтээлтэй ажиллаж, хуулийн төсөл боловсруулах ажлын хэсэгт тогтмол оролцож байсан туршлагатай хуульч эрдэмтэн юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хуулийн бодлогын зөвлөхийг томиллоо

Дундговь аймгийн Дэлгэрцогт сумын харьяат. 1978 онд Дундговь аймгийн 10 жилийн дунд сургууль төгсөөд, 1979-1984 онд ОХУ-ын ДЯЯ-ны дээд сургуульд суралцан эрх зүйч мэргэжил эзэмшсэн.
1984-1989 онд Өмнөговь аймгийн Цагдаагийн хэлтэст жинхэнэ болон ахлах мөрдөн байцаагч, 1989-1992 онд Улсын мөрдөн байцаах газарт ахлах мөрдөн байцаагч, мөрдөн байцаах тасгийн дарга, 1992-2006 онд Цагдаагийн академийн ахлах багш, Сургалтын бодлогын албаны дарга, дэд захирал, тэргүүн дэд захирлын албыг хашиж байжээ. Мөн Хуульчдыг давтан сургах төвд багшилж, хожим нь Хууль зүйн үндэсний төвийн Криминологийн судалгааны салбарын эрхлэгчийн албыг хашиж, хуульчдын мэргэжил мэдлэгийг эзэмшүүлэх, хууль тогтоомжийн болон гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөлийн судалгааны ажилд өөрийн хувь нэмрийг оруулж байна.
Хууль зүйн доктор, профессор Д.Зүмбэрэллхам англи, орос хэл эзэмшсэн. Английн Кинг-Стритийн сургууль, Японы Хирошимагийн их сургууль, Хонконгийн их сургууль, Унгар дахь Төв Европын их сургууль, Австралийн Мельбурны их сургууль, Германы Макс-Планкийн институт зэрэг гадаадын сургалт, эрдэм шинжилгээний байгууллагад суралцаж, судалгааны ажилд оролцож байсан бөгөөд мэргэжлээрээ олон бүтээл туурвиж нийтийн хүртээл болгожээ.
Тэрээр хууль зүйн практик, сургалт эрдэм шинжилгээний салбарт үр бүтээлтэй ажиллаж, хуулийн төсөл боловсруулах ажлын хэсэгт тогтмол оролцож байсан туршлагатай хуульч эрдэмтэн юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хуулийн бодлогын зөвлөхийг томиллоо

Дундговь аймгийн Дэлгэрцогт сумын харьяат. 1978 онд Дундговь аймгийн 10 жилийн дунд сургууль төгсөөд, 1979-1984 онд ОХУ-ын ДЯЯ-ны дээд сургуульд суралцан эрх зүйч мэргэжил эзэмшсэн.
1984-1989 онд Өмнөговь аймгийн Цагдаагийн хэлтэст жинхэнэ болон ахлах мөрдөн байцаагч, 1989-1992 онд Улсын мөрдөн байцаах газарт ахлах мөрдөн байцаагч, мөрдөн байцаах тасгийн дарга, 1992-2006 онд Цагдаагийн академийн ахлах багш, Сургалтын бодлогын албаны дарга, дэд захирал, тэргүүн дэд захирлын албыг хашиж байжээ. Мөн Хуульчдыг давтан сургах төвд багшилж, хожим нь Хууль зүйн үндэсний төвийн Криминологийн судалгааны салбарын эрхлэгчийн албыг хашиж, хуульчдын мэргэжил мэдлэгийг эзэмшүүлэх, хууль тогтоомжийн болон гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөлийн судалгааны ажилд өөрийн хувь нэмрийг оруулж байна.
Хууль зүйн доктор, профессор Д.Зүмбэрэллхам англи, орос хэл эзэмшсэн. Английн Кинг-Стритийн сургууль, Японы Хирошимагийн их сургууль, Хонконгийн их сургууль, Унгар дахь Төв Европын их сургууль, Австралийн Мельбурны их сургууль, Германы Макс-Планкийн институт зэрэг гадаадын сургалт, эрдэм шинжилгээний байгууллагад суралцаж, судалгааны ажилд оролцож байсан бөгөөд мэргэжлээрээ олон бүтээл туурвиж нийтийн хүртээл болгожээ.
Тэрээр хууль зүйн практик, сургалт эрдэм шинжилгээний салбарт үр бүтээлтэй ажиллаж, хуулийн төсөл боловсруулах ажлын хэсэгт тогтмол оролцож байсан туршлагатай хуульч эрдэмтэн юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хуулийн бодлогын зөвлөхийг томиллоо

Дундговь аймгийн Дэлгэрцогт сумын харьяат. 1978 онд Дундговь аймгийн 10 жилийн дунд сургууль төгсөөд, 1979-1984 онд ОХУ-ын ДЯЯ-ны дээд сургуульд суралцан эрх зүйч мэргэжил эзэмшсэн.
1984-1989 онд Өмнөговь аймгийн Цагдаагийн хэлтэст жинхэнэ болон ахлах мөрдөн байцаагч, 1989-1992 онд Улсын мөрдөн байцаах газарт ахлах мөрдөн байцаагч, мөрдөн байцаах тасгийн дарга, 1992-2006 онд Цагдаагийн академийн ахлах багш, Сургалтын бодлогын албаны дарга, дэд захирал, тэргүүн дэд захирлын албыг хашиж байжээ. Мөн Хуульчдыг давтан сургах төвд багшилж, хожим нь Хууль зүйн үндэсний төвийн Криминологийн судалгааны салбарын эрхлэгчийн албыг хашиж, хуульчдын мэргэжил мэдлэгийг эзэмшүүлэх, хууль тогтоомжийн болон гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөлийн судалгааны ажилд өөрийн хувь нэмрийг оруулж байна.
Хууль зүйн доктор, профессор Д.Зүмбэрэллхам англи, орос хэл эзэмшсэн. Английн Кинг-Стритийн сургууль, Японы Хирошимагийн их сургууль, Хонконгийн их сургууль, Унгар дахь Төв Европын их сургууль, Австралийн Мельбурны их сургууль, Германы Макс-Планкийн институт зэрэг гадаадын сургалт, эрдэм шинжилгээний байгууллагад суралцаж, судалгааны ажилд оролцож байсан бөгөөд мэргэжлээрээ олон бүтээл туурвиж нийтийн хүртээл болгожээ.
Тэрээр хууль зүйн практик, сургалт эрдэм шинжилгээний салбарт үр бүтээлтэй ажиллаж, хуулийн төсөл боловсруулах ажлын хэсэгт тогтмол оролцож байсан туршлагатай хуульч эрдэмтэн юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Хуулийн бодлогын зөвлөхийг томиллоо

Дундговь аймгийн Дэлгэрцогт сумын харьяат. 1978 онд Дундговь аймгийн 10 жилийн дунд сургууль төгсөөд, 1979-1984 онд ОХУ-ын ДЯЯ-ны дээд сургуульд суралцан эрх зүйч мэргэжил эзэмшсэн.
1984-1989 онд Өмнөговь аймгийн Цагдаагийн хэлтэст жинхэнэ болон ахлах мөрдөн байцаагч, 1989-1992 онд Улсын мөрдөн байцаах газарт ахлах мөрдөн байцаагч, мөрдөн байцаах тасгийн дарга, 1992-2006 онд Цагдаагийн академийн ахлах багш, Сургалтын бодлогын албаны дарга, дэд захирал, тэргүүн дэд захирлын албыг хашиж байжээ. Мөн Хуульчдыг давтан сургах төвд багшилж, хожим нь Хууль зүйн үндэсний төвийн Криминологийн судалгааны салбарын эрхлэгчийн албыг хашиж, хуульчдын мэргэжил мэдлэгийг эзэмшүүлэх, хууль тогтоомжийн болон гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөлийн судалгааны ажилд өөрийн хувь нэмрийг оруулж байна.
Хууль зүйн доктор, профессор Д.Зүмбэрэллхам англи, орос хэл эзэмшсэн. Английн Кинг-Стритийн сургууль, Японы Хирошимагийн их сургууль, Хонконгийн их сургууль, Унгар дахь Төв Европын их сургууль, Австралийн Мельбурны их сургууль, Германы Макс-Планкийн институт зэрэг гадаадын сургалт, эрдэм шинжилгээний байгууллагад суралцаж, судалгааны ажилд оролцож байсан бөгөөд мэргэжлээрээ олон бүтээл туурвиж нийтийн хүртээл болгожээ.
Тэрээр хууль зүйн практик, сургалт эрдэм шинжилгээний салбарт үр бүтээлтэй ажиллаж, хуулийн төсөл боловсруулах ажлын хэсэгт тогтмол оролцож байсан туршлагатай хуульч эрдэмтэн юм.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button