ЮНЕСКО-гийн Москва дахь төлөөлөгчийн газрын захирлаар Д.Бадарчийг томилов

Тэрээр 2003 оноос тус төлөөлөгчийн газарт боловсролын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, сүүлийн нэг жил төлөөлөгчийн газрын захирлын үүрэг гүйцэтгэгчээр ажиллаж байв.
Москва дахь ЮНЕСКО-гийн төлөөлөгчийн газрын захирал нь Армен, Азербайжан, Беларусь, Молдав, ОХУ зэрэг улсад суух ЮНЕСКО-гийн төлөөлөгчийн үүргийг гүйцэтгэх юм байна. Д.Бадарчийг уг албанд томилсон нь ЮНЕСКО төдийгүй НYБ, түүний системийн байгууллагуудад монгол хүн Д-1 зэрэглэлийн өндөр албан тушаал хашиж буй анхны тохиолдол ажээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

ЮНЕСКО-гийн Москва дахь төлөөлөгчийн газрын захирлаар Д.Бадарчийг томилов

Тэрээр 2003 оноос тус төлөөлөгчийн газарт боловсролын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, сүүлийн нэг жил төлөөлөгчийн газрын захирлын үүрэг гүйцэтгэгчээр ажиллаж байв.
Москва дахь ЮНЕСКО-гийн төлөөлөгчийн газрын захирал нь Армен, Азербайжан, Беларусь, Молдав, ОХУ зэрэг улсад суух ЮНЕСКО-гийн төлөөлөгчийн үүргийг гүйцэтгэх юм байна. Д.Бадарчийг уг албанд томилсон нь ЮНЕСКО төдийгүй НYБ, түүний системийн байгууллагуудад монгол хүн Д-1 зэрэглэлийн өндөр албан тушаал хашиж буй анхны тохиолдол ажээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

ЮНЕСКО-гийн Москва дахь төлөөлөгчийн газрын захирлаар Д.Бадарчийг томилов

Тэрээр 2003 оноос тус төлөөлөгчийн газарт боловсролын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, сүүлийн нэг жил төлөөлөгчийн газрын захирлын үүрэг гүйцэтгэгчээр ажиллаж байв.
Москва дахь ЮНЕСКО-гийн төлөөлөгчийн газрын захирал нь Армен, Азербайжан, Беларусь, Молдав, ОХУ зэрэг улсад суух ЮНЕСКО-гийн төлөөлөгчийн үүргийг гүйцэтгэх юм байна. Д.Бадарчийг уг албанд томилсон нь ЮНЕСКО төдийгүй НYБ, түүний системийн байгууллагуудад монгол хүн Д-1 зэрэглэлийн өндөр албан тушаал хашиж буй анхны тохиолдол ажээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

ЮНЕСКО-гийн Москва дахь төлөөлөгчийн газрын захирлаар Д.Бадарчийг томилов

Тэрээр 2003 оноос тус төлөөлөгчийн газарт боловсролын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, сүүлийн нэг жил төлөөлөгчийн газрын захирлын үүрэг гүйцэтгэгчээр ажиллаж байв.
Москва дахь ЮНЕСКО-гийн төлөөлөгчийн газрын захирал нь Армен, Азербайжан, Беларусь, Молдав, ОХУ зэрэг улсад суух ЮНЕСКО-гийн төлөөлөгчийн үүргийг гүйцэтгэх юм байна. Д.Бадарчийг уг албанд томилсон нь ЮНЕСКО төдийгүй НYБ, түүний системийн байгууллагуудад монгол хүн Д-1 зэрэглэлийн өндөр албан тушаал хашиж буй анхны тохиолдол ажээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

ЮНЕСКО-гийн Москва дахь төлөөлөгчийн газрын захирлаар Д.Бадарчийг томилов

Тэрээр 2003 оноос тус төлөөлөгчийн газарт боловсролын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, сүүлийн нэг жил төлөөлөгчийн газрын захирлын үүрэг гүйцэтгэгчээр ажиллаж байв.
Москва дахь ЮНЕСКО-гийн төлөөлөгчийн газрын захирал нь Армен, Азербайжан, Беларусь, Молдав, ОХУ зэрэг улсад суух ЮНЕСКО-гийн төлөөлөгчийн үүргийг гүйцэтгэх юм байна. Д.Бадарчийг уг албанд томилсон нь ЮНЕСКО төдийгүй НYБ, түүний системийн байгууллагуудад монгол хүн Д-1 зэрэглэлийн өндөр албан тушаал хашиж буй анхны тохиолдол ажээ.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button