Шинэ хуулийг батлах хүртэл зөвшөөрөл олгохгүй

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар, тус газрын хэв журам хамгаалах газрын дарга, хурандаа Д.Ядамдоржоор ахлуулсан ажлын хэсгийг томилжээ. Тус ажлын хэсгийнхэн үйл ажиллагааг нь зогсоосон бооцоот тоглоомын бүх газрын гэрчилгээг хураах юм.
Мөн Казиногийн хуулийг шинээр батлах хүртэл нэг ч газарт бооцоот тоглоомын газар ажиллуулах зөвшөөрөл олгохгүй юм байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Шинэ хуулийг батлах хүртэл зөвшөөрөл олгохгүй

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар, тус газрын хэв журам хамгаалах газрын дарга, хурандаа Д.Ядамдоржоор ахлуулсан ажлын хэсгийг томилжээ. Тус ажлын хэсгийнхэн үйл ажиллагааг нь зогсоосон бооцоот тоглоомын бүх газрын гэрчилгээг хураах юм.
Мөн Казиногийн хуулийг шинээр батлах хүртэл нэг ч газарт бооцоот тоглоомын газар ажиллуулах зөвшөөрөл олгохгүй юм байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Шинэ хуулийг батлах хүртэл зөвшөөрөл олгохгүй

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар, тус газрын хэв журам хамгаалах газрын дарга, хурандаа Д.Ядамдоржоор ахлуулсан ажлын хэсгийг томилжээ. Тус ажлын хэсгийнхэн үйл ажиллагааг нь зогсоосон бооцоот тоглоомын бүх газрын гэрчилгээг хураах юм.
Мөн Казиногийн хуулийг шинээр батлах хүртэл нэг ч газарт бооцоот тоглоомын газар ажиллуулах зөвшөөрөл олгохгүй юм байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Шинэ хуулийг батлах хүртэл зөвшөөрөл олгохгүй

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар, тус газрын хэв журам хамгаалах газрын дарга, хурандаа Д.Ядамдоржоор ахлуулсан ажлын хэсгийг томилжээ. Тус ажлын хэсгийнхэн үйл ажиллагааг нь зогсоосон бооцоот тоглоомын бүх газрын гэрчилгээг хураах юм.
Мөн Казиногийн хуулийг шинээр батлах хүртэл нэг ч газарт бооцоот тоглоомын газар ажиллуулах зөвшөөрөл олгохгүй юм байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Шинэ хуулийг батлах хүртэл зөвшөөрөл олгохгүй

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар, тус газрын хэв журам хамгаалах газрын дарга, хурандаа Д.Ядамдоржоор ахлуулсан ажлын хэсгийг томилжээ. Тус ажлын хэсгийнхэн үйл ажиллагааг нь зогсоосон бооцоот тоглоомын бүх газрын гэрчилгээг хураах юм.
Мөн Казиногийн хуулийг шинээр батлах хүртэл нэг ч газарт бооцоот тоглоомын газар ажиллуулах зөвшөөрөл олгохгүй юм байна.

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button