Эмчлэгдэх боломжгүй өвчтэй хүүхдийг ЭМЯ бүртгэж эхэллээ

Эрүүл мэндийн салбарт хараахан нэвтрээгүй техник технологиор эмчлүүлэх шаардлагатай хүнд өвчтэй зэрэг туслалцаа хэрэгтэй хүүхдүүд юуны өмнө өвчний биеийн байдлын талаархи оношоо нарийн мэргэжлийн эмчийн дүгнэлтээр баталгаажуулсан байх шаардлагатай юм байна. Бүрдүүлэх бичиг баримт нь төрсний гэрчилгээ, оршин суугаа газрын хаяг, өвчний онош. Мөн хүүхдийн зураг, видео бичлэг нь зайлшгүй байх шаардлагатай. ЭМЯ-ны мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэгдсэнээр бусад улс орноос ирэх буяны үйл ажиллагаанд оролцох боломж бүрдэнэ. Мэдээллийн сан энэ сарын 15-наас эхлэн ажиллана.
Холбоо барих утас 263846, 263757.

Э.УНДРАЛ

(Өдрийн сонин 2006-08-10 197)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Эмчлэгдэх боломжгүй өвчтэй хүүхдийг ЭМЯ бүртгэж эхэллээ

Эрүүл мэндийн салбарт хараахан нэвтрээгүй техник технологиор эмчлүүлэх шаардлагатай хүнд өвчтэй зэрэг туслалцаа хэрэгтэй хүүхдүүд юуны өмнө өвчний биеийн байдлын талаархи оношоо нарийн мэргэжлийн эмчийн дүгнэлтээр баталгаажуулсан байх шаардлагатай юм байна. Бүрдүүлэх бичиг баримт нь төрсний гэрчилгээ, оршин суугаа газрын хаяг, өвчний онош. Мөн хүүхдийн зураг, видео бичлэг нь зайлшгүй байх шаардлагатай. ЭМЯ-ны мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэгдсэнээр бусад улс орноос ирэх буяны үйл ажиллагаанд оролцох боломж бүрдэнэ. Мэдээллийн сан энэ сарын 15-наас эхлэн ажиллана.
Холбоо барих утас 263846, 263757.

Э.УНДРАЛ

(Өдрийн сонин 2006-08-10 197)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Эмчлэгдэх боломжгүй өвчтэй хүүхдийг ЭМЯ бүртгэж эхэллээ

Эрүүл мэндийн салбарт хараахан нэвтрээгүй техник технологиор эмчлүүлэх шаардлагатай хүнд өвчтэй зэрэг туслалцаа хэрэгтэй хүүхдүүд юуны өмнө өвчний биеийн байдлын талаархи оношоо нарийн мэргэжлийн эмчийн дүгнэлтээр баталгаажуулсан байх шаардлагатай юм байна. Бүрдүүлэх бичиг баримт нь төрсний гэрчилгээ, оршин суугаа газрын хаяг, өвчний онош. Мөн хүүхдийн зураг, видео бичлэг нь зайлшгүй байх шаардлагатай. ЭМЯ-ны мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэгдсэнээр бусад улс орноос ирэх буяны үйл ажиллагаанд оролцох боломж бүрдэнэ. Мэдээллийн сан энэ сарын 15-наас эхлэн ажиллана.
Холбоо барих утас 263846, 263757.

Э.УНДРАЛ

(Өдрийн сонин 2006-08-10 197)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Эмчлэгдэх боломжгүй өвчтэй хүүхдийг ЭМЯ бүртгэж эхэллээ

Эрүүл мэндийн салбарт хараахан нэвтрээгүй техник технологиор эмчлүүлэх шаардлагатай хүнд өвчтэй зэрэг туслалцаа хэрэгтэй хүүхдүүд юуны өмнө өвчний биеийн байдлын талаархи оношоо нарийн мэргэжлийн эмчийн дүгнэлтээр баталгаажуулсан байх шаардлагатай юм байна. Бүрдүүлэх бичиг баримт нь төрсний гэрчилгээ, оршин суугаа газрын хаяг, өвчний онош. Мөн хүүхдийн зураг, видео бичлэг нь зайлшгүй байх шаардлагатай. ЭМЯ-ны мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэгдсэнээр бусад улс орноос ирэх буяны үйл ажиллагаанд оролцох боломж бүрдэнэ. Мэдээллийн сан энэ сарын 15-наас эхлэн ажиллана.
Холбоо барих утас 263846, 263757.

Э.УНДРАЛ

(Өдрийн сонин 2006-08-10 197)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Эмчлэгдэх боломжгүй өвчтэй хүүхдийг ЭМЯ бүртгэж эхэллээ

Эрүүл мэндийн салбарт хараахан нэвтрээгүй техник технологиор эмчлүүлэх шаардлагатай хүнд өвчтэй зэрэг туслалцаа хэрэгтэй хүүхдүүд юуны өмнө өвчний биеийн байдлын талаархи оношоо нарийн мэргэжлийн эмчийн дүгнэлтээр баталгаажуулсан байх шаардлагатай юм байна. Бүрдүүлэх бичиг баримт нь төрсний гэрчилгээ, оршин суугаа газрын хаяг, өвчний онош. Мөн хүүхдийн зураг, видео бичлэг нь зайлшгүй байх шаардлагатай. ЭМЯ-ны мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэгдсэнээр бусад улс орноос ирэх буяны үйл ажиллагаанд оролцох боломж бүрдэнэ. Мэдээллийн сан энэ сарын 15-наас эхлэн ажиллана.
Холбоо барих утас 263846, 263757.

Э.УНДРАЛ

(Өдрийн сонин 2006-08-10 197)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button