Санхүүгийн зохицуулах хороонд анхааруулав

Энэ асуудлын үүссэн шалтгаан, нөхцөл байдлыг шалгаж дүгнэлт гаргахаар УИХ, Засгийн газрын ажлын хэсгүүд Санхүүгийн зохицуулах хороотой идэвхтэй хамтран ажиллаж байгаа аж. Уг ажлын хэсгийн ахлагч Д.Ганхуяг гишүүн саяхан Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргад дараахь саналыг хүргүүлсэн байна.

Энэхүү саналд УИХ-ын ажлын хэсгийн дүгнэлт гаргах ажлын явцаас харахад зарим ХЗХ-ны иргэдийг ноцтой хохироогоод байгаа ихэнх шалтгаан нь уг харилцааг зохицуулж буй Хоршооны тухай хуулийн заалтуудын чадамжийн сул байдал, хуулийн цоорхой, хоршооны удирдлага буюу үүсгэн байгуулагчдын буруутай, хууль бус үйл ажиллагаа зэргээс шалтгаалж буй нь харагдаж байна. Гэтэл сүүлийн үед олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр танай хорооноос хадгаламж зээлийн үйл ажиллагаа явуулах хүсэлтэй байгууллагуудад тусгай зөвшөөрөл олгож байгаа тухай мэдээлэгдэх болов.

Хадгаламж зээлийн хоршооны үйл ажиллагааг хянан шалгаж, иргэдийг хохироосон үйлдэл гаргах болсон шалтгаан, нөхцөлийн талаар дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий ажлын хэсгийн ахлагчийн хувьд иргэдийг хохироосон асуудал ихээр гарч буй өнөө үед шаардлага хангахгүй эрх зүйн орчинд нэмэлт өөрчлөлт ороогүй байхад хоршоодод үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл олгосноос гарах сөрөг үр дагаврыг бодолцох шаардлагатай гэж үзэж байна. Иймд дээрх асуудалд анхааралтай хандахыг хүсч байна гэжээ.

Б.БАТ

(Өдрийн сонин 2006-08-10 197)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Санхүүгийн зохицуулах хороонд анхааруулав

Энэ асуудлын үүссэн шалтгаан, нөхцөл байдлыг шалгаж дүгнэлт гаргахаар УИХ, Засгийн газрын ажлын хэсгүүд Санхүүгийн зохицуулах хороотой идэвхтэй хамтран ажиллаж байгаа аж. Уг ажлын хэсгийн ахлагч Д.Ганхуяг гишүүн саяхан Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргад дараахь саналыг хүргүүлсэн байна.

Энэхүү саналд УИХ-ын ажлын хэсгийн дүгнэлт гаргах ажлын явцаас харахад зарим ХЗХ-ны иргэдийг ноцтой хохироогоод байгаа ихэнх шалтгаан нь уг харилцааг зохицуулж буй Хоршооны тухай хуулийн заалтуудын чадамжийн сул байдал, хуулийн цоорхой, хоршооны удирдлага буюу үүсгэн байгуулагчдын буруутай, хууль бус үйл ажиллагаа зэргээс шалтгаалж буй нь харагдаж байна. Гэтэл сүүлийн үед олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр танай хорооноос хадгаламж зээлийн үйл ажиллагаа явуулах хүсэлтэй байгууллагуудад тусгай зөвшөөрөл олгож байгаа тухай мэдээлэгдэх болов.

Хадгаламж зээлийн хоршооны үйл ажиллагааг хянан шалгаж, иргэдийг хохироосон үйлдэл гаргах болсон шалтгаан, нөхцөлийн талаар дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий ажлын хэсгийн ахлагчийн хувьд иргэдийг хохироосон асуудал ихээр гарч буй өнөө үед шаардлага хангахгүй эрх зүйн орчинд нэмэлт өөрчлөлт ороогүй байхад хоршоодод үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл олгосноос гарах сөрөг үр дагаврыг бодолцох шаардлагатай гэж үзэж байна. Иймд дээрх асуудалд анхааралтай хандахыг хүсч байна гэжээ.

Б.БАТ

(Өдрийн сонин 2006-08-10 197)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Санхүүгийн зохицуулах хороонд анхааруулав

Энэ асуудлын үүссэн шалтгаан, нөхцөл байдлыг шалгаж дүгнэлт гаргахаар УИХ, Засгийн газрын ажлын хэсгүүд Санхүүгийн зохицуулах хороотой идэвхтэй хамтран ажиллаж байгаа аж. Уг ажлын хэсгийн ахлагч Д.Ганхуяг гишүүн саяхан Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргад дараахь саналыг хүргүүлсэн байна.

Энэхүү саналд УИХ-ын ажлын хэсгийн дүгнэлт гаргах ажлын явцаас харахад зарим ХЗХ-ны иргэдийг ноцтой хохироогоод байгаа ихэнх шалтгаан нь уг харилцааг зохицуулж буй Хоршооны тухай хуулийн заалтуудын чадамжийн сул байдал, хуулийн цоорхой, хоршооны удирдлага буюу үүсгэн байгуулагчдын буруутай, хууль бус үйл ажиллагаа зэргээс шалтгаалж буй нь харагдаж байна. Гэтэл сүүлийн үед олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр танай хорооноос хадгаламж зээлийн үйл ажиллагаа явуулах хүсэлтэй байгууллагуудад тусгай зөвшөөрөл олгож байгаа тухай мэдээлэгдэх болов.

Хадгаламж зээлийн хоршооны үйл ажиллагааг хянан шалгаж, иргэдийг хохироосон үйлдэл гаргах болсон шалтгаан, нөхцөлийн талаар дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий ажлын хэсгийн ахлагчийн хувьд иргэдийг хохироосон асуудал ихээр гарч буй өнөө үед шаардлага хангахгүй эрх зүйн орчинд нэмэлт өөрчлөлт ороогүй байхад хоршоодод үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл олгосноос гарах сөрөг үр дагаврыг бодолцох шаардлагатай гэж үзэж байна. Иймд дээрх асуудалд анхааралтай хандахыг хүсч байна гэжээ.

Б.БАТ

(Өдрийн сонин 2006-08-10 197)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Санхүүгийн зохицуулах хороонд анхааруулав

Энэ асуудлын үүссэн шалтгаан, нөхцөл байдлыг шалгаж дүгнэлт гаргахаар УИХ, Засгийн газрын ажлын хэсгүүд Санхүүгийн зохицуулах хороотой идэвхтэй хамтран ажиллаж байгаа аж. Уг ажлын хэсгийн ахлагч Д.Ганхуяг гишүүн саяхан Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргад дараахь саналыг хүргүүлсэн байна.

Энэхүү саналд УИХ-ын ажлын хэсгийн дүгнэлт гаргах ажлын явцаас харахад зарим ХЗХ-ны иргэдийг ноцтой хохироогоод байгаа ихэнх шалтгаан нь уг харилцааг зохицуулж буй Хоршооны тухай хуулийн заалтуудын чадамжийн сул байдал, хуулийн цоорхой, хоршооны удирдлага буюу үүсгэн байгуулагчдын буруутай, хууль бус үйл ажиллагаа зэргээс шалтгаалж буй нь харагдаж байна. Гэтэл сүүлийн үед олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр танай хорооноос хадгаламж зээлийн үйл ажиллагаа явуулах хүсэлтэй байгууллагуудад тусгай зөвшөөрөл олгож байгаа тухай мэдээлэгдэх болов.

Хадгаламж зээлийн хоршооны үйл ажиллагааг хянан шалгаж, иргэдийг хохироосон үйлдэл гаргах болсон шалтгаан, нөхцөлийн талаар дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий ажлын хэсгийн ахлагчийн хувьд иргэдийг хохироосон асуудал ихээр гарч буй өнөө үед шаардлага хангахгүй эрх зүйн орчинд нэмэлт өөрчлөлт ороогүй байхад хоршоодод үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл олгосноос гарах сөрөг үр дагаврыг бодолцох шаардлагатай гэж үзэж байна. Иймд дээрх асуудалд анхааралтай хандахыг хүсч байна гэжээ.

Б.БАТ

(Өдрийн сонин 2006-08-10 197)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Санхүүгийн зохицуулах хороонд анхааруулав

Энэ асуудлын үүссэн шалтгаан, нөхцөл байдлыг шалгаж дүгнэлт гаргахаар УИХ, Засгийн газрын ажлын хэсгүүд Санхүүгийн зохицуулах хороотой идэвхтэй хамтран ажиллаж байгаа аж. Уг ажлын хэсгийн ахлагч Д.Ганхуяг гишүүн саяхан Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргад дараахь саналыг хүргүүлсэн байна.

Энэхүү саналд УИХ-ын ажлын хэсгийн дүгнэлт гаргах ажлын явцаас харахад зарим ХЗХ-ны иргэдийг ноцтой хохироогоод байгаа ихэнх шалтгаан нь уг харилцааг зохицуулж буй Хоршооны тухай хуулийн заалтуудын чадамжийн сул байдал, хуулийн цоорхой, хоршооны удирдлага буюу үүсгэн байгуулагчдын буруутай, хууль бус үйл ажиллагаа зэргээс шалтгаалж буй нь харагдаж байна. Гэтэл сүүлийн үед олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр танай хорооноос хадгаламж зээлийн үйл ажиллагаа явуулах хүсэлтэй байгууллагуудад тусгай зөвшөөрөл олгож байгаа тухай мэдээлэгдэх болов.

Хадгаламж зээлийн хоршооны үйл ажиллагааг хянан шалгаж, иргэдийг хохироосон үйлдэл гаргах болсон шалтгаан, нөхцөлийн талаар дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий ажлын хэсгийн ахлагчийн хувьд иргэдийг хохироосон асуудал ихээр гарч буй өнөө үед шаардлага хангахгүй эрх зүйн орчинд нэмэлт өөрчлөлт ороогүй байхад хоршоодод үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл олгосноос гарах сөрөг үр дагаврыг бодолцох шаардлагатай гэж үзэж байна. Иймд дээрх асуудалд анхааралтай хандахыг хүсч байна гэжээ.

Б.БАТ

(Өдрийн сонин 2006-08-10 197)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button