Ш.Сүхбаатар Сайдын шийдвэрийг буруу гэж бодохгүй байна

Сайдын шиидвэр ямар хуульд үндэслэн гарсныг Хууль зүй, дотоод хэргийн дэд сайд Ш.Сүхбаатараас тодрууллаа.

-Яагаад бүх бооцоот тоглоомын газрын тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон юм бэ? үйл ажиллагаагаа хуулийн дагуу явуулдаг тоглоомын газрууд цөөнгүй байсан шүү дээ.


-2003 оноос Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын тушаалаар журам баталж тоглоомын газрын асуудлыг зохицуулж ирсэн. Монгол Улсын Дээд шүүхээс Тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 8.1.3 хэсэгт казиногийн үйл ажиллагааг хориглох гэдэгт мөнгө буюу түүнийг орлогч /токенс/ хэрэглэн тоглодог электрон хэрэгсэл, слот машин, мөн тоглоомын үйл ажиллагаанд мөнгийг орлуулан хэрэглэх тусгай зориулалтын зоос буюу шоо, хөзөр тэдгээрт зориулсан тоглоомын тусгай ширээ зэрэг казиногийн зориулалтын өрөө, тэдгээрт зориулсан төхөөрөмжийг ашиглан үр дүнг нь урьдчилан төсөөлөх боломжгүй аз туршсан тог­лоом тоглох зэрэг үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно гэж ойлгоно гэсэн тайлбар энэ сарын 3-нд гар­гасан. Дээрх тайлбар, холбогдох хуулийн заалт, удаа дараа хийсэн шалгалтын үр дүнг харьцуулж тус­гай зевшөөрлийг хүчингүй болгох шийдвэрийг гаргасан. Төлбөрт, таа­вар бооцоот тоглоом эрхлэх нь хууль зөрчсөн учраас дээрх шийд­вэрийг хуулийн дагуу гаргасан. Тог­лоом тоглуулагчид гомдол гаргах эрхтэй.

-Тоглоомын газруудад сайдын шиидвэр бичгээр хүргэгдээгүй байгаа гэсэн. Тоглоомын газрын эзэд Тусгай зөвшөөр­лийг хүчингүй болгосноос биш тоглоомын газрын үйл ажиллагааг хориглох шиидвэр гараагүй гэж байсан. Энэ талаар?


-Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн хуулийн 14.2-т заасны дагуу үндэсний татварын газар болон тусгай зөвшөөрөл нь хүчингүй болсон 143 аж ахуйн нэгжид цагдаагийн байгууллагаар дамжуулж, сайдын шийд­вэрийг хүргүүлж байгаа. Энэ са­рын 15-ны дотор мэдэгдэл хүр­гүүлж, үйл ажиллагааг нь бүрэн зогсоох ёстой. Тусгай зөвшөөрөл, лицензийг хүчингүй болгож байна гэдэг нь үйл ажиллагааг нь зогсооно гэдэгтэй агаар нэг. Энэ шийдвэрийг хүмүүс талархан хүлээж? авсан. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулж, зарим нь яаманд биеэрээ ирж талархал илэрхийлж байна. Тиймээс энэ шийдвэрийг буруу гэж бодохгүй байна.

-Тусгай зөвшөөрөлгүй ч ажилласаар байгаа газруудад ямар арга хэмжээ авах вэ?


-Тэдгээрт хуулийн хүрээнд хяналт тавьж, үйл ажиллагааг нь зогсооно.

Ардын эрх сонин 152 /430/

Г.Хишиг

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ш.Сүхбаатар Сайдын шийдвэрийг буруу гэж бодохгүй байна

Сайдын шиидвэр ямар хуульд үндэслэн гарсныг Хууль зүй, дотоод хэргийн дэд сайд Ш.Сүхбаатараас тодрууллаа.

-Яагаад бүх бооцоот тоглоомын газрын тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон юм бэ? үйл ажиллагаагаа хуулийн дагуу явуулдаг тоглоомын газрууд цөөнгүй байсан шүү дээ.


-2003 оноос Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын тушаалаар журам баталж тоглоомын газрын асуудлыг зохицуулж ирсэн. Монгол Улсын Дээд шүүхээс Тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 8.1.3 хэсэгт казиногийн үйл ажиллагааг хориглох гэдэгт мөнгө буюу түүнийг орлогч /токенс/ хэрэглэн тоглодог электрон хэрэгсэл, слот машин, мөн тоглоомын үйл ажиллагаанд мөнгийг орлуулан хэрэглэх тусгай зориулалтын зоос буюу шоо, хөзөр тэдгээрт зориулсан тоглоомын тусгай ширээ зэрэг казиногийн зориулалтын өрөө, тэдгээрт зориулсан төхөөрөмжийг ашиглан үр дүнг нь урьдчилан төсөөлөх боломжгүй аз туршсан тог­лоом тоглох зэрэг үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно гэж ойлгоно гэсэн тайлбар энэ сарын 3-нд гар­гасан. Дээрх тайлбар, холбогдох хуулийн заалт, удаа дараа хийсэн шалгалтын үр дүнг харьцуулж тус­гай зевшөөрлийг хүчингүй болгох шийдвэрийг гаргасан. Төлбөрт, таа­вар бооцоот тоглоом эрхлэх нь хууль зөрчсөн учраас дээрх шийд­вэрийг хуулийн дагуу гаргасан. Тог­лоом тоглуулагчид гомдол гаргах эрхтэй.

-Тоглоомын газруудад сайдын шиидвэр бичгээр хүргэгдээгүй байгаа гэсэн. Тоглоомын газрын эзэд Тусгай зөвшөөр­лийг хүчингүй болгосноос биш тоглоомын газрын үйл ажиллагааг хориглох шиидвэр гараагүй гэж байсан. Энэ талаар?


-Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн хуулийн 14.2-т заасны дагуу үндэсний татварын газар болон тусгай зөвшөөрөл нь хүчингүй болсон 143 аж ахуйн нэгжид цагдаагийн байгууллагаар дамжуулж, сайдын шийд­вэрийг хүргүүлж байгаа. Энэ са­рын 15-ны дотор мэдэгдэл хүр­гүүлж, үйл ажиллагааг нь бүрэн зогсоох ёстой. Тусгай зөвшөөрөл, лицензийг хүчингүй болгож байна гэдэг нь үйл ажиллагааг нь зогсооно гэдэгтэй агаар нэг. Энэ шийдвэрийг хүмүүс талархан хүлээж? авсан. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулж, зарим нь яаманд биеэрээ ирж талархал илэрхийлж байна. Тиймээс энэ шийдвэрийг буруу гэж бодохгүй байна.

-Тусгай зөвшөөрөлгүй ч ажилласаар байгаа газруудад ямар арга хэмжээ авах вэ?


-Тэдгээрт хуулийн хүрээнд хяналт тавьж, үйл ажиллагааг нь зогсооно.

Ардын эрх сонин 152 /430/

Г.Хишиг

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ш.Сүхбаатар Сайдын шийдвэрийг буруу гэж бодохгүй байна

Сайдын шиидвэр ямар хуульд үндэслэн гарсныг Хууль зүй, дотоод хэргийн дэд сайд Ш.Сүхбаатараас тодрууллаа.

-Яагаад бүх бооцоот тоглоомын газрын тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон юм бэ? үйл ажиллагаагаа хуулийн дагуу явуулдаг тоглоомын газрууд цөөнгүй байсан шүү дээ.


-2003 оноос Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын тушаалаар журам баталж тоглоомын газрын асуудлыг зохицуулж ирсэн. Монгол Улсын Дээд шүүхээс Тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 8.1.3 хэсэгт казиногийн үйл ажиллагааг хориглох гэдэгт мөнгө буюу түүнийг орлогч /токенс/ хэрэглэн тоглодог электрон хэрэгсэл, слот машин, мөн тоглоомын үйл ажиллагаанд мөнгийг орлуулан хэрэглэх тусгай зориулалтын зоос буюу шоо, хөзөр тэдгээрт зориулсан тоглоомын тусгай ширээ зэрэг казиногийн зориулалтын өрөө, тэдгээрт зориулсан төхөөрөмжийг ашиглан үр дүнг нь урьдчилан төсөөлөх боломжгүй аз туршсан тог­лоом тоглох зэрэг үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно гэж ойлгоно гэсэн тайлбар энэ сарын 3-нд гар­гасан. Дээрх тайлбар, холбогдох хуулийн заалт, удаа дараа хийсэн шалгалтын үр дүнг харьцуулж тус­гай зевшөөрлийг хүчингүй болгох шийдвэрийг гаргасан. Төлбөрт, таа­вар бооцоот тоглоом эрхлэх нь хууль зөрчсөн учраас дээрх шийд­вэрийг хуулийн дагуу гаргасан. Тог­лоом тоглуулагчид гомдол гаргах эрхтэй.

-Тоглоомын газруудад сайдын шиидвэр бичгээр хүргэгдээгүй байгаа гэсэн. Тоглоомын газрын эзэд Тусгай зөвшөөр­лийг хүчингүй болгосноос биш тоглоомын газрын үйл ажиллагааг хориглох шиидвэр гараагүй гэж байсан. Энэ талаар?


-Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн хуулийн 14.2-т заасны дагуу үндэсний татварын газар болон тусгай зөвшөөрөл нь хүчингүй болсон 143 аж ахуйн нэгжид цагдаагийн байгууллагаар дамжуулж, сайдын шийд­вэрийг хүргүүлж байгаа. Энэ са­рын 15-ны дотор мэдэгдэл хүр­гүүлж, үйл ажиллагааг нь бүрэн зогсоох ёстой. Тусгай зөвшөөрөл, лицензийг хүчингүй болгож байна гэдэг нь үйл ажиллагааг нь зогсооно гэдэгтэй агаар нэг. Энэ шийдвэрийг хүмүүс талархан хүлээж? авсан. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулж, зарим нь яаманд биеэрээ ирж талархал илэрхийлж байна. Тиймээс энэ шийдвэрийг буруу гэж бодохгүй байна.

-Тусгай зөвшөөрөлгүй ч ажилласаар байгаа газруудад ямар арга хэмжээ авах вэ?


-Тэдгээрт хуулийн хүрээнд хяналт тавьж, үйл ажиллагааг нь зогсооно.

Ардын эрх сонин 152 /430/

Г.Хишиг

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ш.Сүхбаатар Сайдын шийдвэрийг буруу гэж бодохгүй байна

Сайдын шиидвэр ямар хуульд үндэслэн гарсныг Хууль зүй, дотоод хэргийн дэд сайд Ш.Сүхбаатараас тодрууллаа.

-Яагаад бүх бооцоот тоглоомын газрын тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон юм бэ? үйл ажиллагаагаа хуулийн дагуу явуулдаг тоглоомын газрууд цөөнгүй байсан шүү дээ.


-2003 оноос Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын тушаалаар журам баталж тоглоомын газрын асуудлыг зохицуулж ирсэн. Монгол Улсын Дээд шүүхээс Тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 8.1.3 хэсэгт казиногийн үйл ажиллагааг хориглох гэдэгт мөнгө буюу түүнийг орлогч /токенс/ хэрэглэн тоглодог электрон хэрэгсэл, слот машин, мөн тоглоомын үйл ажиллагаанд мөнгийг орлуулан хэрэглэх тусгай зориулалтын зоос буюу шоо, хөзөр тэдгээрт зориулсан тоглоомын тусгай ширээ зэрэг казиногийн зориулалтын өрөө, тэдгээрт зориулсан төхөөрөмжийг ашиглан үр дүнг нь урьдчилан төсөөлөх боломжгүй аз туршсан тог­лоом тоглох зэрэг үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно гэж ойлгоно гэсэн тайлбар энэ сарын 3-нд гар­гасан. Дээрх тайлбар, холбогдох хуулийн заалт, удаа дараа хийсэн шалгалтын үр дүнг харьцуулж тус­гай зевшөөрлийг хүчингүй болгох шийдвэрийг гаргасан. Төлбөрт, таа­вар бооцоот тоглоом эрхлэх нь хууль зөрчсөн учраас дээрх шийд­вэрийг хуулийн дагуу гаргасан. Тог­лоом тоглуулагчид гомдол гаргах эрхтэй.

-Тоглоомын газруудад сайдын шиидвэр бичгээр хүргэгдээгүй байгаа гэсэн. Тоглоомын газрын эзэд Тусгай зөвшөөр­лийг хүчингүй болгосноос биш тоглоомын газрын үйл ажиллагааг хориглох шиидвэр гараагүй гэж байсан. Энэ талаар?


-Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн хуулийн 14.2-т заасны дагуу үндэсний татварын газар болон тусгай зөвшөөрөл нь хүчингүй болсон 143 аж ахуйн нэгжид цагдаагийн байгууллагаар дамжуулж, сайдын шийд­вэрийг хүргүүлж байгаа. Энэ са­рын 15-ны дотор мэдэгдэл хүр­гүүлж, үйл ажиллагааг нь бүрэн зогсоох ёстой. Тусгай зөвшөөрөл, лицензийг хүчингүй болгож байна гэдэг нь үйл ажиллагааг нь зогсооно гэдэгтэй агаар нэг. Энэ шийдвэрийг хүмүүс талархан хүлээж? авсан. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулж, зарим нь яаманд биеэрээ ирж талархал илэрхийлж байна. Тиймээс энэ шийдвэрийг буруу гэж бодохгүй байна.

-Тусгай зөвшөөрөлгүй ч ажилласаар байгаа газруудад ямар арга хэмжээ авах вэ?


-Тэдгээрт хуулийн хүрээнд хяналт тавьж, үйл ажиллагааг нь зогсооно.

Ардын эрх сонин 152 /430/

Г.Хишиг

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Ш.Сүхбаатар Сайдын шийдвэрийг буруу гэж бодохгүй байна

Сайдын шиидвэр ямар хуульд үндэслэн гарсныг Хууль зүй, дотоод хэргийн дэд сайд Ш.Сүхбаатараас тодрууллаа.

-Яагаад бүх бооцоот тоглоомын газрын тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон юм бэ? үйл ажиллагаагаа хуулийн дагуу явуулдаг тоглоомын газрууд цөөнгүй байсан шүү дээ.


-2003 оноос Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын тушаалаар журам баталж тоглоомын газрын асуудлыг зохицуулж ирсэн. Монгол Улсын Дээд шүүхээс Тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 8.1.3 хэсэгт казиногийн үйл ажиллагааг хориглох гэдэгт мөнгө буюу түүнийг орлогч /токенс/ хэрэглэн тоглодог электрон хэрэгсэл, слот машин, мөн тоглоомын үйл ажиллагаанд мөнгийг орлуулан хэрэглэх тусгай зориулалтын зоос буюу шоо, хөзөр тэдгээрт зориулсан тоглоомын тусгай ширээ зэрэг казиногийн зориулалтын өрөө, тэдгээрт зориулсан төхөөрөмжийг ашиглан үр дүнг нь урьдчилан төсөөлөх боломжгүй аз туршсан тог­лоом тоглох зэрэг үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно гэж ойлгоно гэсэн тайлбар энэ сарын 3-нд гар­гасан. Дээрх тайлбар, холбогдох хуулийн заалт, удаа дараа хийсэн шалгалтын үр дүнг харьцуулж тус­гай зевшөөрлийг хүчингүй болгох шийдвэрийг гаргасан. Төлбөрт, таа­вар бооцоот тоглоом эрхлэх нь хууль зөрчсөн учраас дээрх шийд­вэрийг хуулийн дагуу гаргасан. Тог­лоом тоглуулагчид гомдол гаргах эрхтэй.

-Тоглоомын газруудад сайдын шиидвэр бичгээр хүргэгдээгүй байгаа гэсэн. Тоглоомын газрын эзэд Тусгай зөвшөөр­лийг хүчингүй болгосноос биш тоглоомын газрын үйл ажиллагааг хориглох шиидвэр гараагүй гэж байсан. Энэ талаар?


-Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн хуулийн 14.2-т заасны дагуу үндэсний татварын газар болон тусгай зөвшөөрөл нь хүчингүй болсон 143 аж ахуйн нэгжид цагдаагийн байгууллагаар дамжуулж, сайдын шийд­вэрийг хүргүүлж байгаа. Энэ са­рын 15-ны дотор мэдэгдэл хүр­гүүлж, үйл ажиллагааг нь бүрэн зогсоох ёстой. Тусгай зөвшөөрөл, лицензийг хүчингүй болгож байна гэдэг нь үйл ажиллагааг нь зогсооно гэдэгтэй агаар нэг. Энэ шийдвэрийг хүмүүс талархан хүлээж? авсан. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулж, зарим нь яаманд биеэрээ ирж талархал илэрхийлж байна. Тиймээс энэ шийдвэрийг буруу гэж бодохгүй байна.

-Тусгай зөвшөөрөлгүй ч ажилласаар байгаа газруудад ямар арга хэмжээ авах вэ?


-Тэдгээрт хуулийн хүрээнд хяналт тавьж, үйл ажиллагааг нь зогсооно.

Ардын эрх сонин 152 /430/

Г.Хишиг

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button