Умард осетийн БНУ-д зорчих визэд өөрчлөлт оржээ

Харин Назрань-Беслан-Нальчик (М29 автозам), Дээд Ларс-Вла-дикавказ (А301 автозам), Доод Зарамаг-Алагир (Р297 автозам), Владикавказ хот, нисэх буудлыг холбосон М29 автозамаар дамжин өнгөрөх, Назрань-Беслан-Муртазово, Владикавказ-Беслан, Ала-гир-Эльхотово болон Гудер-мес-Моздок-Прохладная чиглэлийн галт тэргээр зорчихыг зөвшөөрөх юм байна.
Ташрамд дурдахад насанд хүрээгүй хүүхэд ОХУ-д зорчихдоо гагцхүү эцэг эхийн хамт, эсхүл нотариатаар баталгаажуул-сан эцэг эхийн итгэмжлэлтэйгээр насанд хүрсэн хүний асрамж хамгаалалтад явах ёстойг ОХУ-ын ЭСЯ-наас мэдэгдэв.

(Өнөөдрийн монгол 150/320)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Умард осетийн БНУ-д зорчих визэд өөрчлөлт оржээ

Харин Назрань-Беслан-Нальчик (М29 автозам), Дээд Ларс-Вла-дикавказ (А301 автозам), Доод Зарамаг-Алагир (Р297 автозам), Владикавказ хот, нисэх буудлыг холбосон М29 автозамаар дамжин өнгөрөх, Назрань-Беслан-Муртазово, Владикавказ-Беслан, Ала-гир-Эльхотово болон Гудер-мес-Моздок-Прохладная чиглэлийн галт тэргээр зорчихыг зөвшөөрөх юм байна.
Ташрамд дурдахад насанд хүрээгүй хүүхэд ОХУ-д зорчихдоо гагцхүү эцэг эхийн хамт, эсхүл нотариатаар баталгаажуул-сан эцэг эхийн итгэмжлэлтэйгээр насанд хүрсэн хүний асрамж хамгаалалтад явах ёстойг ОХУ-ын ЭСЯ-наас мэдэгдэв.

(Өнөөдрийн монгол 150/320)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Умард осетийн БНУ-д зорчих визэд өөрчлөлт оржээ

Харин Назрань-Беслан-Нальчик (М29 автозам), Дээд Ларс-Вла-дикавказ (А301 автозам), Доод Зарамаг-Алагир (Р297 автозам), Владикавказ хот, нисэх буудлыг холбосон М29 автозамаар дамжин өнгөрөх, Назрань-Беслан-Муртазово, Владикавказ-Беслан, Ала-гир-Эльхотово болон Гудер-мес-Моздок-Прохладная чиглэлийн галт тэргээр зорчихыг зөвшөөрөх юм байна.
Ташрамд дурдахад насанд хүрээгүй хүүхэд ОХУ-д зорчихдоо гагцхүү эцэг эхийн хамт, эсхүл нотариатаар баталгаажуул-сан эцэг эхийн итгэмжлэлтэйгээр насанд хүрсэн хүний асрамж хамгаалалтад явах ёстойг ОХУ-ын ЭСЯ-наас мэдэгдэв.

(Өнөөдрийн монгол 150/320)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Умард осетийн БНУ-д зорчих визэд өөрчлөлт оржээ

Харин Назрань-Беслан-Нальчик (М29 автозам), Дээд Ларс-Вла-дикавказ (А301 автозам), Доод Зарамаг-Алагир (Р297 автозам), Владикавказ хот, нисэх буудлыг холбосон М29 автозамаар дамжин өнгөрөх, Назрань-Беслан-Муртазово, Владикавказ-Беслан, Ала-гир-Эльхотово болон Гудер-мес-Моздок-Прохладная чиглэлийн галт тэргээр зорчихыг зөвшөөрөх юм байна.
Ташрамд дурдахад насанд хүрээгүй хүүхэд ОХУ-д зорчихдоо гагцхүү эцэг эхийн хамт, эсхүл нотариатаар баталгаажуул-сан эцэг эхийн итгэмжлэлтэйгээр насанд хүрсэн хүний асрамж хамгаалалтад явах ёстойг ОХУ-ын ЭСЯ-наас мэдэгдэв.

(Өнөөдрийн монгол 150/320)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

Умард осетийн БНУ-д зорчих визэд өөрчлөлт оржээ

Харин Назрань-Беслан-Нальчик (М29 автозам), Дээд Ларс-Вла-дикавказ (А301 автозам), Доод Зарамаг-Алагир (Р297 автозам), Владикавказ хот, нисэх буудлыг холбосон М29 автозамаар дамжин өнгөрөх, Назрань-Беслан-Муртазово, Владикавказ-Беслан, Ала-гир-Эльхотово болон Гудер-мес-Моздок-Прохладная чиглэлийн галт тэргээр зорчихыг зөвшөөрөх юм байна.
Ташрамд дурдахад насанд хүрээгүй хүүхэд ОХУ-д зорчихдоо гагцхүү эцэг эхийн хамт, эсхүл нотариатаар баталгаажуул-сан эцэг эхийн итгэмжлэлтэйгээр насанд хүрсэн хүний асрамж хамгаалалтад явах ёстойг ОХУ-ын ЭСЯ-наас мэдэгдэв.

(Өнөөдрийн монгол 150/320)

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button