BMW ээлжит Мини Жийпээ танилцуулж байна

Удахгүй тэд энэхүү жийпний 2 дахь хувилбарыг 10-р сард худалдаанд гаргахад бэлэн болоод байна. Түүнчлэн энэ загвар нь сүүлийн үед болсон томоохон авто шоунуудад оролцож дээгүүр үнэлгээ авсан юм.

Гадаад хэлбэрийн хувьд дорвитой өөрчлөгдсөн зүйл байхгүй.

Аюулгүй байдлыг хангах үүднээс машины урт нь ойролцоогоор 2.75 инч уртассан хэдий ч кабины хэсэг болон ачаа нь хуучин хэмжээгээрээ байгаа. Шинэ жийп 3 хаалгатай hatchback байдлаар үйлдвэрлэгдэнэ. Энэ жийпийг түлхүүрээр асааж болохоос гадна хэрэглэгч хүсвэл машин асаах товчлуур суулгаж болох юм. Иймд та машинаа асаахын тулд заавал түлхүүрдээд байх шаардлагагүй болж байгаа аж.

175 морины хүчтэй, 6 араатай, автомат кроптой, манёвр сайтай.

Auto News
Орчуулсан Michelle

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

BMW ээлжит Мини Жийпээ танилцуулж байна

Удахгүй тэд энэхүү жийпний 2 дахь хувилбарыг 10-р сард худалдаанд гаргахад бэлэн болоод байна. Түүнчлэн энэ загвар нь сүүлийн үед болсон томоохон авто шоунуудад оролцож дээгүүр үнэлгээ авсан юм.

Гадаад хэлбэрийн хувьд дорвитой өөрчлөгдсөн зүйл байхгүй.

Аюулгүй байдлыг хангах үүднээс машины урт нь ойролцоогоор 2.75 инч уртассан хэдий ч кабины хэсэг болон ачаа нь хуучин хэмжээгээрээ байгаа. Шинэ жийп 3 хаалгатай hatchback байдлаар үйлдвэрлэгдэнэ. Энэ жийпийг түлхүүрээр асааж болохоос гадна хэрэглэгч хүсвэл машин асаах товчлуур суулгаж болох юм. Иймд та машинаа асаахын тулд заавал түлхүүрдээд байх шаардлагагүй болж байгаа аж.

175 морины хүчтэй, 6 араатай, автомат кроптой, манёвр сайтай.

Auto News
Орчуулсан Michelle

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

BMW ээлжит Мини Жийпээ танилцуулж байна

Удахгүй тэд энэхүү жийпний 2 дахь хувилбарыг 10-р сард худалдаанд гаргахад бэлэн болоод байна. Түүнчлэн энэ загвар нь сүүлийн үед болсон томоохон авто шоунуудад оролцож дээгүүр үнэлгээ авсан юм.

Гадаад хэлбэрийн хувьд дорвитой өөрчлөгдсөн зүйл байхгүй.

Аюулгүй байдлыг хангах үүднээс машины урт нь ойролцоогоор 2.75 инч уртассан хэдий ч кабины хэсэг болон ачаа нь хуучин хэмжээгээрээ байгаа. Шинэ жийп 3 хаалгатай hatchback байдлаар үйлдвэрлэгдэнэ. Энэ жийпийг түлхүүрээр асааж болохоос гадна хэрэглэгч хүсвэл машин асаах товчлуур суулгаж болох юм. Иймд та машинаа асаахын тулд заавал түлхүүрдээд байх шаардлагагүй болж байгаа аж.

175 морины хүчтэй, 6 араатай, автомат кроптой, манёвр сайтай.

Auto News
Орчуулсан Michelle

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

BMW ээлжит Мини Жийпээ танилцуулж байна

Удахгүй тэд энэхүү жийпний 2 дахь хувилбарыг 10-р сард худалдаанд гаргахад бэлэн болоод байна. Түүнчлэн энэ загвар нь сүүлийн үед болсон томоохон авто шоунуудад оролцож дээгүүр үнэлгээ авсан юм.

Гадаад хэлбэрийн хувьд дорвитой өөрчлөгдсөн зүйл байхгүй.

Аюулгүй байдлыг хангах үүднээс машины урт нь ойролцоогоор 2.75 инч уртассан хэдий ч кабины хэсэг болон ачаа нь хуучин хэмжээгээрээ байгаа. Шинэ жийп 3 хаалгатай hatchback байдлаар үйлдвэрлэгдэнэ. Энэ жийпийг түлхүүрээр асааж болохоос гадна хэрэглэгч хүсвэл машин асаах товчлуур суулгаж болох юм. Иймд та машинаа асаахын тулд заавал түлхүүрдээд байх шаардлагагүй болж байгаа аж.

175 морины хүчтэй, 6 араатай, автомат кроптой, манёвр сайтай.

Auto News
Орчуулсан Michelle

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments

BMW ээлжит Мини Жийпээ танилцуулж байна

Удахгүй тэд энэхүү жийпний 2 дахь хувилбарыг 10-р сард худалдаанд гаргахад бэлэн болоод байна. Түүнчлэн энэ загвар нь сүүлийн үед болсон томоохон авто шоунуудад оролцож дээгүүр үнэлгээ авсан юм.

Гадаад хэлбэрийн хувьд дорвитой өөрчлөгдсөн зүйл байхгүй.

Аюулгүй байдлыг хангах үүднээс машины урт нь ойролцоогоор 2.75 инч уртассан хэдий ч кабины хэсэг болон ачаа нь хуучин хэмжээгээрээ байгаа. Шинэ жийп 3 хаалгатай hatchback байдлаар үйлдвэрлэгдэнэ. Энэ жийпийг түлхүүрээр асааж болохоос гадна хэрэглэгч хүсвэл машин асаах товчлуур суулгаж болох юм. Иймд та машинаа асаахын тулд заавал түлхүүрдээд байх шаардлагагүй болж байгаа аж.

175 морины хүчтэй, 6 араатай, автомат кроптой, манёвр сайтай.

Auto News
Орчуулсан Michelle

0 Сэтгэгдэл
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button